Polityka prywatności i plików cookie w witrynie

Zasady firmy Medela dotyczące zachowania prywatności i plików cookie określają sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej i korzystania z niej.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie w witrynie („Polityka prywatności i plików cookie w witrynie”) odnosi się do witryn www.medela.com, www.medela.pl i/lub witryn Medela (z których każda zawiera podstrony) („Witryna”), które są zarządzane przez firmę Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Szwajcaria („Medela” lub „my”). Inne witryny połączone bezpośrednio lub pośrednio z naszą witryną, np. łączami, nie podlegają zakresowi niniejszej polityki prywatności i plików cookie w witrynie, bez względu na to, czy są one obsługiwane przez Medela, firmę zależną lub partnera.

Polityka prywatności i plików cookie w witrynie określa zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika, który odwiedza i/lub korzysta z naszej Witryny, a także wyjaśnia nasze praktyki odnoszące się do wstawiania plików cookie, w tym typów plików cookie, jakich używamy oraz sposobu ich wykorzystania.

Polityka prywatności i plików cookie w witrynie, ostatnia modyfikacja 01/07/2023.

1. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1 Anonimowe korzystanie z naszej Witryny

Naszą Witrynę można odwiedzać z zachowaniem anonimowości oraz bez podawania swoich danych osobowych.

Jednak podczas pierwszej wizyty na naszej Witrynie poprosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie na urządzeniu oraz śledzenie zachowania w witrynie. Pomaga to nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej Witryny przez klientów oraz poprawić oferty i usługi w naszej witrynie, co oznacza również dostarczanie bardziej spersonalizowanych treści oraz dostosowanych ofert. Po zapisaniu się na nasz newsletter (patrz punkt 1.3 poniżej) wykorzystamy taką informację o korzystaniu z witryny do przekazania bardziej spersonalizowanych informacji dotyczących indywidualnych zainteresowań i preferencji. W punktach 2.2, 2.4 i 2.5 poniżej znajduje się szczegółowy opis plików cookie oraz narzędzi do analizy witryny, z jakich korzystamy do tego celu, a także opisane są uprawnienia użytkownika dotyczący zmiany swojego wyboru.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na powyższe praktyki i chce pozostać całkowicie anonimowy, może wybrać opcję niewyrażania zgody lub może wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości, przez użycie dostępnego mechanizmu rezygnacji (patrz punkty 2.2, 2.4 i 2.5 poniżej). W takim przypadku zbierzemy tylko niektóre informacje anonimowe, które nie dotyczą bezpośrednio danej osoby. Na przykład możemy zebrać liczbę gości na naszej witrynie, schematy przeglądania oraz obszary zainteresować. Analizujemy te informacje, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny, ocenić trendy, statystyki oraz potrzeby naszych klientów, co pomaga nam w poprawieniu naszej Witryny oraz w lepszej obsłudze klienta.

Inaczej niż wskazano powyżej, dane osobowe będziemy zbierać tylko wtedy, jeżeli użytkownik dobrowolnie podejmie decyzję o udostępnieniu nam takich informacji, przez przesłanie pytania (przez formularz kontaktowy) lub poproszenie o określoną usługę. Jeżeli użytkownik nie przekaże wyraźnej zgody i niniejsza Polityka Prywatności nie będzie stanowić inaczej, dane osobowe przekazane nam będziemy wykorzystywać tylko w zakresie potrzebnym do umożliwienia korzystania z Witryny, w tym przetwarzania zapytań oraz świadczenia zamówionych usług. Poza tym otrzymane dane osobowe możemy wykorzystywać tylko w postaci anonimowej (tzn. w formie uniemożliwiającej zidentyfikowanie osoby, która nie pozwala na ustalenie tożsamości) do celów statystycznych oraz do oceny wewnętrznej sposobu poprawienia naszych produktów i usług. Dane nie będą przetwarzane do celów innych lub poza zakresem niniejszej Polityki Prywatności, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych lub wymaganych przez stosowane prawo.

1.2 Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

Zbieramy dane osobowe przekazane dobrowolnie przez użytkownika w przypadku kontaktu z nami przez formularz kontaktowy w Witrynie, na przykład po wysłaniu pytania lub zgłoszenia indywidualnego wniosku w naszym dziale serwisu i obsługi klienta. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności i plików cookie w Witrynie, dane nie będą wykorzystywane bez zgody użytkownika do celów innych niż rozpatrzenie wniosku/zapytania, np. dostarczenie informacji serwisowej, o jaką prosił użytkownik oraz nie będą wykorzystywane do innych celów, jeżeli nie jest to jednoznacznie dozwolone lub wymagane przez stosowane prawo.

Wnioski/pytania będą rozpatrywane przez firmą Medela lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przez jedną z naszych firm powiązanych odpowiedzialną za rozpatrywanie zagadnień przesłanych we wniosku/zapytaniu w zakresie jurysdykcji użytkownika.

1.3 Zapis na newsletter

Każdy użytkownik może zapisać się na newsletter. Podczas rejestracji użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie zwrotu grzecznościowego, nazwiska, adresu e-mail, kraju oraz informacji o tym, czy użytkownik jest klientem prywatnym, czy biznesowym. Takie dane będziemy wykorzystywać wyłącznie do przesyłania regularnych nowości drogą mailową o usługach i produktach Medela oraz jej powiązanych firm. Te e-maile będą przesyłane przez firmę Medela i/lub Medela Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, PL-01-531 Warszawa („Local Group Company”), która jest firmą powiązaną odpowiedzialną za prowadzenie relacji z klientami na poziomie lokalnym. W ramach rejestracji później pobierzemy zgodę na personalizację treści newslettera zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami użytkownika na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika i zapisanych, takich jak informacje o koncie, historia zamówień lub inne informacje udostępnione przez użytkownika (w tym, na przykład dane o korzystaniu z aplikacji MyMedela Breastfeeding lub z udziału w ankietach). Użytkownik może również wyrazić zgodę na umieszczanie plików cookie oraz śledzenia zachowania podczas korzystania z witryny (patrz punkt 2.2 poniżej), będziemy również wykorzystywać informacje o korzystaniu z witryny do przekazania bardziej spersonalizowanych informacji dotyczących indywidualnych zainteresowań i preferencji.

Po przesłaniu wniosku i zapisaniu się na newsletter użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem i linkiem, który należy kliknąć jako potwierdzenie rejestracji. Ta procedura double-opt-in pomaga nam zapewnić, że to posiadacz konta e-mail wyraża zgodę na odbieranie naszego newslettera.

Tekst oświadczenia o wyrażeniu zgody podczas zapisywania się na newsletter można zobaczyć na dole niniejszej polityki prywatności i plików cookie w witrynie.

Po zapisaniu się na nasz newsletter użytkownik wyraża później zgodę, że korzystanie z newslettera, np. otwieranie e-maili oraz kliknięcia, może być śledzone przez firmę Medela z wykorzystaniem narzędzia analitycznego dostarczonego przez Campaign Monitor Pty. Ltd., Level 38, 201 Elisabeth Street, Sydney NSW 2000 (Australia) („Campaign Monitor”). To narzędzie zbiera również informacje o przesyłaniu e-maili, niedostarczonych e-mailach oraz rezygnacjach. Dane osobowe zbierane przez Campaign Monitor zawierają imię, adres e-mail i lokalizację.

Ponadto możemy korzystać z narzędzi innych dostawców usług technicznych, w tym usług w chmurze z USA, którzy oferują podobne narzędzia pomagające w zarządzaniu zapisami na newsletter oraz zapewniające odpowiednie usługi komunikacji i marketingu.

Nasi dostawcy usług będą przetwarzali informacje o użytkowniku jako nasz podmiot przetwarzający dane tylko w naszymi imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami, co pomaga nam ocenić korzystanie z newslettera, personalizację komunikacji przez newsletter, tworzenie raportów na temat korzystania z newslettera oraz zapewnia inne usługi statystyczne i analityczne związane z korzystaniem z naszego newslettera. Dane nie są wykorzystywane do innych celów.

Ponieważ ci dostawcy usług mogą pochodzić z kraju, który może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jaki uchodzi za odpowiedni w kraju zamieszkania użytkownika, w szczególności w Szwajcarii i w UE/EOG, podjęliśmy właściwe działania zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych podczas przekazywania poza Szwajcarię i/lub UE/EOG.

W każdej chwili można wypisać się z naszego newslettera oraz wycofać zgodę na przyszłość, klikając łącze „wypisz” na końcu otrzymanego e-maila z newsletterem lub przesyłając e-mail bądź pismo na adres kontaktowy podany w punkcie 10 tej polityki prywatności i plików cookie w witrynie.

2. Pliki cookie

2.1 Kluczowe pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które nasza Witryna chce umieszczać na komputerze użytkownika lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu, np. tabletach i smartfonach. Jeżeli w przeglądarce ustawiono akceptację plików cookie, to przeglądarka dodaje tekst w małym pliku.

Poza innymi sytuacjami wskazanymi w niniejszej polityce prywatności i plików cookie w witrynie, pliki cookie wykorzystywane przez nas mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i wydajności naszej Witryny, np. poprzez zapewnienie bardziej wydajnego działania witryny oraz ułatwienie korzystania z funkcjonalności i usług; te pliki cookie funkcjonalności i/lub wydajności są usuwane z urządzenia po zakończeniu sesji przeglądarki (pliki cookie sesji). Informacji zapisanych w kluczowych plikach cookie nie będziemy wykorzystywać do żadnych innych celów niż niezbędne do zapewnienia wymaganych usług i funkcjonalności.

2.2 Zgoda na pliki cookie oraz śledzenie spersonalizowane

Po wejściu na witrynę prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie na urządzeniu przez wyświetlenie banera cookie („Zgoda na pliki cookie”). Te pliki cookie nie są niezbędne do funkcjonowania i wydajności naszej Witryny, ale pomagają zbierać niektóre dane osobowe związane z używaniem witryny w celu poprawy oferty i usług na naszej witrynie i/lub zapewnienia bardziej spersonalizowanych informacji i usług, w tym dostosowanych ofert (patrz poniżej punkty 2.4 i 2.5 w zakresie odpowiednich plików cookie umieszczanych w celu analizy witryny i remarketingu). Po zapisaniu się na nasz newsletter (patrz punkt 1.3 powyżej) wykorzystamy taką informację o korzystaniu z witryny do przekazania bardziej spersonalizowanych informacji dotyczących indywidualnych zainteresowań i preferencji. Wyrażenie zgody na pliki cookie oznacza ponadto akceptację umieszczania plików cookie w celu aktywacji usług ShareThis (patrz poniżej punkt 3).

Baner cookie informuje o głównych celach dodatkowych plików cookie oraz przekazuje informacje o wyborze oraz miejscu dostępu do kolejnych informacji. Dalsze korzystanie z Witryny po wyświetleniu banera cookie oznacza wyrażenie zgody na opisane praktyki.

Tekst oświadczenia o wyrażeniu zgody na pliki cookie można zobaczyć na dole niniejszej polityki prywatności i plików cookie w witrynie. Poniżej wyjaśniamy kategorie nieistotnych plików cookie, które mogą być umieszczane na urządzeniu oraz ich przeznaczenie w kontekście różnych usług (patrz punkty 2.4, 2.5 i 3). Użytkownik zawsze ma prawo do wycofania zgody na pliki cookie oraz do indywidualnej rezygnacji z umieszczania plików cookie oraz ze zbierania informacji do różnych celów w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, tak jak objaśniono we właściwych punktach 2.3, 2.4, 2.5 i 3 poniżej.

2.3 Zarządzanie ustawieniami plików cookie

Większość przeglądarek ma domyślne ustawienia akceptujące pliki cookie. Można wybrać inne ustawienia i odrzucić pliki cookie, usunąć pliki cookie umieszczone już na urządzeniu lub wprowadzić ostrzeżenie zanim plik cookie zostanie umieszczony. Należy zapoznać się z instrukcjami przeglądarki lub na stronach www.aboutcookies.org bądź www.allaboutcookies.org, aby dowiedzieć się więcej o sposobie zmian lub modyfikacji ustawień przeglądarki.

Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może to pogorszyć sposób użytkowania Witryny oraz uniemożliwić korzystanie z niektórych oferowanych funkcji i usług.

Jeżeli użytkownik korzysta z różnych urządzeń do dostępu do Witryny (np. ze smartfona, tabletu, komputera itd.), musi zapewnić, aby każda przeglądarka na każdym urządzeniu była dostosowana w sposób odzwierciedlający własne preferencje.

2.4 Korzystanie z Google Universal Analytics

Witryna korzysta z Google Universal Analytics („Google Analytics”), usługi internetowej dostarczanej przez Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizowania sposobu korzystania z Witryny przez użytkowników, w tym liczby użytkowników naszej Witryny, stron internetowych, z których przeszli użytkownicy oraz stron, które odwiedzają. Te informacje są wykorzystywane do poprawienia oferty i usług Witryny. Zasadniczo wszystkie informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania z naszej Witryny są przekazywane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Firma Google wykorzystuje te informacje jako wskazany podmiot przetwarzający dane, aby pomóc nam w ocenie korzystania z Witryny, tworzeniu raportów na temat korzystania z Witryny oraz zapewnienia innych usług statystycznych i analitycznych związanych z korzystaniem z naszej Witryny. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google.

Można zapobiec zbieraniu danych tworzonych przez pliki cookie na temat korzystania z tej Witryny (w tym adresu IP) oraz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która jest dostępna tutaj.

Alternatywnie do instalowania wtyczki przeglądarki lub w przypadku korzystania z Witryny na urządzeniach mobilnych można również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics przez kliknięcie poniższego łącza: Kliknij tutaj, aby zrezygnować z usługi Google Analytics.

W takim przypadku w przeglądarce umieszczony zostanie plik cookie zapobiegający dalszemu śledzeniu korzystania z Witryny przez Google Analytics. Należy pamiętać, że po usunięciu wszystkich plików cookie na urządzeniu należy zrezygnować ponownie.

Rezygnację należy wprowadzić dla każdego urządzenia używanego do odwiedzania naszej Witryny.

Treść zasad prywatności Google podana jest tutaj.

2.5 Korzystanie z funkcji reklam Google Analytics

W zależności od stron odwiedzanych na naszej Witrynie możemy używać różnych funkcji wyświetlania reklam Google Analytics, takich jak raporty o demografii i zainteresowaniach oraz funkcje remarketingu.

Aby aktywować te funkcje, na urządzeniu firma Googla umieści plik cookie innej firmy DoubleClick (w przypadku odwiedzenia niektórych stron w naszej Witrynie lub witryn innych dostawców na podstawie pliku cookie DoubleClick).

W pliku cookie DoubleClick zapisane są informacje o korzystaniu z Witryny (i ewentualnie innych witryn odwiedzonych w sieci reklamowej Google), w tym odwiedzone strony, obejrzane reklamy, obejrzane strony, dane interakcji użytkownika, informacje o przeglądarce, adres IP, identyfikator pliku cookie oraz historia wyszukiwania. Google nie wiąże nazwy lub informacji identyfikacji osobistej z plikiem cookie DoubleClick bez wyrażonej wcześniej zgody.

Usługę Google Analytics wykorzystujemy do analizowania danych przechowywanych w pliku DoubleClick, aby uzyskać raporty statystyczne dotyczące informacji demograficznych użytkownika (wiek, płeć) oraz zainteresowań. Te raporty pomagają nam lepiej zrozumieć naszych użytkowników oraz poprawić naszą Witrynę i usługi.

Ponadto korzystamy z funkcji remarketingu Google Analytics w celu realizacji kampanii marketingowych (w tym Google AdWords) dla użytkowników naszej Witryny. Na podstawie wcześniejszych odwiedzin w Witrynie (oraz zainteresowań wyrażonych podczas poprzednich sesji) tym użytkownikom przekazywane będą odpowiednio dostosowane reklamy podczas przeglądania innych stron w Internecie w ramach sieci wyświetleń Google. Funkcję reklamy Google Analytics możemy również wykorzystywać jako pomoc w mierzeniu skuteczności kampanii reklamowych.

Należy ponadto zauważyć, że plik cookie DoubleClick umożliwia również firmie Google oraz innym dostawcom przekazywanie dostosowanej reklamy (na podstawie wcześniejszych wizyt na naszej Witrynie i/lub innych stronach w Internecie). Te reklamy mogą się wyświetlać na stronach firmy Google i/lub innych wydawców uczestniczących w sieci reklamowej Google.

Swoimi preferencjami oraz rezygnacją z reklam Google na podstawie zainteresowań można zarządzać w ustawieniach reklam Google. W takim przypadku unikalny identyfikator Google pliku DoubleClick zostanie nadpisany i nie będzie go można kojarzyć z konkretną przeglądarką. Należy pamiętać, że plik cookie DoubleClick może być umieszczany, jeżeli użytkownik usunie wszystkie pliki cookie z urządzenia; należy wtedy jeszcze raz wprowadzić ustawienia rezygnacji.

Aby na stałe dezaktywować pliki cookie DoubleClick, należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną tutaj.

Można ponadto zrezygnować z używania plików cookie innych firm dotyczących reklamy online na stronie amerykańskiej aboutads.info.choices lub UE Your Online Choices.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Google wykorzystuje informacje z witryn i aplikacji korzystających z usług Google.

2.6 Pliki cookie innych firm

Niektóre treści lub aplikacje, w tym reklamy, w Witrynie mogą być dostarczane przez niepowiązane inne firmy. Mogą one umieszczać pliki cookie na komputerze do własnych celów. Nie kontrolujemy technologii śledzenia takich firm ani sposobów ich wykorzystywania.

Można zapobiec umieszczaniu i śledzeniu takich plików cookie innych firm przez zmianę lub modyfikację odpowiednich ustawień przeglądarki. Więcej informacji podanych jest w instrukcjach przeglądarki.

3. Wtyczka społecznościowa ShareThis

W Witrynie wykorzystywana jest wtyczka społecznościowa usługi ShareThis („Wtyczka ShareThis Plugin”), dostarczanej przez ShareThis Inc., 4005 Miranda Avenue, Suite 100, Palo Alto, CA 94394, USA („ShareThis”). Usługa ShareThis pozwala na łatwiejsze udostępnianie treści naszej Witryny w sieciach społecznościowych, takich jak facebook.com, twitter.com, LinkedIn.com i pinterest.com („Sieci społecznościowe”).

Po wejściu na stronę internetową z naszej Witryny, na której znajduje się wtyczka ShareThis, przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami ShareThis oraz pobrać wtyczkę ShareThis i jej zawartość do przeglądarki, aby zintegrować z odwiedzaną stroną internetową. Wtyczka ShareThis umieszcza pliki cookie na urządzeniu i przekazuje do ShareThis informacje o wejściu na daną stronę z naszej Witryny. Inne informacje mogą być zbierane w przypadku wybrania interakcji z wtyczką ShareThis, na przykład po kliknięciu ikony ShareThis i/lub udostępnienia treści za pomocą ikony udostępniania. Informacje zbierane przez ShareThis mogą obejmować dane o korzystaniu, w tym adres IP i lokalizację geograficzną, a także informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki i stosowany system operacyjny.

Zgodnie z polityką prywatności ShareThis informacje są wykorzystywane do tworzenia niespersonalizowanych informacji demograficznych i o zachowaniu (dla użytkowników grupy udostępniających wspólne zainteresowania w segmentach grupy odbiorców), do innych właściwych celów (na przykład lepszego zrozumienia zainteresowań lub działań użytkowników usług ShareThis) oraz do analizy statystycznej korzystania ze strony. ShareThis nie zapisuje ani nie wykorzystuje żadnych informacji pozwalających na identyfikację personalną, jeżeli użytkownik nie wyraził takiej zgody w firmie ShareThis.

Ponadto przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowych powiązanych z wtyczką ShareThis po wejściu z naszej Witryny na stronę internetową, która zawiera wtyczkę ShareThis. Te sieci społecznościowe mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu do własnych celów oraz przekazywać dane osobowe.

Firma Medela nie kontroluje zbierania, przechowywania i wykorzystywania takich informacji przez ShareThis lub odpowiednią sieć społecznościową oraz nie ma dostępu do zebranych informacji. Przed skorzystaniem z tych funkcji należy dokładnie przeczytać politykę prywatności ShareThis oraz właściwej sieci społecznościowej. Polityka prywatności ShareThis znajduje się tutaj.

Można zapobiec zbieraniu i wykorzystywanie danych technicznych przez ShareThis, klikając łącze „Nie śledź” na dole wyskakującego okienka ShareThis, które pojawia się po kliknięciu ikony ShareThis na naszej Witrynie. Spowoduje to przekierowanie do polityki prywatności ShareThis, gdzie można zrezygnować przez kliknięcie górnego przycisku „Kliknij tutaj, aby zrezygnować”. Bezpośredni dostęp do przycisku rezygnacji jest również tutaj.

4. YouTube

W Witrynie wstawione są również filmy dostarczane przez YouTube LLC („YouTube”). Korzystanie z oferty YouTube wymaga nawiązania połączenia z serwerami YouTube w USA. W trakcie tego procesu do YouTube przekazywane są niektóre informacje. Dla wszystkich filmów YouTube wstawionych na naszej Witrynie aktywowaliśmy zaawansowany tryb prywatności oferowany przez YouTube. Oznacza to, że YouTube przechowuje informacje o odwiedzających naszą Witrynę tylko wtedy, jeżeli użytkownik zdecyduje się na odtworzenie wstawionego filmu. Firma Medela nie kontroluje zbierania, przechowywania i wykorzystywania takich informacji przez YouTube oraz nie ma dostępu do zebranych informacji. Przed użyciem funkcji YouTube należy przeczytać dokładnie politykę prywatności YouTube.

Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania danych przez YouTube oraz własnych praw z tym związanych znajduje się w polityce prywatności YouTube na stronie www.youtube.com.

5. Google Maps

Witryna korzysta z Map Google („Mapy Google”), usługi internetowej dostarczanej przez Google, Inc. („Google”) w celu wyświetlania map interaktywnych.

Aby wyświetlić żądane mapy, Google pobiera adres IP, który może być przekazywany i przechowywany przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ponadto firma Google może zbierać informacje na temat korzystania z Map Google. Należ pamiętać, że firma Medela nie kontroluje zbierania, przechowywania i wykorzystywania takich informacji przez Google oraz nie ma dostępu do zebranych informacji. Przed użyciem funkcji Mapy Google należy przeczytać dokładnie politykę prywatności Google. Polityka prywatności Google znajduje się tutaj.

W przypadku korzystania z Map Google na naszej Witrynie użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu firmy Google, który podany jest tutaj.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby firma Google zbierała informacje o korzystaniu z Map Google, może uniemożliwić zbieranie takich informacji przez całkowite wyłączenie usługi Mapy Google. Aby to zrobić, należy wyłączyć JavaScript w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji nie będzie w ogóle możliwości korzystania z Map Google.

6. Ankiety i konkursy

Firma Medela może przeprowadzać na swojej Witrynie ankiety i konkursy. Jeżeli nie podano inaczej, firma Medela zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe udostępnione przez użytkownika do celów udziału w tych ankietach lub konkursach tylko w zakresie niezbędnym do wykonania danej ankiety lub konkursu. Przed udziałem przekazujemy informację o tym, jakie dane będą zbierane oraz w jaki sposób zamierzamy wykorzystać zebrane informacje.

Nasze formularze ankiet i konkursów są często generowane przy użyciu Wufoo, usługi dostarczanej przez SurveyMonkey Inc., 101 Lytton Avenue, Palo Alto, CA 94301, USA. Mamy podpisane odpowiednie umowy służące do zapewnienia, że usługa Wufoo będzie zbierać i przetwarzać informacje tylko w ramach i zgodnie z naszymi instrukcjami. Wufoo nie sprzedaje ani nie przekazuje tych informacji firmom zewnętrznym. Więcej szczegółów podano w polityce prywatności Wufoo tutaj.

7. Tworzenie pojedynczego rekordu z informacjami z innych źródeł

W przypadku korzystania z innych usług oferowanych przez nas, na przykład używania naszej aplikacji MyMedela Breastfeeding lub naszej platformy sklepu internetowego (dostępnych pod adresami www.medela.com, www.medela.pl i/lub innych witryn firmy Medela (w tym wszystkich podstron)), możemy tworzyć pojedynczy rekord, w którym znajdują się dane otrzymane od użytkownika podczas korzystania z tych innych usług oraz dane otrzymane od użytkownika podczas korzystania z Witryny.

Pojedynczy rekord pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje użytkownika, aby skuteczniej zapewnić przekazywanie informacji o wybranych produktach i usługach, w tym umożliwić korzystanie z funkcji spersonalizowanych.

Nie wykorzystujemy takich danych to przesyłania informacji marketingu bezpośredniego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę (na przykład podczas zapisu na newsletter). W przeciwieństwie do polityki prywatności i plików cookie w witrynie, nie wykorzystujemy informacji do żadnych innych celów ani nie przekazujemy informacji innym firmom, z wyjątkiem sytuacji jednoznacznie dozwolonych lub wymaganych przez stosowane prawo.

8. Ujawnianie danych osobowych

8.1 Medela zarządza Witryną jako podmiot kontrolujący dane. Aby jednak zapewnić skuteczne utrzymanie relacji z klientem oraz umożliwić klientowi dobre doświadczenia, relacje te są zarządzane na poziomie lokalnym również przez Medela Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, PL-01-531 Warszawa („Local Group Company”), która jest naszą firmą powiązaną odpowiedzialną za dany kraj. Local Group Company odpowiada za właściwe zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych również jako podmiot kontroli danych. Na przykład firma Medela może przekazać dane osobowe do Local Group Company, które są potrzebne do udzielenia odpowiedzi na konkretne prośby lub zapytania złożone przez użytkownika w Witrynie, do zapewnienia realizacji wybranych usług oraz do realizowania relacji z klientem, jeżeli jest to konieczne. Do tych celów firmie Local Group Company udziela się dostępu do danych osobowych przechowywanych przez firmę Medela oraz umożliwia się zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie takich danych osobowych na poziomie lokalnym do powyższych celów.

8.2 Ponadto firma Medela i/lub Local Group Company mogą korzystać z narzędzi zewnętrznych dostawców usług technicznych, którzy są upoważnienie do świadczenia usług w ich imieniu oraz zgodnie z ich instrukcjami. Te podmioty mogą mieć dostęp do danych osobowych, ale tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikom korzystania z Witryny, w tym dostarczenia właściwych usług lub rozpatrywania próśb i zapytań. Na przykład firma Medela (i/lub we właściwych przypadkach Local Group Company) może korzystać z narzędzi dostawców usług do hostingu naszej Witryny, przechowywania danych osobowych oraz analizowania zebranych informacji zgodnie z wyjaśnieniami w punkcie 2. Ci dostawcy usług nie mogą ujawniać danych osobowych użytkownika żadnym nieuprawnionym stronom trzecim ani wykorzystywać tych danych osobowych do celów innych niż wskazane. Niektórzy z tych dostawców usług mogą mieć siedzibę poza Szwajcarią i UE/EOG, co nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony danych, jaki uchodzi za odpowiedni w kraju zamieszkania użytkownika. Medela i/lub we właściwych przypadkach Local Group Company mają podpisane odpowiednie umowy, w których ci dostawcy usług zapewniają podjęcie wszelkich niezbędnych działań do ochrony danych osobowych zgodnie ze obowiązującymi wymaganiami. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług można uzyskać po skontaktowaniu się zgodnie z wyjaśnieniami w punkcie 10 poniżej.

8.3 Inaczej niż wskazano powyżej, nie przekazujemy danych osobowych żadnym stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jesteśmy zobowiązani do tego prawnie.

9. Przechowywanie danych osobowych i bezpieczeństwo danych

Dane użytkowników są przechowywane na serwerach w Szwajcarii. Ponadto firma Medela i/lub we właściwych przypadkach Local Group Company mogą korzystać z narzędzi dostawców usług w chmurze mających siedzibę poza Szwajcarią i UE/EOG, w tym w Stanach Zjednoczonych (USA), do hostingu i przetwarzania danych osobowych do celów przechowywania, komunikacji i marketingu. Ponieważ prawo w tych krajach może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jaki uchodzi za odpowiedni w Szwajcarii lub UE/EOG, podjęliśmy odpowiednie działania zapewniające odpowiednie postępowanie i ochronę danych osobowych, a także przetwarzanie tylko w naszym imieniu i zgodnie z instrukcjami.

Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa do ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, modyfikacją, nadużyciem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub utratą.

10. Prawa użytkownika / jak się z nami skontaktować

Zgodnie z warunkami stosowanego lokalnego prawa ochrony danych użytkownik może żądać informacji dotyczących przechowywanych danych o sobie. Ponadto w uzasadnionych przypadkach użytkownik ma prawo do żądania poprawek, usunięcia i/lub zablokowania danych osobowych i/lub do wnoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach.

Użytkownik może w dowolnym czasie, ze skutkiem na przyszłość, wycofać udzielone zgody. W tym celu należy skorzystać z naszego mechanizmu rezygnacji dostarczonego do różnych usług (patrz odpowiednie opisy we właściwych punktach tej polityki prywatności i plików cookie w witrynie) lub w odniesieniu do zapisu na newsletter można również kontaktować się z nami przez e-mail tak jak opisano poniżej.

W razie pytań dotyczących zbierania, przetwarzania i/lub wykorzystywania danych osobowych lub do korzystania ze swoich praw, należy wysłać do nas e-mail na adres websupport@medela.com.

W celu skorzystania ze swoich praw, jak wspomniano powyżej, prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego. Należy pamiętać, że wszelkie wnioski przesyłane pocztą elektroniczną nie będą przetwarzane.

11. Zmiany polityki prywatności i plików cookie w witrynie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tej polityce prywatności i plików cookie w witrynie w dowolnym czasie na przyszłość. Następnie aktualna wersja polityki prywatności i plików cookie w witrynie zostanie udostępniona w Witrynie. Ponieważ nie zamierzamy bardzo często wprowadzać zmian w tej polityce, zawsze dobrze jest sprawdzić nasze najbardziej aktualne oświadczenie polityki podczas wizyty na naszej stronie, aby przeczytać i wyrazić zgodę na zbierane przez nas informacje, sposób ich wykorzystywania oraz warunki ich ujawniania.

Załącznik: Oświadczenie o zgodzie

Aby zapewnić pełną przejrzystość swoich praktyk, firma Medela udostępnia użytkownikom treść oświadczeń o zgodzie w Witrynie. W odniesieniu do korzystania z naszej Witryny użytkownik może wyraźnie wydać jedną lub kilka oświadczeń o zgodzie:

Zapis na newsletter
Chciałbym zapisać się na newsletter Medela, aby regularnie otrzymywać aktualizacje i informacje o produktach i usługach oferowanych przez firmę Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Szwajcaria oraz powiązane z nią firmy w zakresie karmienia piersią. Newsletter Medela jest wysyłany przez firmę Medela i/lub Medela Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, PL-01-531 Warszawa (zwane wspólnie „Medela”).

Wyrażam zgodę do powyższych celów na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę Medela mojego nazwiska, zwrotu grzecznościowego oraz adresu e-mail i, jeżeli będzie to konieczne, innych danych osobowych przekazanych przeze mnie firmie Medela (jak wyjaśniono w Polityce prywatności i plików cookie w witrynie) w celu personalizowania mojego newslettera Medela zgodnie z moimi zainteresowaniami i preferencjami. Ponadto wyrażam zgodę na śledzenie przez firmę Medela korzystania przeze mnie z newslettera Medela, np. otwierania e-maili i kliknięć w e-maile (oraz moich danych osobowych takich jak nazwisko, adres e-mail i miejscowość), w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób subskrybenci korzystają z usługi newslettera oraz jakie są konkretne obszary ich zainteresowań.

Informacja o prywatności: W każdej chwili można wypisać się z naszego newslettera oraz wycofać zgodę na przyszłość, klikając łącze „wypisz” na końcu otrzymanego e-maila z newsletterem lub przesyłając e-mail na adres websupport@medela.com.

Zgoda na pliki cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do analizowania korzystania z naszej witryny oraz do zapewniania najlepszych możliwych doświadczeń podczas wizyt na naszej witrynie, w tym dostarczania dostosowanych reklam oraz spersonalizowanych usług przedstawiających zainteresowania i preferencje użytkownika. Uwaga: zamknięcie tego banera lub kontynuowanie korzystania z tej witryny, np. przez kliknięcie w treść lub otwarcie innych podstron, użytkownik wyraża zgodę na te praktyki oraz związane z tych przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili można zmienić ustawienia plików cookie i/lub wycofać zgodę. W naszej polityce prywatności i plików cookie w witrynie znajduje się więcej informacji oraz opisane są metody zmiany preferencji plików cookie.

Później użytkownik może w dowolnym czasie, ze skutkiem na przyszłość, wycofać udzielone zgody. W tym celu można skorzystać z naszego mechanizmu wypisania się lub rezygnacji dostarczonego do różnych usług (patrz odpowiedni opis we właściwych punktach tej polityki prywatności i plików cookie w witrynie) lub w odniesieniu do zapisu na newsletter można również przesłać decyzję o rezygnacji mailem na adres podany w punkcie 10 niniejszej polityki prywatności i plików cookie w witrynie.