Produkter

Fordelene ved brystmelk

Legemidler og amming

Tid for å lese:

De fleste forskrevne legemidler er trygge å bruke for ammende mødre. Det er velkjent at de fleste legemidler utskilles i melken til en viss grad, men de fleste utskilles i nivåer som ikke er skadelige for spedbarnet. Likevel skal leger og apotekere informeres om at moren ammer før de forskriver et bestemt legemiddel.

Legemidler kan overføres til brystmelken dersom de når høye konsentrasjoner i morens plasma, har lav relativ molekylmasse (<800 Da), har lav proteinbinding og går lett inn i hjernen. Andre faktorer, som legemidlets perorale biotilgjengelighet for spedbarnet, er også veldig viktige. Mange legemidler kan for eksempel brytes ned i spedbarnets tarmsystem, eller de lagres i morens lever slik at de aldri når morens plasma.

Legemidler kan skilles ut i brystmelken ved passiv diffusjon fra morens plasmakammer og melkekammer. Legemidler passerer som regel fra morens plasma og inn i laktocyttene, men de må krysse den doble lipidmembranen til laktocyttene for å nå melken. I de første tre dagene etter fødselen kan imidlertid trange ganger mellom laktocytter være åpne og tillate økt utskilling av legemidler til brystmelken.

Legemidler som hemmer melkeproduksjonen

Legemiddelrelatert hemming av melkeproduksjon kan skje via hemming av prolaktin fra hypofysen, hemming av oksytocin eller gjennom direkte virkninger på laktocyttene. En omfattende liste over legemidler og stoffer som kan hemme melkeproduksjonen finner du på http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm

Generelle retningslinjer for de fleste legemidler og stoffer under amming

  • Unngå å bruke legemidler med mindre det er absolutt nødvendig, inkludert urtepreparater
  • De fleste legemidler kan brukes dersom den relative dosen for spedbarnet er under 10 prosent, men det anbefales å konsultere lege
  • Trygge legemidler under amming bør generelt ha kort halveringstid, høy proteinbinding, lav peroral biotilgjengelighet for spedbarnet og høy relativ molekylmasse
  • Helsepersonell bør henvise til en oppdatert database over legemiddelinteraksjoner som kan forekomme under amming, før de forskriver et nytt legemiddel til ammende mødre.
Referanser

Hale, T., Hartmann, P.E., editors. Hale and Hartmann's textbook of human lactation. Amarillo, Tx: Hale Publishing; 2007.

Hale T., and Rowe, H.E., Medications in Mother’s Milk. 16ed. Amarillo, Tx: Hale Publishing 2014.

Relaterte artikler

Artikler som kan være av interesse

Fordelene ved brystmelk

Risikotilstander som påvirker igangsetting av amming

Les mer
Amming

Amming av den nyfødte

Les mer
Fordelene ved brystmelk

Fordeler med brystmelk

Les mer
Fordelene ved brystmelk

Risikotilstander som påvirker igangsetting av amming

Les mer
Amming

Amming av den nyfødte

Les mer
Fordelene ved brystmelk

Fordeler med brystmelk

Les mer