Produkty

Badania i literatura naukowa

Odciąganie z obu piersi równocześnie

Czas na lekturę: 3 min.

Nie od dziś wiadomo, jak wiele korzyści przynosi matkom odciąganie z obu piersi równocześnie (podwójne) w porównaniu z odciąganiem z każdej piersi po kolei (pojedyncze). Przeprowadzone ostatnio badania naukowe nie tylko to potwierdziły, ale ujawniły dalsze zalety tej metody. Należą do nich zwiększona ilość, dodatkowy wypływ i wyższa wartość energetyczna mleka.

Zwiększenie produkcji pokarmu

Choć już wcześniejsze badania dowiodły, że odciąganie z obu piersi równocześnie może przyczyniać się do zwiększenia ilości pokarmu, przyczyna tego zjawiska pozostawała nieznana. Niedawne badania pozwoliły wyjaśnić powód takiego stanu (Prime et al. 2012). W badaniu wzięły udział matki donoszonych niemowląt, które w losowej kolejności przeprowadzały dwie sesje odciągania. Jednego dnia matki odciągały pokarm z obu piersi równocześnie przez 15 minut, a drugiego — przez 15 minut z każdej piersi po kolei. Badania były wyjątkowe ze względu na zastosowanie urządzenia do pomiaru przepływu mleka.

Dr Prime twierdzi: „Odciąganie z obu piersi równocześnie jest nie tylko szybsze, ale też pozwala skuteczniej odprowadzać pokarm. Ta metoda stymuluje dodatkowy wypływ mleka. Dzięki temu podczas 15-minutowej sesji odciągania można uzyskać o 18 procent więcej mleka. To pozwala odprowadzić mleko o większej zawartości tłuszczu i kaloryczności oraz skuteczniej opróżnić pierś”.

Infografika jest dostępna tutaj: „Jak skutecznie odciągać pokarm?”


Dodatkowy wypływ mleka

Neurohormonalny odruch wydzielania mleka, w którym kluczowym hormonem jest oksytocyna, ma zasadnicze znaczenie dla usuwania pokarmu i utrzymania laktacji. Mleko jest dostępne wyłącznie podczas wypływów, czyli krótkich, nieciągłych wzrostów ciśnienia wewnątrzkanalikowego, średnicy kanalika mleczne i przepływu mleka.

Wypływ mleka występuje równocześnie w obu piersiach. Łączna liczba wypływów jest indywidualna dla każdej matki i mieści się w zakresie 2–14 (Prime et al. 2011a).  Tłumaczy to, dlaczego czas odciągania nie jest jednakowy u wszystkich kobiet: u niektórych z nich odciąganie może przebiegać szybko, podczas gdy inne potrzebują więcej czasu. Mimo różnic pomiędzy poszczególnymi matkami, w ciągu pierwszego roku laktacji wzorzec wypływów mleka u poszczególnych kobiet pozostaje niezmienny (Prime et al. 2011b).

Po zmierzeniu wydzielania mleka podczas odciągania z każdej piersi po kolei i z dwóch piersi równocześnie stało się jasne, dlaczego odciąganie podwójne prowadzi do zwiększenia produkcji pokarmu i lepszego opróżnienia piersi — podczas odciągania z obu piersi równocześnie następuje dodatkowy wypływ mleka.

Wyższa wartość energetyczna mleka

Po 15 minutach odciągania z obu piersi równocześnie zawartość tłuszczu w całości odciągniętego mleka wynosiła 8,3 procent — zdecydowanie więcej w porównaniu do 7,3 procent osiąganych podczas odciągania z każdej piersi po kolei.

Jest to ważne z następujących powodów:

  • W miarę karmienia piersią/odciągania zawartość tłuszczu stopniowo wzrasta. Wyższa zawartość tłuszczu oznacza, że pierś została opróżniona skuteczniej — tak dzieje się w przypadku odciągania z obu piersi równocześnie.
  • Wiadomo, że dobre opróżnienie piersi ma duży wpływ na utrzymanie i zwiększenie laktacji.
  • Wyższa zawartość tłuszczu może mieć duże znaczenie w przypadku niemowląt, które nie rozwijają się prawidłowo.

W małych żołądkach wcześniaków mieści się bardzo niewielka ilość mleka, w związku z czym ważne jest, aby było ono bardzo kaloryczne.

Należy zaznaczyć, że ogólne rezultaty odciągania z obu piersi równocześnie nie są bardziej korzystne niż karmienie piersią. Efekty odciągania z obu piersi równocześnie są bardziej zbliżone do karmienia piersią i przewyższają skuteczność odciągania z każdej piersi po kolei.


W dniu, gdy matki odciągały mleko z obu piersi równocześnie:

  • Średnio ilość odciągniętego mleka była o 18 procent większa.
  • Odciągnięta została większa ilość dostępnego pokarmu.
  • Odciągnięty pokarm miał wyższą wartość energetyczną.
  • Wystąpił dodatkowy wypływ mleka.

asset_image

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Ein zusätzlicher Milchspendereflex

Der neurohormonal gesteuerte Milchspendereflex mit dem Schlüsselhormon Oxytocin ist für den Milchfluss und die Aufrechterhaltung der Laktation von zentraler Bedeutung. Milch steht fast ausschließlich nur während der Milchspendereflexe zur Verfügung. Dabei handelt es sich um kurze, separate Zunahmen des intraduktalen Drucks, des Milchgangdurchmessers und der Milchflussrate.

Milchspendereflexe treten in beiden Brüsten gleichzeitig auf. Die Gesamtzahl der Milchspendereflexe liegt je nach Mutter zwischen 2 und 14 (Prime et al. 2011a).  Das erklärt, warum sich die Milchentnahme von Mutter zu Mutter unterscheidet: Einige geben ihre Milch rascher ab, während andere etwas mehr Zeit brauchen. Während zwischen den Müttern Variationen auftreten, ist das Muster des Milchspendereflex einer Mutter im ersten Laktationsjahr sehr beständig (Prime et al. 2011b).

Die Messung der Milchspendereflexe bei beidseitigem und einseitigem Abpumpen hat gezeigt, warum beidseitiges Abpumpen eine größere Milchmenge liefert und die Brust besser entleert, nämlich weil das beidseitige Abpumpen einen zusätzlichen Milchspendereflex anregt.


Milch mit höherem Energiegehalt

Nach 15-minütigem beidseitigem Abpumpen lag der Fettgehalt der abgepumpten Gesamtmenge bei 8,3 Prozent. Dies ist signifikant höher als die beim einseitigen Abpumpen gemessenen 7,3 Prozent.

Das ist aus den folgenden Gründen wichtig:

  • Während des Stillens/Abpumpens steigt der Fettgehalt ständig an. Ist der Fettgehalt der Milch höher, bedeutet dies, dass die Brust besser entleert wurde. Dies ist beim beidseitigen Abpumpen der Fall.
  • Bekanntermaßen ist die gute Entleerung der Brust eine Voraussetzung dafür, die Milchproduktion aufrechtzuerhalten und zu steigern.
  • Milch mit einem höheren Fettgehalt dient u.a. Frühgeborenen und Kindern mit einem niedrigem Geburtsgewicht. 

Der kleine Magen von Frühgeborenen kann nur sehr geringe Milchmengen aufnehmen, daher muss die Milch einen möglichst hohen Energiegehalt aufweisen.

Es ist wichtig festzuhalten, dass das Gesamtergebnis beim beidseitigen Abpumpen nicht höher ist als beim Stillen des Säuglings. Der Vorteil des beidseitigen Abpumpens ist, dass die Ergebnisse eher dem Stillen an der Brust entsprechen und die Ergebnisse des sequenziellen einseitigen Abpumpens übertreffen.

Streszczenie opracowań

Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression

Simultaneous (SIM) breast expression saves mothers time compared with sequential (SEQ) expression, but it remains unclear whether the two methods differ in milk output efficiency ...

Prime,D.K., Garbin,C.P., Hartmann,P.E., & Kent,J.C. (2012)

Breastfeed Med 7, 442-447

Źródła

Prime DK, Kent JC, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Dynamics of milk removal during simultaneous breast expression in women. Breastfeeding Medicine 2011a; Vol 0(0); 1-6

Prime DK, Geddes DT, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Comparison of the patterns of milk ejection during repeated breast expression sessions in women. Breastfeeding Medicine 2011b; Vol. 6(4): 183-190

Auerbach,K. Sequential and Simultaneous Breast Pumping: A Comparison. Int J Nurs Stud 27, 257-265 (1990)

Jones E, Dimmock PW and Spencer SA. A randomised controlled trial to compare methods of milk expression after preterm delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 85: F91-F95

Zinaman MJ, Hughes V, Queenan JT, Labbok MH and Albertson B. Acute prolactin and Oxytocin responses and milk yield to infant suckling and artificial methods of expression in lactating women. Pediatrics 1992; Vol. 89(3): 437-440

Hill PD, Aldag JC and Chatterton RT. The effect of sequential and simultaneous breast pumping on milk volume and prolactin levels: a pilot study. J Hum Lact 1996; 12(3): 193-199 g: a comparison. Int. J. Nurs Stud. 1990; Vol. 27(3): 257-265

Powiązane artykuły

Ciekawe artykuły

Badania i literatura naukowa

Anatomia piersi w trakcie laktacji

Dowiedz się więcej
Karmienie piersią

Przyczyny słabej laktacji

Dowiedz się więcej
Badania i literatura naukowa

Anatomia piersi w trakcie laktacji

Dowiedz się więcej
Karmienie piersią

Przyczyny słabej laktacji

Dowiedz się więcej