Produkter

Pumpning

Initiera mjölkproduktionen

Dags att läsa: 3 min.

Amning är naturligt, men tekniken måste ändå läras in. Det kan kräva en del tid och tålamod innan nyblivna mammor och deras barn klarar av det, men med tiden och ökad erfarenhet blir amningen oftast både enklare och bekvämare.

Initiera amning och bröstmjölksproduktion

 • Det är mer sannolikt att mammor slutar amma om de upplever att de har en otillräcklig mjölkproduktion.
 • Mammor med riskfaktorer kopplade till amning behöver extra stöd för att få igång sin mjölkproduktion
 • Tidig identifiering av kvinnor med riskfaktorer för fördröjd sekretorisk aktivering (laktogenes II) är avgörande
 • De första timmarna och dagarna efter förlossningen är avgörande för att mamman och barnet ska kunna initiera och bygga upp mjölkproduktionen på ett effektivt sätt

Komma igång på rätt sätt

 • För att mammor ska kunna uppnå tillräckliga mjölkvolymer måste brösten ”startas” på ett effektivt sätt från början (initiering)
 • När man gör rätt från början har det stor inverkan på mammans långsiktiga mjölkproduktion

Vår infografik ”Initiering” visar steg för steg hur mammor kan få igång sin mjölkproduktion på ett bra sätt för att möjliggöra exklusiv amning eller en kost bestående av enbart bröstmjölk om amning inte är möjligt.

Riskfaktorer för dålig mjölkproduktion hos mamman

 • Det finns flera riskfaktorer som kan påverka en mammas möjligheter till exklusiv amning.
 • Kunskap om riskfaktorer kan understryka behovet av amningsstöd i ett extra tidigt skede
 • Tidiga åtgärder är avgörande för att mammor med riskfaktorer ska kunna uppnå sina långsiktiga amningsmål

Denna infografik om riskfaktorer för amning ger mer information om evidensbaserade kliniska åtgärder som behövs för att stödja dessa mammor.


Rapport: Förbättring av fördröjd laktogenes och amningssvårigheter hos mammor med risktillstånd

Denna rapport ger dig en översikt över hur du identifierar mammor:

 • med risk för fördröjd start av mjölkproduktionen
 • med flera riskfaktorer
 • vars barn inte ammar effektivt

Ladda ned denna rapport om att förbättra fördröjd laktogenes.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.
Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Fördelar med bröstmjölk

Risktillstånd som kan påverka möjligheterna för initiering av amning

Läs mer
Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Läs mer
Forskning och litteratur

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

Läs mer
Fördelar med bröstmjölk

Risktillstånd som kan påverka möjligheterna för initiering av amning

Läs mer
Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Läs mer
Forskning och litteratur

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

Läs mer