Produkter

Övergång till amning vid bröstet

Oral behandling med bröstmjölk från den egna mamman – åtgärder för övergång till amning vid bröstet

Dags att läsa: 3 min.

Oral behandling med colostrum/bröstmjölk från den egna mamman på insidan av barns kinder på neonatala intensivvårdsavdelningar betraktas som immunterapi. Det motiverar även mammor på neonatala intensivvårdsavdelningar att börja pumpa tidigt och ofta och gör det möjligt för föräldrar att knyta an till sina barn.

Vad är oral behandling med bröstmjölk från den egna mamman?

Oral behandling är regelbunden applicering av små mängder (0,1–0,2 ml) av bröstmjölk från den egna mamman på insidan av spädbarnets kinder tills oral matning sätter igång.1-6

Det här kan ske från och med födseln:

 •  Som vanlig munvård för de minsta och sjukaste spädbarnen med mycket låg födelsevikt (inklusive de med nil per os).2,4
 •  Varannan till var sjätte timme vid enteral matning.4,5
 • Som oral stimulering för icke-närande sugning.2

Evidens visar konsekvent att oral behandling är säker, kostnadseffektiv, genomförbar och tolereras väl, även av barn med mycket låg födelsevikt (som väger under 1 000 g).1,2,4


Varför är oral behandling med bröstmjölk från den egna mamman viktigt?

Colostrum och tidig mjölk från den egna mamman innehåller höga halter immunförstärkande, infektionshämmande och antiinflammatoriska beståndsdelar.2,7 Baserat på den forskning som gjorts till dags dato är oral behandling förknippat med:

 • Minskad risk för klinisk sepsis4
 • Hämning av sekretionen av proinflammatoriska cytokiner4
 • Ökade nivåer av cirkulerande immunskyddande faktorer hos barn med mycket låg födelsevikt4
 • Stöd för ett minskat antal dagar med total parenteral nutrition8
 • Stöd för tidigare igångsättning av både enteral och oral matning9,10

Oral behandling betraktas som en form av immunterapi.2,4–6

Användning av bröstmjölk från den egna mamman via oral behandling har visat sig:

 • Fokusera på de kritiska timmarna efter förlossningen
 • Inhämta colostrum för terapeutisk oral applicering
 • Motivera och stödja mamman i att initiera tidig, frekvent pumpning och att fortsätta pumpa ur mjölk.5,6
 • Ge föräldrarna möjlighet att delta i omvårdnaden av barnet, vilket förstärker banden och hjälper mamman att känna sig mer trygg.6


Så implementerar du oral behandling med bröstmjölk från den egna mamman

 • Hjälp mamman att komma igång med att pumpa tidigt (inom tre timmar efter förlossningen) och ofta (minst åtta gånger per dygn) för att få tillgång till colostrum från den egna mamman.
 • Påbörja oral behandling med bröstmjölk/colostrum från den egna mamman inom 24 timmar efter förlossningen1
 • Ge oral behandling varannan till var sjätte timme tills oral matning sätter igång
 • Förespråka nyligen urpumpad bröstmjölk/colostrum från den egna mamman för oral behandling (inom en timme efter pumpning)6
 • Visa föräldrarna hur de ska göra och stötta dem i att ge sitt barn oral behandling
 • Dokumentera all oral behandling samt eventuella skäl för att behandling inte har utförts


Så övervakar du oral behandling med bröstmjölk från den egna mamman

Samla in data om daglig administrering och frekvens av oral behandling

Granska alla data varje månad i syfte att mäta och övervaka den första användningen och frekvensen av oral behandling:

 • Procentandel kvalificerade barn som ges oral behandling

a) inom 24 timmar efter förlossningen

b) varannan till var sjätte timme tills oral matning sätter igång

 • orsaker till icke-optimalt tillhandahållande av oral behandling

När barnens journaler utvärderas varje månad inom ramen för ett kvalitetsförbättringsprojekt blir det enklare att se framsteg, identifiera utmaningar och införa åtgärder för att förbättra amningsresultaten.

Referenser

1. Snyder R et al. Early provision of oropharyngeal colostrum leads to sustained breast milk feedings in preterm infants. Pediatr Neonatol. 2017; 58(6):534–540.

2. Rodriguez NA et al. A pilot study to determine the safety and feasibility of oropharyngeal administration of own mother's colostrum to extremely low-birth-weight infants. Adv Neonatal Care. 2010; 10(4):206–212.

3. Rodriguez NA, Caplan MS. Oropharyngeal administration of mother's milk to prevent necrotizing enterocolitis in extremely low-birth-weight infants: theoretical perspectives. J Perinat Neonatal Nurs. 2015; 29(1):81–90.

4. Lee J et al. Oropharyngeal colostrum administration in extremely premature infants: an RCT. Pediatrics. 2015; 135(2):e357-66.

5. Gephart SM, Weller M. Colostrum as oral immune therapy to promote neonatal health. Adv Neonatal Care. 2014; 14(1):44–51.

6. Digal KC et al. Oral care with mother's own milk in sick and preterm neonates: A quality improvement initiative. Indian J Pediatr. 2020.

7. Martín-Álvarez E et al. Oropharyngeal Colostrum Positively Modulates the Inflammatory Response in Preterm Neonates. Nutrients. 2020; 12(2).

8. Nasuf AWA et al. Oropharyngeal colostrum in preventing mortality and morbidity in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 9:CD011921.

9. Tao J et al. Effects of oropharyngeal administration of colostrum on the incidence of necrotizing enterocolitis, late-onset sepsis, and death in preterm infants: a meta-analysis of RCTs. Eur J Clin Nutr. 2020 [zitiert am 22. August 20]; 74(8):1122–1131.

10. Seigel JK et al. Early administration of oropharyngeal colostrum to extremely low birth weight infants. Breastfeed Med. 2013; 8(6):491–495.

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Läs mer
Effektiv initiering

Uppnåelse av önskad volym – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Läs mer
Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Läs mer
Effektiv initiering

Uppnåelse av önskad volym – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Läs mer