Produkter

Forskning

Dobbelpumping

Tid for å lese:

Fordelene ved dobbelpumping (samtidig utpumping av begge bryster) sammenlignet med enkelpumping (ett bryst etterfulgt av det andre) er velkjente. Nyere forskning har ikke bare bekreftet dette, men har også avdekket ytterligere fordeler for mødre som pumper. Disse inkluderer økt melkeproduksjon, ekstra melkeutdriving og høyere energiinnhold i melken.

Økt melkeproduksjon

Mens tidligere studier beskrev forbedringer i melkeproduksjonen ved dobbelpumping, ble det ikke gjort klart hva som var mekanismen som drev frem denne økte melkemengden. Denne potensielle mekanismen er tydeliggjort i ny forskning (Prime et al. 2012). Undersøkelsen tok for seg mødre med spedbarn født til termin som deltok i to pumpeøkter i randomisert rekkefølge. Mødre dobbelpumpet i 15 minutter en dag og enkelpumpet sekvensielt i 15 minutter en dag. Undersøkelsens unike fremgangsmåte var at det ble brukt et måleinstrument for melkestrømmen for å måle melkeutdrivingen.

Dr Prime uttaler: «Dobbelpumping er ikke bare raskere, men den er mer effektiv i melkeutdrivingen. Den stimulerer en ekstra melkeutdriving. Dette resulterer i 18 prosent større melkemengde i en 15 minutters pumpeøkt. Melk med høyere fettinnhold fjernes derfor, noe som gir bedre brystdrenasje og melk med høyere kaloriverdi.»

Last ned infografikk her: «Optimering av melkeutdriving»

På dagen da mødre dobbelpumpet:

  • Det ble gjennomsnittlig pumpet ut 18 prosent større melkemengde
  • En større prosent av tilgjengelig melk i brystet ble pumpet ut
  • Den utpumpede melken hadde et høyere energiinnhold
  • Det oppsto en ekstra melkeutdriving

asset_image

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Ekstra melkeutdriving

Utdrivingsrefleksen, som styres av hormonet oksytocin, er avgjørende for fjerning av melk og opprettholdelse av laktasjon. Melk er kun tilgjengelig fra brystet ved melkeutdrivinger som er korte, atskilte økninger i melkekanaltrykket, melkekanaldiameteren og melkestrømmen.

Melkeutdrivinger oppstår i begge brystene samtidig med et totalt antall melkeutdrivinger fra 2 - 14 fra mor til mor (Prime et al. 2011a).  Dette forklarer hvorfor melkeutdriving varierer fra mor til mor: Noen mødre tømmer brystet raskt, mens andre trenger litt mer tid. Selv om det er variasjon fra mor til mor, er utdrivingsmønsteret for hver enkelt mor konsekvent i det første året med amming (Prime et al. 2011b).

Da melkeutdrivingen under dobbelpumping og enkelpumping ble målt, ble det klart hvorfor dobbelpumping ga større melkevolum og tømte brystene bedre: En ekstra melkeutdriving oppstod ved dobbelpumping.


Melk med et høyere energiinnhold

Etter 15 minutters dobbelpumping var fettinnholdet i den totale utpumpede melkemengden 8,3 prosent, noe som er signifikant høyere enn 7,3 prosent som ble målt ved enkelpumping.

Dette er viktig av følgende grunner:

  • Ved amming/pumping øker fettinnholdet jevnt. Når melk har et høyere fettinnhold, innebærer det at brystet tømmes mer, noe som er tilfellet med dobbelpumping.
  • Det er velkjent at god brystdrenasje er veldig viktig for å opprettholde og øke melkeforsyningen
  • Melk med et høyere fettinnhold kan være svært viktig for spedbarn som ikke legger på seg nok.

For tidlig fødte spedbarns små mager kan kun holde på små melkemengder, så det er svært viktig å sikre at melken har høy kalorisk verdi.

Det er viktig å merke at de oppnådde resultatene ved dobbelpumping ikke overgår det spedbarnet selv kan få til ved amming. Fordelen ved dobbelpumping er at resultatene er nærere det spedbarnet selv kan klare ved amming ved brystet og overgår det som er mulig med sekvensiell enkelpumping.

Studiesammendrag

Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression

Simultaneous (SIM) breast expression saves mothers time compared with sequential (SEQ) expression, but it remains unclear whether the two methods differ in milk output efficiency ...

Prime,D.K., Garbin,C.P., Hartmann,P.E., & Kent,J.C. (2012)

Breastfeed Med 7, 442-447

Referanser

Prime DK, Kent JC, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Dynamics of milk removal during simultaneous breast expression in women. Breastfeeding Medicine 2011a; Vol 0(0); 1-6

Prime DK, Geddes DT, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Comparison of the patterns of milk ejection during repeated breast expression sessions in women. Breastfeeding Medicine 2011b; Vol. 6(4): 183-190

Auerbach,K. Sequential and Simultaneous Breast Pumping: A Comparison. Int J Nurs Stud 27, 257-265 (1990)

Jones E, Dimmock PW and Spencer SA. A randomised controlled trial to compare methods of milk expression after preterm delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 85: F91-F95

Zinaman MJ, Hughes V, Queenan JT, Labbok MH and Albertson B. Acute prolactin and Oxytocin responses and milk yield to infant suckling and artificial methods of expression in lactating women. Pediatrics 1992; Vol. 89(3): 437-440

Hill PD, Aldag JC and Chatterton RT. The effect of sequential and simultaneous breast pumping on milk volume and prolactin levels: a pilot study. J Hum Lact 1996; 12(3): 193-199 g: a comparison. Int. J. Nurs Stud. 1990; Vol. 27(3): 257-265

Relaterte artikler

Artikler som kan være av interesse

Forskning

Det lakterende brystets anatomi

Les mer
Amming

Årsaker til lav melkeforsyning

Les mer
Forskning

Det lakterende brystets anatomi

Les mer
Amming

Årsaker til lav melkeforsyning

Les mer