Produkty

Badania i literatura naukowa

Anatomia piersi w trakcie laktacji

Czas na lekturę: 3 min.

Podczas analizowania ultradźwiękowych skanów piersi w trakcie laktacji, dr Donna Geddes z Uniwersytetu Australii Zachodniej zaczęła podawać w wątpliwość zamieszczane w podręcznikach schematy anatomiczne. Standardowy model piersi został opracowany na podstawie sekcji zwłok przeprowadzonych w 1840 roku przez Sir Astley’a Coopera. Dalsze badania były wspierane przez firmę Medela, a ich rezultaty zrewolucjonizowały naszą wiedzę na temat piersi w trakcie laktacji.

Najważniejsze wnioski

Badania prowadzone na Uniwersytecie Australii Zachodniej doprowadziły do przełomowych odkryć, które podważyły niemal całą naszą dotychczasową wiedzę na temat anatomii piersi w trakcie laktacji.

Oto główne wnioski:

  • Liczba ujść wynosi 4–18 (wcześniej uważano, że 15–20)
  • Kanaliki rozgałęziają się bliżej brodawki sutkowej
  • Tradycyjnie opisywane zatoki mleczne nie istnieją
  • Kanaliki mogą znajdować się tuż pod powierzchnią skóry, co sprawia, że łatwo ulegają zamknięciu
  • Większość tkanki gruczołowej znajduje się w promieniu 30 mm od brodawki

Firma Medela stworzyła obraz na podstawie nowych wniosków; jest on obecnie wykorzystywany w wielu podręcznikach oraz na stronach internetowych.


Zastosowania praktyczne

Oto trzy główne czynniki związane z postępowaniem w trakcie laktacji:

  1. Szybki pierwszy wypływ mleka wpływa na skuteczność usuwania pokarmu z piersi
  2. Lejki powinny mieć rozmiar dostosowany do piersi każdej matki
  3. Położenie ręki podtrzymującej pierś podczas odciągania jest ważne

1. Szybki, skuteczny pierwszy wypływ mleka jest ważny dla optymalnego usuwania pokarmu z piersi

Ponieważ nie stwierdzono obecności zatok mlecznych, w kanalikach nie są przechowywane duże ilości mleka; w związku z tym podczas stymulacji można usunąć niewielką jego ilość. Wiadomo, że niemowlę będzie na początku ssać z dużą prędkością, stymulując wypływ mleka. Badania wykazały, że szybki pierwszy wypływ mleka skutkuje większą liczbą kolejnych wypływów. Podczas korzystania z laktatora dwufazowego przy maksymalnym komfortowym podciśnieniu, 80% mleka matki zostaje usunięte podczas pierwszych siedem minut (Kent et al 2008).

Z tego względu ważne jest właściwe przystawienie podczas karmienia piersią, które pomaga w rozpoczęciu wypływu mleka, a jeśli pokarm jest odciągany, ważne jest zastosowanie laktatora, który może stymulować pierś do bardziej efektywnego wydzielania pokarmu.

2. Lejki powinny mieć rozmiar dostosowany do piersi każdej matki

Właściwe dopasowanie lejka pozwoli uniknąć uciskania kanalików mlekowych znajdujących się pod powierzchnią skóry, zwiększając tym samym skuteczność opróżniania piersi.

3. Ułożenie ręki: podczas podtrzymywania piersi lub odciągania

Ponieważ 65% tkanki gruczołowej znajduje się w obrębie 30 mm od brodawki, a kanaliki mleczne znajdują się dość blisko powierzchni skóry, ważne jest, by zwrócić uwagę na położenie dłoni i palców podczas karmienia lub odciągania pokarmu. Ucisk na kanaliki mleczne i tkankę może uniemożliwić swobodny przepływ mleka, co może prowadzić do blokad, obrzęków, a w rezultacie do zmniejszenia ilości dostarczanego pokarmu. Jeśli mleko nie jest usuwane z piersi, produkowane są białka nazywane zwrotnymi inhibitorami laktacji (FIL). Gdy ilość FIL wzrośnie, do podwzgórza zostaje wysłany sygnał, by zmniejszyć poziom prolaktyny; w ten sposób zostaje zmniejszona produkcja mleka. W celu uniknięcia takiej sytuacji, należy poinstruować matki, w jaki sposób przystawiać niemowlę tak, aby nie musiały zbyt mocno uciskać piersi podczas karmienia lub w trakcie odciągania pokarmu.


Abstrakty opracowań

Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging

The aim of this study was to use ultrasound imaging to re-investigate the anatomy of the lactating breast. The breasts of 21 fully lactating women ...

Ramsay DT, Kent JC, Hartmann RA and Hartmann PE (2005)

Journal of anatomy, 206:525-534

Źródła

Cooper AP (1840) Anatomy of the Breast. London, UK: Longman, Orme, Green, Browne and Longmans.

Kent JC, Mitoulas LR, Cregan MD, Geddes DT, Larsson M, Doherty DA, et al. Importance of vacuum for breastmilk expression. Breastfeed Med 2008;3(1):11-9.