Produkter

Effektiv igangsetting

Ressurser for en vellykket overgang fra sykehuset til hjemmet

Tid for å lese:

De første timene, dagene og ukene er avgjørende for å bygge opp gode melkemengder. Hvis spedbarn ikke ammer kun når de skrives ut, er det viktig at mødrene får riktig informasjon for å kunne fortsette å øke melkemengden hjemme.

Hvilke mødre og spedbarn trenger ekstra støtte til amming og laktasjon?

Spedbarn som ennå ikke:

  • ammer effektivt (f.eks. søvnig spedbarn som trenger tilskudd)
  • er i stand til å amme (f.eks. for tidlig fødte spedbarn som mates enteralt)

Forskning anbefaler at det i de første dagene/ukene brukes en sykehusklassifisert pumpe for flere brukere, som Symphony, med programmene START og OPPR.HOLD .

Dette hjelper moren med å bygge opp og/eller opprettholde tilstrekkelig melkeforsyning til babyen kan die effektivt og eksklusivt.


Ammestøtte, fra sykehus til hjemmet

Last ned denne infografikkveiledningen som hjelper deg med å identifisere riktig pumpe for:

  • mødre som må pumpe i tillegg til å amme hjemme
  • mødre som kun trenger å pumpe for sine spedbarn hjemme


Ytterligere støtte til mødre

Her finner du annen infografikk som kan hjelpe mødre med å komme hjem og som må pumpe kun eller i tillegg til amming:

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen og materialet på dette nettstedet utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre, juridiske råd; All informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet, er kun ment for generelle informasjonsformål. Informasjonen på dette nettstedet utgjør kanskje ikke den mest oppdaterte informasjonen. Medela forbeholder seg retten til å supplere dette nettstedet når som helst, eller endre eller slette informasjon eller materiale på dette nettstedet.

Dette nettstedet inneholder lenker til andre tredjeparts nettsteder. Slike lenker er kun ment å gjøre det enkelt for leseren, brukeren eller nettleseren; Medela verken anbefaler eller støtter innholdet på tredjepartsnettsteder.

Informasjonen og materialet på dette nettstedet gis "som den er"; det gis ingen garanti om at innholdet er feilfritt. Selv om vi har forsøkt å sikre at informasjonen og materialet på dette nettstedet er nøyaktig og fullstendig, garanterer vi ikke at informasjonen og materialet på dette nettstedet eller knyttet til dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Alt ansvar med hensyn til handlinger som er iverksatt eller ikke basert på innholdet på dette nettstedet, fraskrives herved uttrykkelig. Din bruk av innhold som finnes i eller er lenket til dette nettstedet skjer helt på egen risiko. Medela påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av bruken av dette nettstedet eller innholdet på dette nettstedet.

Relaterte produkter
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony brystpumpe (for sykehus og leie)

Symphony brystpumpe er basert på flere tiår med forskning, og er designet for å hjelpe deg med å pumpe ut nok melk til å gi babyen din et brystmelkbasert kosthold.

Les mer
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony brystpumpe (for sykehus og leie)

Symphony brystpumpe er basert på flere tiår med forskning, og er designet for å hjelpe deg med å pumpe ut nok melk til å gi babyen din et brystmelkbasert kosthold.

Les mer
Relaterte artikler

Artikler som kan være av interesse

Effektiv igangsetting

Tid til første utpumping – effektive intervensjoner ved igangsetting

Les mer
Effektiv igangsetting

Hyppig utpumping – effektive igangsettingstiltak

Les mer
Overgang til mating ved brystet

Overgang til direkte mating ved brystet

Les mer
Effektiv igangsetting

Tid til første utpumping – effektive intervensjoner ved igangsetting

Les mer
Effektiv igangsetting

Hyppig utpumping – effektive igangsettingstiltak

Les mer
Overgang til mating ved brystet

Overgang til direkte mating ved brystet

Les mer