Retningslinjer for personvern og cookies på nettsted

Medelas personvern- og informasjonskapselerklæring styrer innhenting, behandling og bruk av dine personopplysninger når du besøker og/eller bruker våre nettsider.


Disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted («Website Privacy & Cookie Policy») gjelder for nettstedenewww.medela.com, www.medela.no og/eller andre av Medela sine nettsteder (hvert inkludert eventuelle undersider) («Website») som drives av Medela AG, Lättichstrasse 4b, CH-6340 Baar, Sveits («Medela» eller «vi»). Andre nettsteder som er forbundet direkte eller indirekte med vårt nettsted, eksempelvis via hyperlenker, faller ikke inn under gyldighetsområdet for disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted, uansett om de drives av Medela, et tilsluttet konsernforetak eller en partner.

Disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted regulerer innhentingen, bearbeidingen og bruken av dine personlige data når du besøker og/eller samhandler med vårt nettsted, og de forklarer våre metoder når det gjelder plassering av cookies inkludert de typene cookies som vi bruker og hvordan du kan styre dem.

Retningslinjer for personvern og cookies på nettsted ble sist revidert den 01-07-2023.

1. Innhenting, bearbeiding og bruk av dine personlige data

1.1 Anonym bruk av vårt nettsted

Du er velkommen til å besøke vårt nettsted idet du opprettholder din anonymitet og uten å avsløre noen av dine personlige data.

Når du imidlertid besøker vårt nettsted første gang, kommer vi til å be deg om ditt samtykke til at vi plasserer cookies på ditt apparat og til å kartlegge din adferd som bruker på nettet. Dette hjelper oss til bedre å forstå hvordan våre kunder bruker vårt nettsted og til å optimere våre tilbud og tjenester på nettstedet, noe som også betyr at vi tilbyr deg en mer personalisert opplevelse av vårt nettsted samt målrettede tilbud. I tilfelle du har registrert deg for vårt nyhetsbrev (se avsnitt 1.3 nedenfor), vil vi også bruke en slik informasjon om bruken av nettsted til å tilby deg mer personaliserte kommunikasjon som reflekterer dine spesifikke interesser og prioriteter. Vennligst se avsnitt 2 nedenfor for en detaljert beskrivelse av våre cookies og nettsted-analyseverktøy som vi bruker til dette formål og dine rettigheter når det gjelder å endre dine valg.

Hvis du ikke er enig i våre ovennevnte metoder og du ønsker å være fullstendig anonym, kan du angi at du ikke gir ditt samtykke, eller du kan trekke tilbake ditt samtykke med virkning for fremtiden idet du bruker de tilgjengelige unntaksfunksjonene (se avsnitt 2 nedenfor). I dette tilfellet kan vi bare samle inn visse anonyme data som ikke relaterer direkte til din person. Vi kan eksempelvis samle inn antall besøkere på vårt nettsted, navigasjonsmønster og områder som er av interesse. Vi analyserer denne informasjonen for å forstå hvordan våre kunder bruker vårt nettsted og til å taksere trender, statistikker og kundenes behov, noe som hjelper oss til å forbedre vårt nettsted og til å kunne tjene våre kunder på en bedre måte.

I motsetning til det som angis ovenfor, vil vi bare samle inn dine personlige data hvis du frivillig bestemmer deg for å dele denne informasjonen med oss, eksempelvis ved at du sender oss en forespørsel (via vårt kontaktformular) eller du ber om en spesifikk tjeneste. Med mindre du har gitt oss din uttrykkelige tillatelse og med mindre det er fastlagt noe annet i disse retningslinjene for personvern, vil vi bare bruke de personlige data du har delt med oss for å gjøre det mulig for deg å bruke vårt nettsted, inkludert behandling av dine forespørsler og levering av de tjenestene du ønsker. Bortsett fra dette, kan det være at vi bruker eventuelle personlige data som vi mottar bare i anonymisert form (dvs. i en form der personen ikke kan identifiseres og som ikke tillater noen konklusjoner når det gjelder din identitet) til statistiske formål og for intern evaluering når det gjelder hvordan vi kan forbedre våre produkter og tjenester. Dine data vil ikke bli behandlet til andre formål eller til formål som overskrider grensene for disse retningslinjene for personvern unntatt der det gis uttrykkelig tillatelse eller der det kreves av gjeldende lov.

1.2 Bruk av vårt kontaktformular

Vi samler inn de personlige data som du gir oss frivillig når du kontakter oss via kontaktformularet på vårt nettsted, eksempelvis dersom du sender oss en forespørsel eller legger inn en spesiell forespørsel hos vår kundeservice og support. Med mindre det angis noe annet i disse retningslinjene for personvern og cookies på vårt nettsted, vil ikke dine data bli brukt uten din tillatelse til noe annet enn til å behandle ditt anliggende/din forespørsel, eksempelvis for å gi deg den serviceinformasjonen du ba om, og de vil ikke bli brukt til noe annet formål unntatt i tilfeller der det er gitt uttrykkelig tillatelse til dette eller dette kraves av gjeldende lov.

Ditt anliggende/din forespørsel vil bli behandlet av Medela eller, om nødvendig, av en av våre lokale tilsluttede konsernselskaper som er ansvarlig for behandlingen av de emnene som er tatt opp i ditt anliggende/din forespørsel i din rettskrets.

1.3 Registrering av nyhetsbrev

Du kan gjerne registrere deg for vårt nyhetsbrev. Når du gjør dette, vil vi be deg om din tillatelse til å lagre og behandle ditt for- og etternavn, din e-postadresse, land og om du er e privatkunde eller forretningskunde. Vi vil utelukkende bruke slike data til å sende deg regelmessige oppdateringer om tjenestene og produktene til Medela og dets tilknyttede konsernforetak. Disse e-postene sendes deg av Medela og/eller Medela Medical Norge, Rosenholmveien 25, 1414 Oslo («Lokalt konsernforetak»), som er det tilknyttede konsernforetaket som er ansvarlig for å ta seg av ditt kundeforhold på lokalt nivå. Som den del av din registrering, vil vi videre innhente ditt samtykke om at vi kan personalisere innholdet i vårt nyhetsbrev i overensstemmelse med dine behov og interesser på basis av den informasjonen vi mottar fra deg og lagrer, eksempelvis dine kontodata, ordrehistorikk eller annen informasjon som du har gitt oss (inkludert eksempelvis data fra ditt bruk av vår MyMedela Breastfeeding App eller fra din deltakelse i spørreundersøkelser). I tilfelle du også har gitt din tillatelse til å plassere cookies og sporfølging av din adferd som bruker av nettstedet (se avsnitt 2.2 nedenfor), vil vi også bruke informasjonen om bruken av nettsted til å tilby deg mer personaliserte kommunikasjoner som reflekterer dine spesifikke interesser og prioriteter.

Etter at du har sendt oss din forespørsel om nyhetsbrev, vil du motta en e-post som bekreftelse, som inneholder en lenke som du må klikke på for å bekrefte din registrering. Denne doble valgfrie prosedyren hjelper oss til å sikre at innehaveren av e-postkontoen er inneforstått med å motta vårt nyhetsbrev.

Ordlyden i din erklæring om tillatelse når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev kan du se på bunnen av disse retningslinjene for personvern og cookies på nettstedet.

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, gir du videre din tillatelse til at din bruk av vårt nyhetsbrev, som åpningen av e-post og klikk på e-post, kan sporfølges av Medela idet vi bruker et analyseverktøy som stilles til disposisjon av Campaign Monitor Pty. Ltd., Level 38, 201 Elisabeth Street, Sydney NSW 2000 (Australia) («CampaignMonitor»). Dette verktøyet samler også informasjon om forsendelse av e-post, e-post som ikke kan leveres og abonnementstopp. De personlige data som samles av Campaign Monitor inneholder ditt navn, din e-postadresse og din lokasjon.

I tillegg til dette kan vi også bruke andre leverandører av tekniske tjenester, inkludert cloud-tjenester som drives fra USA, som tilbyr lignende verktøy, for å hjelpe oss med å styre abonnementene av nyhetsbrev og leveranse av relatert kommunikasjon og markedstjenester.

Våre leverandører av tjenester vil behandle din informasjon som vår databehandler bare etter vårt oppdrag og i samsvar med våre instrukser for å hjelpe oss med å analysere bruken av vårt nyhetsbrev, for å personalisere dine kommunikasjoner i anledning av nyhetsbrev, opprette rapporter om aktiviteter rundt nyhetsbrev og å levere andre statistiske og analytiske tjenester i forbindelse med bruken av vårt nyhetsbrev. Dine data vil ikke bli brukt til noen andre formål.

Mens disse tjenesteleverandørene kan befinne seg i et land som muligens ikke sørger for samme nivå når det gjelder personvern som det som ansees for å være rimelig i landet der du bor, spesielt i Sveits og i EU/EØS, har vi truffet nødvendige tiltak for å sikre at dine personlige data beskyttes forsvarlig når de overføres utenfor Sveits og/eller EU/EØS.

Du kan si opp abonnementet til vårt nyhetsbrev når som helst og trekke tilbake din tillatelse med virkning for fremtiden ved å klikke på «annullere»-lenken på bunnen av nyhetsbrev-epostene som du har mottatt, eller du kan sende en e-post eller et brev til kontaktdetaljene som er oppført i avsnitt 11 i disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted.

2. Cookies

2.1 Nødvendige cookies

Cookies er små tekstfiler som vårt nettsted ber om å få plassere på din datamaskin eller annet utstyr som man kan få tilgang til internett med, som eksempelvis nettbrett eller Smartphones. Hvis din nettleser er innstilt for å godta cookies, legger nettleseren din til teksten i en liten fil.

Unntatt slik det angis andre steder i disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted, er cookiene som vi bruker nødvendige for vårt nettsteds funksjon og yteevne, som eksempelvis ved at de får vårt nettsted til å arbeide mer effektivt og gjør din bruk av funksjonene og tjenestene som leveres enklere. Disse cookiene for funksjonalitet og/eller yteevne vil bli slettet fra maskinen din så snart din nettlesersesjon er avsluttet (sesjonscookies). Vi skal ikke bruke informasjonen som er lagret i nødvendige cookies til noe annet formål enn det som er absolutt nødvendig for å levere deg de tjenestene og funksjonalitetene du har bedt om.

2.2 Samtykke til cookie og personalisert sporfølging

Når du besøker vårt nettsted, kommer vi til å be deg om ditt samtykke til av vi plasserer ekstra cookies på ditt apparat ved å vise et cookie banner («Cookie samtykke»). Disse cookiene vil ikke være absolutt nødvendige for vårt nettsteds funksjonsevne og ytelse, men de vil hjelpe oss til å samle noen av dine personlige data relatert til din adferd som bruker av nettsted, for å kunne forbedre våre nettstedtilbud og -tjenester og/eller for å gi deg mer personalisert informasjon og tjenester, inkludert målrettede tilbud (se avsnittene 2.4 and 2.5 nedenfor for de tilsvarende cookies som er plassert til nettstedsanalyse og remarketingformål). I tilfelle du har registrert deg for vårt nyhetsbrev (se avsnitt 1.3 ovenfor), vil vi også bruke en slik informasjon om bruken av nettsted til å tilby deg mer personaliserte kommunikasjoner som reflekterer dine spesifikke interesser og prioriteter. Ved å samtykke til bruk av informasjonskapsler samtykker du også til bruk av informasjonskapsler som muliggjør bruk av tjenester fra AddToAny (se avsnit 3 nedenfor).

Cookiebanneret informerer deg om hovedformålene med de ekstra cookiene og gir deg informasjon om dine valg og hvor du kan få tilgang til ytterligere informasjon. Dersom du fortsetter bruken av vårt nettsted etter at du har blitt vist cookiebanneret, så betyr dette at du samtykker i praktikken som beskrives.

Ordlyden i din erklæring om tillatelse kan du se på bunnen av disse retningslinjene for personvern og cookies på nettstedet. Nedenfor finner du en forklaring av de ulike kategoriene av ikke-avgjørende informasjonskapsler og annen sporingsteknologi som kan bli lagret på enheten din, samt deres respektive formål i forbindelse med ulike tjenester. Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til informasjonskapsler og velge bort lagring av hver enkelt informasjonskapsel samt innhenting av opplysningene dine for ulike formål for fremtiden, som beskrevet ytterligere i delene 2.5, 2.6, 3 og 4 nedenfor.

2.3 Annen sporingsteknologi

Vi kan også bruke annen sporingsteknologi, for eksempel piksler og web beacons for å kunne tilby en bedre tjeneste. Disse teknologiene brukes vanligvis i kombinasjon med informasjonskapsler.

2.4 Styring av dine cookie-innstillinger

De fleste nettlesere er som standard innstilt på å godta cookies. Dersom du foretrekker det, kan du endre dine innstillinger til generelt å avvise cookies, å slette cookies som allerede har blitt plassert på utstyret ditt eller til å advare deg før det plasseres en cookie. Vennligst se i dine instrukser for nettleser eller i www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org for å erfare mer om hvordan du kan justere eller modifisere dine nettleserinnstillinger.

Dersom du velger ikke å akseptere cookies, kan dette forringe brukbarheten av nettstedet, og det kan være du ikke er i stand til å benytte deg av noen av funksjonene og tjenestene som tilbys.

Dersom du bruker forskjellig utstyr for å få tilgang til vårt nettsted (eksempelvis smartphone, nettbrett, datamaskin etc.), må du forsikre deg om at hver nettleser på hvert av utstyrene er justert for å reflektere dine prioriteter når det gjelder cookies.

2.5 Bruk av Google Universal Analytics

Dette nettstedet bruker Google Universal Analytics («Google Analytics»), en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker cookies for å gjøre det lettere for oss å analysere hvordan brukere benytter seg av vårt nettsted, inkludert antall besøkere på vårt nettsted, nettstedene våre besøkere har kommet fra og sidene de besøker. Denne informasjonen benytter vi oss av for å optimere vårt nettstedtilbud og -tjenester. Som regel vil enhver informasjon som genereres av cookien når det gjelder din bruk av vårt nettsted bli overført til og lagret av Google på servere i USA.

Google vil bruke denne informasjonen som vår autoriserte databehandler for å hjelpe oss med å analysere bruken av vårt nettsted, for å opprette rapporter om aktiviteter på nettstedet og å levere andre statistiske og analytiske tjenester i forbindelse med bruken av vårt nettsted. IP-adressen som overføres av din nettleser innenfor rammen av Google Analytics vil ikke bli knyttet sammen med andre data som Google sitter inne med.

Du kan forhindre innsamling av data generert av cookien når det gjelder din bruk av dette nettstedet (inkludert din IP-adresses) og deaktivere sporingen av Google Analytics over alle nettsteder ved å laste ned og installere en nettleser-plugin som er tilgjengelig her.

Som et alternativ til å installere denne nettleser-plugin, eller i tilfelle du bruker vårt nettsted med nettlesere på mobilt utstyr, kan du også deaktivere sporingen gjennom Google Analytics ved å klikke på den følgende deaktiveringslenken: Deaktivering av sporing gjennom Google Analytics.

I dette tilfelle blir en «opt-out-cookie» plassert på din nettleser som forhindrer at Google Analytics fortsatt sporfølger ditt bruk av dette nettstedet. Husk at du må aktivere utkoplingen igjen dersom du sletter alle cookies som er lagret på ditt utstyr.

Du må også aktivere utkoplingen for alle enheter du bruker til å besøke vårt nettsted.

For å få en oversikt over personvern hos Google, vennligst klikk her.

2.6 Bruk av Google Analytics reklamefunksjoner

Avhengig av hvilke sider du besøker på vårt nettsted, kan det være at vi fortsatt bruker visse reklamefunksjoner fra Google Analytics Display Advertising egenskaper, som eksempelvis rapporter om demografiske egenskaper og interesser samt remarketing-egenskaper.

For å aktivere disse egenskapene, vil Google plassere en såkalt DoubleClick Cookie fra en tredje part på ditt utstyr (når du besøker visse sider på vårt nettsted eller nettsteder fra andre tilbydere som har implementert reklamefunksjoner basert på DoubleClick Cookie).

Denne DoubleClick Cookie lagrer informasjon om bruken din av vårt nettsted (og eventuelt andre nettsted som besøkes i Google reklamenettverk), inkludert sidene som har blitt besøkt, opphenting av reklame, sider, data om brukerinteraksjon, nettleserinformasjon, IP-adresse, en cookie-ID og din søkehistorikk. Google vil ikke knytte navnet ditt eller annen personlig identifiserbar informasjon til din DoubleClickCookie uten å ha innhentet ditt samtykke på forhånd.

Vi bruker Google Analytics til å analysere dataene som er lagret i DoubleClick Cookien for å innhente statistiske rapporter om våre brukeres demografiske data (alder, kjønn) og interesser. Disse rapportene hjelper oss til å forstå våre brukere bedre og til å optimere vårt nettsted og våre tjenester.

I tillegg til dette bruker vi Google Analytics side remarketing funksjoner til å kjøre reklamekampanjer (inkludert Google AdWords) for brukere av vårt nettsted. Basert på deres tidligere besøk på vårt nettsted (og deres interesser som det gis uttrykk for under disse tidligere sesjonene), vil disse brukerne få levert relevant målrettet reklame når de blar gjennom andre nettsteder på Internett innenfor Google Display Network. Det kan også være at vi bruker Google Analytics Advertising funksjonene som hjelp til å måle hvor effektive reklamekampanjer er.

Vennligst merk også at DoubleClick Cookien også setter Google og andre tredje parters tilbydere i stand til å sende ut målrettet reklame (på basis av dine tidligere besøk på vårt nettsted og/eller andre internettplattformer. Disse reklamene kan bli vist på nettsteder som tilhører Google og/eller andre tilbydere som deltar på Google reklamenettverk.

Du kan styre dine prioriteter og deaktivere Googles interessebaserte reklame i dine Google Reklameinnstillinger. I dette tilfellet overskrives DoubleClick Cookiens entydige cookie ID og kan ikke settes i forbindelse med noen spesiell nettleser. Vennligst merk at den nye DoubleClick Cookien kan plasseres dersom du sletter alle cookier fra utstyret ditt, og det er mulig du må fornye innstillingene dine til deaktivering.

Hvis du ønsker å deaktivere DoubleClick-Cookie for alltid, vennligst last ned og installer nettleser-plugin som er tilgjengelig her.

Videre kan du deaktivere bruken av cookies fra tredje parter for online reklame på den US-baserte aboutads.info.choices siden eller den US-baserte Your Online Choices siden.

Klikk her for å finne ut hvordan Google bruker informasjon fra nettsteder eller apper som bruker Googles tjenester.

2.7 Cookies fra andre tredje parter

Noen innhold eller applikasjoner, inkludert reklame på nettstedet, kan betjenes av tredje parter som ikke har noen tilknytning til oss. Disse kan plassere cookies på ditt utstyr til egne formål. Vi har ingen kontroll over disse tredje partenes sporingsteknologier eller hvordan de kan brukes.

Du kan unngå at det plasseres cookies samt å bli sporet av slike cookies fra tredje parter ved å justere eller modifisere dine nettleserinnstillinger tilsvarende. Se i instruksjonsboken for din nettleser for ytterligere informasjon.

3. AddToAny Social Plugin

Dette nettstedet bruker et programtillegg for sosiale medier fra tjenesten AddToAny ("AddToAny Plugin"), som administreres av AddToAny LLC, 717 Market Street, San Francisco, CA94103, USA ("AddToAny"). Denne tjenesten fra AddToAny setter brukerne i stand til å dele innhold fra vårt nettsted enklere gjennom sosiale nettverk, for eksempel facebook.com, twitter.com, LinkedIn.com og pinterest.com ("Sosiale nettverk").

Hvis du åpner en nettside på vårt nettsted som inneholder et AddToAny-programtillegg, kan nettleseren din opprette direkte forbindelse med serverne til AddToAny og laste ned AddToAny-programtillegget og innholdet i det til nettleseren din for å integrere det i nettsiden du besøker. AddToAny-programtillegget lagrer informasjonskapsler på enheten din og gjør informasjon om at du har åpnet den aktuelle nettsiden på vårt nettsted, tilgjengelig for AddToAny. Ytterligere informasjon kan bli innhentet hvis du velger å bruke AddToAny-programtillegget, for eksempel ved å klikke på AddToAny-ikonet og/eller dele innhold via delingsikonene. Informasjonen som samles inn av AddToAny omfatter serverlogginformasjon og nettleserinformasjon.

Medela har ikke kontroll over hvordan AddToAny eller det aktuelle sosiale nettverket innhenter, lagrer og bruker slik informasjon, og har ingen tilgang til informasjonen som innhentes. Les personvernerklæringen for AddToAny og de aktuelle sosiale nettverkene nøye før du 

4. Facebook-programtillegg

Dette nettstedet kan bruke programtillegg fra sosiale medier ("plugins") fra det sosiale nettverket facebook.com, som administreres av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Slike programtillegg er merket med Facebook-logoen eller tillegget "Facebook-plugin".

Når du besøker en nettside på dette nettstedet som inneholder et slikt programtillegg, oppretter nettleseren din direkte forbindelse med Facebooks servere. Innholdet i programtillegget overføres direkte fra Facebook til nettleseren din, og integreres i nettstedet.

Ved å integrere programtilleggene mottar Facebook informasjon du har bedt om via den aktuelle siden på vårt nettsted. Hvis du er logget inn på Facebook, kan Facebook knytte besøket ditt til Facebook-kontoen din. Hvis du samhandler med slike programtillegg, for eksempel ved å klikke "Liker"-knappen eller skrive en kommentar, blir den aktuelle informasjonen sendt direkte fra nettleseren din til Facebook, og lagret der.

Formålet med og omfanget av Facebooks datainnsamling og videre behandling og bruk av opplysningene samt dine rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt er tilgjengelig i Facebooks personverninformasjon.


Hvis du ikke ønsker at Facebook skal samle inn opplysninger om deg via vårt nettsted, må du logge ut av Facebook før du besøker nettstedet.

5. YouTube

Dette nettstedet omfatter også videos som gjøres tilgjengelige av YouTube LLC («YouTube»). Bruk av YouTube sitt tilbud krever at det opprettes en forbindelse til YouTube sine servere i USA. Under dette forløpet overføres visse data til YouTube. For alle YouTube videoer som er innlemmet på vårt nettsted har vi aktivert den personvern-forsterkende modus som tilbys av YouTube. Dette betyr at YouTube lagrer informasjon om en besøker på vårt nettsted bare dersom han eller hun velger å spille en innlemmet video. Medela har ikke kontroll over samlingen, lagringen og bruken av slik informasjon fra You Tube sin side, og vi har ingen tilgang til informasjonen som har blitt samlet. Du bør lese YouTube sine retningslinjer om personvern nøye før du bruker noen YouTube funksjoner.

Ytterligere informasjon om hvordan dine data samles inn og brukes av YouTube samt dine rettigheter i denne sammenhengen kan du finne i YouTube sine retningslinjer for personvern på www.youtube.com.

6. Google Maps

Dette nettstedet bruker Google Maps («Google Maps»), en karttjeneste som leveres av Google, Inc. («Google») for å vise interaktive kart.

For å kunne gi deg kartene du ønsker, henter Google inn din IP-adresse, som kan overføres til og lagres av Google på servere i USA. Videre kan Google samle informasjon om din bruk av Google Maps. Vennligst merk at Medela ikke har kontroll over samlingen, lagringen og bruken av slik informasjon fra Google sin side, og vi har ingen tilgang til informasjonen som har blitt samlet. Du bør lese Google sine retningslinjer om personvern nøye før du bruker noen Google Maps funksjoner. Google sine retningslinjer til personvern finner du her.

Dersom du bruker Google Maps på vårt nettsted, samtykker du i at du er bundet til Googles bruksbetingelser, som du kan finne  her.

Hvis du ikke ønsker at Google skal kunne samle inn informasjon om din bruk av Google Maps, kan du forhindre innsamlingen av slik informasjon ved å deaktivere Google Maps tjeneste fullstendig. For å gjøre dette, må du deaktivere JavaScript i dine nettleserinnstillinger. Vennligst merk at i dette tilfellet kan du ikke bruke Google Maps i det hele tatt.

7. Spørreundersøkelser og konkurranser

Medela kan gjennomføre spørreundersøkelser og konkurranser på dette nettstedet. Med mindre annet er oppgitt, vil Medela utelukkende samle inn, behandle og bruke dine personlige data som du har gitt oss tilgang til for det formålet å delta i disse spørreundersøkelsene eller konkurransene i den utstrekning de er nødvendige for å utføre den respektive spørreundersøkelsen eller konkurransen. Før du deltar, skal vi informere deg om hva slags informasjon vi samler inn og hvordan vi har til hensikt å bruke den innsamlede informasjonen.

Våre spørreundersøkelses- og konkurranseformularer genereres ofte ved bruk av Wufoo, en tjeneste som drives av SurveyMonkey Inc., 101 Lytton Avenue, Palo Alto, CA 94301, USA. Vi har egnede avtaler på plass for å sikre at Wofoo bare skal samle og behandle din informasjon i vårt oppdrag og i samsvar med våre instrukser. Wufoo skal ikke selge eller dele din informasjon med tredje parter. Vennligst les Wufoos erklæring om personvern her for å se ytterligere detaljer.

8. Opprettelse av en enkelt opptegnelse med informasjon fra andre kilder

I tilfelle du bestemmer deg for å bruke andre tjenester vi tilbyr, som eksempelvis å bruke vår MyMedela Breastfeeding App eller vår Webshop Platform (som er tilgjengelig på www.medela,com, www.medela.no og/eller andre Medela nettsteder (hver inkludert eventuelle undersider)), oppretter vi om nødvendig en eneste opptegnelse for deg som kombinerer dataene vi mottar fra deg gjennom din bruk av disse andre tjenestene med dataene vi mottar fra deg gjennom bruken av nettstedet.

Denne eneste opptegnelsen hjelper oss til bedre å forstå dine behov og prioriteter, slik at vi på en mer effektiv måte kan levere deg de ønskede produktene og tjenestene; dette inkluderer også å sette deg i stand til å dra nytte av en mer personalisert opplevelse.

Vi skal ikke bruke slike data til å levere deg direkte markedsføringskommunikasjoner med mindre du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette på forhånd /som eksempelvis i løpet av din registrering for nyhetsbrev). Vi skal ikke bruke informasjonen på noen annen måte enn det som er angitt i disse retningslinjene for personvern og cookies for nettsted eller dele informasjonen med tredje parter unntatt der dette er uttrykkelig tillatt eller kreves av gjeldende lov.

9. Overføring av dine personlige data

9.1 Medela driver nettstedet som dataansvarlig. For imidlertid å sikre at kundeforholdet vårt med deg behandles effektivt og for å sørge for at du får en god kundeopplevelse, vil ditt kundeforhold bli styrt også på lokalt nivå av Medela Medical Norge, Rosenholmveien 25, 1414 Oslo («lokalt konsernforetak»). Det lokale konsernselskapet vil som dataansvarlig også være ansvarlig for innhenting, bearbeiding og bruk av dine personlige data. For eksempel kan Medela dele dine personlige data med det lokale konsernforetaket der dette er nødvendig for å besvare spesifikke oppfordringer eller ønsker som du har sendt oss via vårt nettsted, slik at vi kan yte de ønskede tjenestene, eller der det ellers måtte være nødvendig for å behandle vårt kundeforhold med deg. Til disse formålene vil det lokale konsernforetaket bli gitt tilgang til dine personlige data som lagres av Medela og vil samle inn, lagre, behandle og bruke slike personlige data på lokalt nivå til de ovennevnte formål.

9.2 I tillegg til dette kan Medela og/eller det lokale konsernforetaket bruke eksterne tekniske tjenesteytere som er autorisert til å levere tjenester etter vårt oppdrag og i samsvar med våre instrukser. Disse enhetene kan ha tilgang til dine personlige data, men bare i det omfang som er nødvendig for å muliggjøre din bruk av vårt nettsted; dette omfatter også levering av relaterte tjenester eller behandling av dine oppfordringer eller forespørsler. For eksempel kan Medela (og/eller, det lokale konsernforetaket, avhengig av hva som gjelder), bruke tjenesteleverandører til å drifte vårt nettsted, lagre dine personlige data eller analysere informasjonen som har blitt samlet, slik det forklares i avsnitt 2. Disse tjenesteleverandørene får ikke gi dine data videre til uautoriserte tredje parter eller bruke dine personlige data til noen andre formål enn det som er fastlagt. Noen av disse tjenesteleverandørene kan befinne seg i et land utenfor Sveits og EU/EØS, som muligens ikke sørger for samme nivå når det gjelder personvern som det som ansees for å være rimelig i landet der du bor. Imidlertid har Medela og/eller det lokale konsernforetaket, avhengig av hva som gjelder, egnede avtaler på plass med disse serviceleverandørene som sikrer at de vil treffe alle nødvendige tiltak for å beskytte dine personlige data i samsvar med gjeldende krav. Når det gjelder ytterligere informasjon om våre serviceleverandører, vennligst ta kontakt med oss slik det forklares videre i avsnitt 11 nedenfor.

9.3 Vi skal ikke formidle dine personlige data til noen andre tredje parter utover det som angis ovenfor uten å ha innhentet ditt samtykke på forhånd, med mindre vi er tvunget ved lov til å gjøre dette.

10. Lagring av dine personlige data og datasikkerhet

Dine data vil bli lagret på våre servere i Sveits. I tillegg til dette kan Medela og/eller det lokale konsernforetaket, avhengig av hva som gjelder, benytte seg av cloud tjenesteytere som befinner seg utenfor Sveits og EU/EØS, inkludert Amerikas forente stater (USA), til å drifte og behandle dine personlige data for lagring, kommunikasjon og markedsføringsformål. Mens loven i de landene muligens ikke sørger for samme nivå når det gjelder personvern som det som ansees for å være rimelig i Sveits og i EU/EØS, har vi truffet nødvendige tiltak for å sikre at dine personlige data behandles og beskyttes forsvarlig og bare kan behandles etter oppdrag fra oss og i samsvar med våre instrukser.

Vi skal behandle dine personlige data fortrolig. Vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data mot uautorisert avgivelse eller tilgang, endring, misbruk, uforvarende eller ulovlig ødeleggelse og tap.

11. Dine rettigheter / Hvordan du kan ta kontakt med oss

Ifølge bestemmelsene i gjeldende lokale lov om personvern har du rett til å be om informasjon om hva slags data vi sitter inne med om deg. I tillegg har du der det er aktuelt rett til å be om korrigering, sletting og/eller blokkering av personopplysningene dine og/eller til å begrense og/eller protestere mot behandlingen av personopplysningene dine av berettigede årsaker, samt rett til dataportabilitet.

Du har videre rett til å trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt, med virkning for fremtiden. Til dette formålet bes du gjøre bruk av annulleringsfunksjonene som er installert for de forskjellige tjenestene (vennligst se de respektive beskrivelsene i de tilsvarende avsnittene i disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted). Men hensyn til din registrering for nyhetsbrev kan du også ta kontakt med oss via e-post, slik det angis nedenfor.

Hvis du har spørsmål som gjelder innsamling, behandling og/eller bruken av dine personlige data eller å utøve dine rettigheter, vennligst send oss en e-post til privacy@medela.com.

Per esercitare i propri diritti, come sopra indicato, si prega di utilizzare il nostro modulo web di richiesta di informazioni sulla privacy. Si prega di notare che le richieste inviate via e-mail non verranno elaborate.

12. Endringer av disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted

Vi  tar forbehold om retten til å foreta endringer av disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted med virkning for fremtiden. Den fra dette tidspunktet gyldige versjonen av disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted vil bli gjort tilgjengelig på nettstedet vårt. Vi har ikke til hensikt å foreta hyppige endringer av disse retningslinjene, men det er alltid lurt å dobbeltsjekke våre mest aktuelle kunngjøringer i forbindelse med våre retningslinjer. På denne måten kan du være sikker på at du har lest hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og under hvilke omstendigheter vi fremlegger den, og at du er inneforstått med dette.

Tillegg: Samtykkeerklæringer

For å være fullstendig transparente når det gjelder våre praktiker, gjør Medela innholdet i samtykkeerklæringer som vi har mottatt via vårt nettsted tilgjengelig for våre brukere. I sammenheng med bruken din av vårt nettsted, kan du ha avgitt en eller flere av de følgende samtykkeerklæringene:

Registrering av nyhetsbrev
Jeg vil gjerne abonnere på Medela nyhetsbrev for å motta regelmessige oppdateringer og informasjon om produktene og tjenestene som Medela AG, Lättichstrasse 4b, CH-6340 Baar, Sveits og dets tilknyttede konsernforetak tilbyr på området amming. Medela nyhetsbrevet vil bli sent av Medela og/eller Medela Medical Norge, Rosenholmveien 25, 1414 Oslo (sammen «Medela»).

Jeg samtykker i at mitt navn, min tittel og e-postadresse og eventuelle andre personale data som jeg har fremlagt for Medela (som ytterligere forklart i retningslinjene for personvern og cookies på nettsted) til dette formålet kan lagres, behandles og brukes av Medela for å personalisere mitt Medela nyhetsbrev i overensstemmelse med mine interesser og prioriteter. Videre samtykker jeg i at min bruk av Medela nyhetsbrev, eksempelvis mine åpninger av e-poster, e-postklikk (og inkludert mine personlige data, eksempelvis navn, e-postadresse og lokasjon) kan spores av Medela for at de bedre skal forstå hvordan abonnenter bruker nyhetsbrevtjenesten og hvilke områder som er av spesifikk interesse for dem.

Merknad om personvern: Du kan si opp abonnementet til vårt nyhetsbrev når som helst og trekke tilbake din tillatelse med virkning for fremtiden ved å klikke på «annullere»-lenken på bunnen av nyhetsbrev-epostene som du mottar, eller ved å sende en e-post til websupport@medela.com.

Samtykke til cookies
Vi vil gjerne bruke cookies for å analysere din bruk av vårt nettsted og for å muliggjøre en best mulig opplevelse hver gang du besøker vårt nettsted. Dette betyr også at vi leverer målrettet reklame og personaliserte tjenester som gjenspeiler dine interesser og prioriteter. Merk: Ved å lukke dette banneret og fortsette bruken av dette nettstedet, f.eks. ved at du klikker på innhold eller du åpner andre undersider, gir du ditt samtykke til disse praktikkene og relatert behandling av dine personlige data. Du kan til enhver tid endre dine innstillinger for cookies og/eller trekke tilbake ditt samtykke. For mer informasjon eller for å endre dine prioriteter når det gjelder cookies, se vårt nettsted Retningslinjer for personvern og cookies.

Du har rett til å trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt med virkning for fremtiden. Til dette formålet kan du gjøre bruk av annulleringsfunksjonene som er installert for de forskjellige tjenestene (vennligst se den respektive beskrivelsen i de tilsvarende avsnittene i disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted). Når det gjelder din registrering for nyhetsbrev kan du også sende oss din tilbakekalling via e-post til adressen som angis i avsnitt 10 i disse retningslinjene for personvern og cookies på nettsted.

Cookie List