Produkter

Forskning

Vitenskapen om spedbarns sugeteknikk

Tid for å lese:

Vellykket amming er et samspill mellom mor og spedbarn. For å kunne forstå og håndtere sugeproblemer hos spedbarn er det først viktig å etablere en forståelse av anatomien og fysiologien ved laktering og uttak av brystmelk. Medela, sammen med ledende eksperter fra The University of Western Australia, undersøkte det lakterende brystets anatomi (Ramsay et al. 2005). Denne banebrytende forskningen utfordret tidligere kunnskap og førte til omskriving av mange lærebøker. Denne nye kunnskapen ble deretter overført til hvordan spedbarnet tar melken fra brystet.

Diesyklusen

University of Western Australia kombinerte bruken av ultralyd og vakuummålinger til å undersøke diende spedbarn ved amming.

I en diesyklus begynner vakuumet på grunnlinjen, øker når tungen senkes og når et maksimum når tungen er på sitt laveste punkt. Når tungen senkes, begynner melken å strømme. Tungen heves da og returnerer til grunnlinjen – og melkestrømmen stopper.


Hovedfunn

Detaljer i spedbarnets sugebevegelse

  1. Vakuum spiller en hovedrolle når brystet tømmes for melk
  2. Tungen beveger seg ikke i en markert peristaltisk bevegelse
  3. Det er ingen synlig sammenklemming av brystvorten
  4. Tuppen av brystvorten når ikke frem til stedet der den harde og myke ganen møtes

asset_image

Please accept the marketing-cookies to watch videos.
Please accept the marketing-cookies to watch videos.
Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Studiesammendrag

Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging

The aim of this study was to use ultrasound imaging to re-investigate the anatomy of the lactating breast. The breasts of 21 fully lactating women ...

Ramsay DT, Kent JC, Hartmann RA and Hartmann PE (2005)

Journal of Anatomy 206, 525-534


Tongue movement and intra-oral vacuum in breastfeeding infants

The mechanism by which the breastfeeding infant removes milk from the breast is still controversial. It is unclear whether the infant uses predominantly intra-oral vacuum ...

Geddes, D.T., Kent, J.C., Mitoulas, L.R. and Hartmann, P.E. (2008)

Early Human Development 84: 471-477

Referanser

Kent, J.C., Mitoulas, L.R., Cregan, M.D., Geddes, D.T., Larsson, M., Doherty, D.A. and Hartmann, P.E. Importance of vacuum for breastmilk expression. Breastfeeding Medicine 3(1): 11 - 19 (2008)

Geddes, D.T., Langton, D.B., Gollow, I., Jacobs, L.A., Hartmann, P.E. and Simmer, K. Frenulotomy for breastfeeding infants with ankyloglossia: Effect on milk removal and sucking mechanism as imaged by ultrasound. Pediatrics 122: e188 - e194 (2008)

McClellan, H.L, Geddes, D.T., Kent, J.C., Garbin, C.P., Mitoulas, L.R. and Hartmann, P.E. Infants of mothers with persistent nipple pain exert strong sucking vacuums. Acta Paediatrica (2008)

Woolridge, M.W. The anatomy of infant sucking: Midwifery Dec; 2(4): 164-71 (1986)sucking baby on mothers breast

Relaterte artikler

Artikler som kan være av interesse

Forskning

Det lakterende brystets anatomi

Les mer
Forskning

Dobbelpumping

Les mer
Forskning

Stamceller i brystmelk

Les mer
Forskning

Det lakterende brystets anatomi

Les mer
Forskning

Dobbelpumping

Les mer
Forskning

Stamceller i brystmelk

Les mer