Produkter

Overgang til mating ved brystet

Oral behandling med egen morsmelk – Overgang til ammeintervensjon ved brystet

Tid for å lese:

Påføring av dråper med egen morsmelk på innsiden av spedbarnets kinn fordi munnpleie betraktes som immunterapi og motiverer mødre på nyfødt-intensivavdelingen til å starte pumping tidlig og ofte, og styrker foreldrenes forhold til spedbarna deres

Hva er oral behandling med egen morsmelk?

Oral behandling (også kjent som orofaryngeal pleie) er regelmessig bruk at små mengder egen morsmelk (0,1 - 0,2 ml) på innsiden av spedbarnets kinn til den orale matingen starter.1-6

Behandlingen kan utføres fra fødselen:

 •  Som regelmessig munnpleie for de minste og sykeste spedbarn med ekstremt lav fødselsvekt (ELBW) (inkludert nil per os).2,4
 •  Hver 2.-6. time med enteral ernæring.4,5
 • Som oral stimulering for ikke-næringsrik suging (NNS).2

Det er konsekvent dokumentert at oral behandling er sikker, rimelig, gjennomførbar og godt tolerert, selv hos ELBW-barn (som veier mindre enn 1000 g).1,2,4


Hvorfor er oral behandling med egen morsmelk viktig?

Råmelk og tidlig egen morsmelk har høye immunologiske, infeksjonshemmende og betennelsesdempende faktorer.2,7 Per i dag er oral behandling positivt forbundet med

 • Redusert risiko for klinisk sepsis4
 • Hemming av sekresjon av proinflammatoriske cytokiner4
 • Økte nivåer av sirkulerende immunbeskyttende faktorer hos ELBW-spedbarn4
 • Støtte til redusert antall dager med total ernæring hos foreldre8
 • Støtte for tidligere igangsetting av enteral og oral mating9,10

Oral behandling betraktes som en form for immunterapi.2,4-6

Bruk av EMM via oral behandling har vist seg å:

 • Fokusere på kritiske timer etter fødselen
 • Få kolostrum for terapeutisk oral bruk
 • Motivere og opprettholde moren til å starte tidlig, hyppig pumping og fortsette å pumpe ut melk.5,6
 • Gi foreldrene en mulighet for meningsfull deltakelse i spedbarnets pleie, styrke tilknytningen og fremme mors selvtillit.6


Hvordan implementere oral behandling med egen morsmelk

 • Støtte moren til å starte utpumping tidlig (innen 3 timer etter fødselen) og hyppig ( 8 eller flere ganger/24 timer) for egen mors råmelk.
 • Starte oral behandling med EMM/kolostrum innen 24 timer etter fødselen1
 • Administrere oral behandling hver 2.-6. time til oral mating starter
 • Anbefal nypumpet egen morsmelk/kolostrum for oral behandling (innen 1 time etter utpumping)6
 • Lære opp og støtte foreldre til å gi oral terapi til sitt eget spedbarn
 • Dokumentere administrering av oral behandling, samt eventuell årsak til at behandlingen utelates


Hvordan overvåke oral behandling med egen morsmelk

Samle inn data om daglig administrasjon og hyppighet av oral behandling

Foreta en månedlig datagjennomgang for å måle og overvåke første gangs bruk og frekvensen av oral behandling:

 • Prosentandel kvalifiserte spedbarn som får oral behandling

a) innen 24 timer etter fødselen

b) hver 2.-6. time inntil oral mating starter

 • føre tilsyn med årsakene til suboptimal forsyning av oral behandling

Evaluering av spedbarnsregistreringer på månedlig basis innenfor et rammeverk for kvalitetsforbedring, belyser fremgang, identifiserer utfordringer og støtter intervensjoner for å forbedre laktasjonsresultater.

Referanser

1. Snyder R et al. Early provision of oropharyngeal colostrum leads to sustained breast milk feedings in preterm infants. Pediatr Neonatol. 2017; 58(6):534–540.

2. Rodriguez NA et al. A pilot study to determine the safety and feasibility of oropharyngeal administration of own mother's colostrum to extremely low-birth-weight infants. Adv Neonatal Care. 2010; 10(4):206–212.

3. Rodriguez NA, Caplan MS. Oropharyngeal administration of mother's milk to prevent necrotizing enterocolitis in extremely low-birth-weight infants: theoretical perspectives. J Perinat Neonatal Nurs. 2015; 29(1):81–90.

4. Lee J et al. Oropharyngeal colostrum administration in extremely premature infants: an RCT. Pediatrics. 2015; 135(2):e357-66.

5. Gephart SM, Weller M. Colostrum as oral immune therapy to promote neonatal health. Adv Neonatal Care. 2014; 14(1):44–51.

6. Digal KC et al. Oral care with mother's own milk in sick and preterm neonates: A quality improvement initiative. Indian J Pediatr. 2020.

7. Martín-Álvarez E et al. Oropharyngeal Colostrum Positively Modulates the Inflammatory Response in Preterm Neonates. Nutrients. 2020; 12(2).

8. Nasuf AWA et al. Oropharyngeal colostrum in preventing mortality and morbidity in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 9:CD011921.

9. Tao J et al. Effects of oropharyngeal administration of colostrum on the incidence of necrotizing enterocolitis, late-onset sepsis, and death in preterm infants: a meta-analysis of RCTs. Eur J Clin Nutr. 2020 [zitiert am 22. August 20]; 74(8):1122–1131.

10. Seigel JK et al. Early administration of oropharyngeal colostrum to extremely low birth weight infants. Breastfeed Med. 2013; 8(6):491–495.

Relaterte artikler

Artikler som kan være av interesse

Effektiv igangsetting

Ressurser for en vellykket overgang fra sykehuset til hjemmet

Les mer
Effektiv igangsetting

Økt melkemengde – Effektive igangsettingsresultater

Les mer
Forskning

Dobbelpumping

Les mer
Effektiv igangsetting

Ressurser for en vellykket overgang fra sykehuset til hjemmet

Les mer
Effektiv igangsetting

Økt melkemengde – Effektive igangsettingsresultater

Les mer
Forskning

Dobbelpumping

Les mer