Produkter

Amming

Hva regnes som «normalt» når det gjelder amming?

Tid for å lese:

Gjennom sitt arbeid har dr. Jacqueline Kent (University of Western Australia) lyktes i å redefinere grensene for "normal" amming. Det er store variasjoner innenfor det "normale" området når det gjelder amming, både når det gjelder hvor lenge spedbarn dier, hvor lenge hver amming varer og hvor mye melk spedbarnet får i seg ved hver amming.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Forskere har dokumentert at ammende mødre og spedbarn viser stor variasjon i ammeatferd. Dette arbeidet redefinerer grensene for hva som regnes som «normalt» med hensyn til amming.

Studiene målte melkeinntaket over 24 timer til friske spedbarn som utelukkende ble ammet, var mellom 1 og 6 måneder gamle og som viste tilstrekkelig vekst i henhold til WHOs vekstdiagrammer. 

Antall ammeøkter per dag lå på mellom 4 og 13 blant ulike spedbarn. Hver ammeøkt kunne vare i fra 12 til 67 minutter, og i løpet av den tiden inntok spedbarna gjennomsnittlig 54 ml til 234 ml melk. Dette resulterte i et totalt daglig melkeinntak på mellom 478 ml og 1356 ml.

En ammeøkt kan bety mating fra ett eller to bryster, eller til og med en serie små mateøkter der spedbarnet går tilbake til det første brystet igjen etter å ha blitt ferdig med det andre. Enkelte spedbarn (30 %) spiser alltid fra kun ett bryst, et mindretall (13 %) spiser alltid fra begge bryster, mens flertallet (57 %) spiser noen ganger fra ett bryst og andre ganger fra begge bryster.


Hovedfunn

Ved å utføre en longitudinell studie, kunne dr. Kent avgjøre om denne variasjonen ble drevet av forskjellen i alder blant spedbarna. Mellom alderen én til tre måneder viste dr. Kent en reduksjon i både gjennomsnittlig ammefrekvens (fra 7,6 til 6,6 per dag), gjennomsnittlig varighet på hver ammeøkt (fra 36 til 29 minutter) og en samtidig økning i gjennomsnittlig mengde melk inntatt (fra 106 ml til 126 ml).

Mellom alderen tre til seks måneder forble ammefrekvensen og mengden melk inntatt konstant, mens varigheten på hver ammeøkt gikk ned til 23 minutter. Over hele perioden fra én til seks måneder med utelukkende amming forble imidlertid den samlede mengden melk inntatt per dag konstant.


Relevans til praksis

Denne forskningen kan brukes til å hjelpe mødre med å føle seg tryggere på ammemønstret sitt. Et ammemønster som varierte innenfor dette rapporterte området, var tilstrekkelig for å sikre spedbarnets vekst. Det er videre interessant at spedbarn ikke øker sitt daglige inntak av melk mellom 1 og 6 måneder.

Last ned infografikk her: "Hva regnes som «normalt» når det gjelder amming?".

Studiesammendrag

Volume and frequency of breastfeedings and fat content of breast milk throughout the day

We aimed to provide information that can be used as a guide to clinicians when advising breastfeeding mothers on normal lactation with regard to the ...

Kent JC, Mitoulas LR, Cregan MD, Ramsay DT, Doherty DA, Hartmann PE (2006)

Pediatrics 117, 387-95


Longitudinal changes in breastfeeding patterns from 1 to 6 months of lactation

The most common reason given for discontinuation of exclusive breastfeeding is perceived insufficient milk supply. Breastfed infants show more variation in feeding frequency than bottle-fed ...

Kent JC, Hepworth AR, Sherriff JL, Cox DB, Mitoulas LR, Hartmann PE (2013)

Breastfeed Med, 8, 401-7

Relaterte artikler

Artikler som kan være av interesse

Forskning

Det lakterende brystets anatomi

Les mer
Forskning

Dobbelpumping

Les mer
Amming

Årsaker til lav melkeforsyning

Les mer
Forskning

Det lakterende brystets anatomi

Les mer
Forskning

Dobbelpumping

Les mer
Amming

Årsaker til lav melkeforsyning

Les mer