Produkter

Effektiv igangsetting

Informert beslutning – effektive intervensjoner ved initiering

Tid for å lese:

Gir foreldre vitenskapelige fakta, oppfordrer mødre til nesten alltid å bestemme seg for å starte utpumping av melk. Å forstå at melken er en viktig medisinsk intervensjon som ingen andre kan gi, styrker dem når spedbarnet legges inn på nyfødt-intensivavdelinger.

Hva er informert avgjørelse ?

En beslutning basert på faktakunnskap. Dette tilrettelegges for ved å gi klar, konsis, konsekvent og evidensbasert informasjon som involverer samtaler om fordeler, risikoer og alternativer med hensyn til levering av egen morsmelk. Slike samtaler styrker og setter foreldrene i stand til å ta kunnskapsrike ammebeslutninger.


Hvorfor er informert avgjørelse viktig ?

Vitenskapen bak brystmelk er kraftfull og overbevisende.1 Når foreldre gis vitenskapelig og faktabasert informasjon, bestemmer mødrene seg nesten alltid for å igangsette utpumping av melk fordi de forstår at melken er en viktig medisinsk intervensjon som ingen andre kan gi.2-4 

Mødre og familier til spedbarn på nyfødt-intensivavdelinger opplever ofte sjokk, fortvilelse og hjelpeløshet.5 Diskusjon og informasjon om den kritiske verdien av egen morsmelk og skreddersydd laktasjonsinformasjon som er spesifikk for spedbarn ved nyfødt-intensivavdelinger og deres omstendigheter gir foreldrene:6,7

 • Et positivt fokus og en integrert rolle i babyens omsorg
 • En endring i utsiktene mot et håp
 • Et sterkt engasjement for å optimalisere spedbarnets helseresultater


Hvordan implementere informert beslutning

 • Sørg for at alt helsepersonell gis regelmessig opplæring om verdien av brystmelk for å redusere den assosierte risikoen for neonatale komorbiditeter i og om beste praksis for amming. For mer informasjon, se 'Getting it right: Det kritiske mulighetsvinduet for etablering av laktasjon og bedre pasienttilfredshet webinar av professor Diane Spatz.
 • Sørge for at alle mødre får evidensbasert informasjon om vitenskapen bak egen morsmelk
 • Forsikre deg om at gravide og perinatale kvinner med kjente risikofaktorer for laktasjonsforsinkelse får opplæring både før og etter fødselen med fokus på verdien av egen morsmelk og hvordan man igangsetter og bygger opp melkeforsyningen. Denne informasjonen skal konsentrere seg om viktigheten av:
  • egen morsmelk som medisinsk intervensjon for spedbarn ved nyfødt-intensivavdelinger
  • Igangsetting av utpumping innen 3 timer etter fødselen
  • Utpumping 8 eller flere ganger i løpet av 24 timer
  • Sporing av melkemengder fra fødselen av med en pumpelogg 
  • De første 72 timene med effektiv igangsetting av aktivering av sekresjon og de første 14 dagene med økt melkemengde – det avgjørende mulighetsvinduet for riktig igangsetting av laktasjon
 • Samarbeid med helsepersonell (prenatal, fødeavdeling, barsel) og nyfødt-intensivavdelinger
 • Dokumentering hos mor og barn journalfører konsultasjonene der beste praksis for amming har blitt diskutert


Hvordan overvåke informerte beslutninger

Samle inn data om hyppighet og kvalitet på diskusjoner med gravide kvinner og perinatale mødre med et datainnsamlingsverktøy.

Strategier for å måle beste praksis inkluderer revisjon av medisinske journaler for mor og barn

 • ved antenatal laktasjonsdiskusjon om vitenskapen bak egen morsmelk for spedbarnet på nyfødt-intensivavdelingenen
 • ved postnatal laktasjonsdiskusjon om vitenskapen bak egen morsmelk for spedbarnet på nyfødt-intensivavdelingen
Please accept the marketing-cookies to watch videos.
Referanser

1. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, Hrsg. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2018.

2. Miracle DJ et al. Mothers' decisions to change from formula to mothers' milk for very-low-birth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2004; 33(6):692–703.

3. Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for vulnerable infants. J Perinat Neonatal Nurs. 2004; 18(4):385–396.

4. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

5. Sisk PM et al. Lactation counseling for mothers of very low birth weight infants: Effect on maternal anxiety and infant intake of human milk. Pediatrics. 2006; 117(1):e67-75.

6. Thomson G et al. Parents' experiences of emotional closeness to their infants in the neonatal unit: A meta-ethnography. Early Hum Dev. 2020; 149:105155.

7. O’Brien K et al. Effectiveness of Family Integrated Care in neonatal intensive care units on infant and parent outcomes: A multicentre, multinational, cluster-randomised controlled trial. Lancet Child Adolesc Health. 2018; 2(4):245–254.


Relaterte artikler

Artikler som kan være av interesse

Effektiv igangsetting

Når melken«kommer» – effektive igangsettingsresultater

Les mer
Effektiv igangsetting

Ressurser for en vellykket overgang fra sykehuset til hjemmet

Les mer
Effektiv igangsetting

Tid til første utpumping – effektive intervensjoner ved igangsetting

Les mer
Effektiv igangsetting

Når melken«kommer» – effektive igangsettingsresultater

Les mer
Effektiv igangsetting

Ressurser for en vellykket overgang fra sykehuset til hjemmet

Les mer
Effektiv igangsetting

Tid til første utpumping – effektive intervensjoner ved igangsetting

Les mer