Produkter

Overgang til mating ved brystet

Ammerater – Overgang til resultater ved brystet

Tid for å lese:

Ammerater på nyfødt-intensivavdelingen er målingene av antallet (full, delvis eller ingen) amminger/amminger med brystmelk for spedbarn på nyfødt-intensivavdelingen på spesifikke tidspunkt. Ettersom mange spedbarn ved nyfødt-intensivavdelingen skrives ut før de oppnår full amming ved brystet, er det viktig å registrere både ammingen og ammeantall og andelen matinger som er egen morsmelk.

Hva er ammerater på nyfødt-intensivavdelingen?

Ammerater på nyfødt-intensivavdelingen er målingene av antallet (full, delvis eller ingen) amminger/amminger med brystmelk for spedbarn på nyfødt-intensivavdelingen på spesifikke tidspunkt:

 • Utskrivingssted
 • 2 og 4 uker etter utskriving
 • Korrigert gestasjonsalder ved 3 og 6 måneder ( CGA )

Ettersom mange spedbarn ved nyfødt-intensivavdelingen skrives ut før de oppnår full amming ved brystet, er det viktig å registrere både ammingen og ammeantall og andelen matinger som er egen morsmelk. Dette gir kvalitative data om tidspunkt for mating med egen morsmelk og ammevarighet gjennom hele spedbarnets opphold på nyfødt-intensivavdeling, og etter utskriving for å måle innvirkningen av høy dose, lang eksponering av egen morsmelk på reduksjon av sannsynligheten for neonatale komorbiditeter.1   


Hvorfor er det viktig med ammeøkter på nyfødt-intensivavdelingen?

Globale ammerater for friske spedbarn født ved termin blir samlet inn ved fødselen og ved 6 måneders alder.2

 • Vurdere nasjonal og undernasjonal sammenligning og beskrive trender over tid
 • Å rette seg mot utsatte populasjoner og implementere intervensjoner for å endre praksis
 • Evaluere og overvåke fremdriften og virkningen av intervensjoner

Standardiserte ammerater samles ikke rutinemessig inn for spedbarn/mor-dydader ved nyfødt-intensivavdeling ved utskrivelsesstedet. Vermont Oxford Network-databasen (VON) samler inn tiltak om eventuell mating med brystmelk i de siste 24 timene før utskrivning, men disse dataene samles ikke inn globalt og differensierer ikke bruk av egen morsmelk og donorbrystmelk.

Ammerater ved nyfødt-intensivavdeling er viktig for å skape et klarere bilde av hvor mange spedbarn på nyfødt-intensivavdeling som mottar egen morsmelk i de mengdene de trenger.

Kvalitetsforbedringstiltak i beste praksis for laktasjon som måler ammerater, utgjør et rammeverk for nyfødt-intensivavdeling og svangerskapstjenester for å optimalisere spedbarnets langsiktige helseresultater ved nyfødt-intensivavdeling, og for å støtte mødre med muligheter til å fortsette å amme utover perioden ved nyfødt-intensivavdeling.3,4 


Hvordan optimalisere ammefrekvensen ved nyfødt-intensivavdeling

Fortsatt spesifikk innsamling av ammekvantitative data etter utskriving på nyfødt-intensivavdeling gjør det mulig for helsepersonell å fokusere på egen morsmelk:

Lave nivåer av fullamming / egen morsmelk ved utskriving og påfølgende tidspunkter kan indikere suboptimal laktasjonspleie under sykehusoppholdet,2 og støtte arbeidsgruppen i å diskutere områder for forbedring og implementere praksisendringer.5

 • yte kontinuerlig proaktiv ammestøtte5
 • kontrollere sykehusintervensjonene for å støtte mødre på nyfødt-intensivavdeling i å:
  • effektivt starte, bygge opp og opprettholde melkeforsyningen
  • gjøre det mulig for spedbarn ved nyfødt-intensivavdeling å gå over til mating ved brystet.

Lave nivåer av fullamming / egen morsmelk ved utskriving og påfølgende tidspunkter kan indikere suboptimal laktasjonspleie under sykehusoppholdet,2 og støtte arbeidsgruppen i å diskutere områder for forbedring og implementere praksisendringer.


Hvordan overvåke ammerater ved nyfødt-intensivavdeling

Samle inn og gjennomgå data (fra medisinske journaler for nyfødt-intensivavdeling og med oppfølgingssamtaler til foreldre / polikliniske evalueringer) for å måle

 • Prosentandelen spedbarn som fullammer og/eller mates med egen morsmelk ved
  • utskriving fra nyfødt-intensivavdelingen
  • 2 og 4 uker etter utskriving
  • 3 og 6 måneder korrigert gestasjonsalder
 • Prosentandelen spedbarn som ammer delvis eller ikke i det hele tatt og/eller mating med egen morsmelk ved
  • utskriving fra nyfødt-intensivavdelingen
  • 2 og 4 uker etter utskriving
  • 3 og 6 måneder korrigert gestasjonsalder
Referanser

1. Bigger HR et al. Quality indicators for human milk use in very low-birthweight infants: are we measuring what we should be measuring? J Perinatol. 2014; 34(4):287–291.

2. WHO. Indicators for assessing breastfeeding practices; 2021.

3. Takako H et al. Improving Human Milk and Breastfeeding Rates in a Perinatal Hospital in Japan: A Quality Improvement Project. Breastfeed Med. 2020; 15(8):538–545.

4. Spatz DL et al. Pump early, pump often: A continuous quality improvement project. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170.

5. Parker MG, Patel AL. Using quality improvement to increase human milk use for preterm infants. Semin Perinatol. 2017; 41(3):175–186.

Relaterte artikler

Artikler som kan være av interesse

Effektiv igangsetting

Tid til første utpumping – effektive intervensjoner ved igangsetting

Les mer
Effektiv igangsetting

Ressurser for en vellykket overgang fra sykehuset til hjemmet

Les mer
Effektiv igangsetting

Økt melkemengde – Effektive igangsettingsresultater

Les mer
Effektiv igangsetting

Tid til første utpumping – effektive intervensjoner ved igangsetting

Les mer
Effektiv igangsetting

Ressurser for en vellykket overgang fra sykehuset til hjemmet

Les mer
Effektiv igangsetting

Økt melkemengde – Effektive igangsettingsresultater

Les mer