Produkter

Symphony Hub 

Symphony Hub er et praktisk støttesystem for mødre og en tidsbesparelse for helsepersonell. Den er utformet som en rask nettbasert guide til melkepumpingen og inneholder enkle trinnvise instruksjoner og videoer som gjør det enkelt å komme i gang med Symphony med en gang. Ved å velge en av de tre inndelingene (sykehuspumping, hjemmepumping eller pumpeinformasjon for helsepersonell) finner hver enkelt bruker akkurat det hun trenger å vite.