Produkty

Przejście na karmienie piersią

Wskaźniki karmienia piersią – skutki przejścia na karmienie piersią

Czas na lekturę: 4 min.

Wskaźniki karmienia piersią na OIOM-ie dla noworodków są miarami ilości karmienia piersią/karmienia mlekiem matki niemowląt na OIOM-ie w określonych punktach czasowych. Ponieważ wiele niemowląt z OIOM-u jest wypisywanych do domu przed osiągnięciem zdolności do pełnego karmienia piersią, ważne jest, aby uwzględnić zarówno karmienie piersią, jak i ilość oraz proporcję karmień mlekiem matki biologicznej.

Co nazywamy wskaźnikami karmienia piersią na OIOM-ie dla noworodków?

Wskaźniki karmienia piersią na OIOM-ie dla noworodków są miarami ilości karmienia piersią/karmienia mlekiem matki niemowląt (wyłącznego, częściowego lub braku) na OIOM-ie w określonych punktach czasowych:

 • W momencie wypisu do domu
 • 2 i 4 tygodnie po wypisie
 • W 3 i 6 miesiącu skorygowanego wieku ciążowego (CGA)

Zapisywanie wskaźników karmienia piersią (ilość i proporcje) dostarcza danych jakościowych dotyczących okresu przed osiągnięciem zdolności do pełnego karmienia piersią. Ważne jest, aby uwzględnić zarówno wskaźniki karmienia piersią, jak i ilość oraz proporcję karmień mlekiem matki biologicznej (OMM). Dane jakościowe dotyczące czasu karmienia OMM i czasu karmienia piersią na OIOM-ie dla noworodków oraz po wypisaniu do domu pozwalają mierzyć wpływ długotrwałego podawania OMM w wysokich dawkach na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób współistniejących u noworodków.1 


Dlaczego wskaźniki karmienia piersią na OIOM-ie dla noworodków są ważne?

Ogólnoświatowe wskaźniki karmienia piersią zdrowych, donoszonych noworodków są zbierane po porodzie i po 6 miesiącach życia.2

 • Aby ocenić krajowe i regionalne zestawienia oraz opisać trendy w czasie
 • Aby dotrzeć do zagrożonych populacji i wdrożyć interwencje mające na celu zmianę praktyk
 • Aby ocenić i monitorować postęp i wpływ interwencji

Znormalizowane wskaźniki karmienia piersią podczas wypisu do domu dla matek i niemowląt przebywających na OIOM-ie nie są rutynowo zbierane. Baza danych Vermont Oxford Network (VON) gromadzi dane dotyczące wszystkich metod karmienia mlekiem matki w ciągu 24 godzin przed wypisaniem ze szpitala, ale dane te nie są gromadzone na całym świecie i nie różnicują między mlekiem matki biologicznej a mlekiem od dawczyń.

Wskaźniki karmienia piersią na OIOM-ie dla noworodków są ważne, aby uzyskać lepszy obraz liczby niemowląt karmionych mlekiem matki biologicznej na OIOM-ie dla noworodków w ilościach, których potrzebują.

Interwencje zmierzające do poprawy jakości w zakresie najlepszych praktyk dotyczących laktacji, w ramach których mierzone są wskaźniki karmienia piersią, stanowią ramy dla OIOM-ów dla noworodków i odziałów położniczych mające na celu optymalizację długoterminowych wyników zdrowotnych niemowląt na OIOM-ie oraz wspieranie matek w zakresie możliwości kontynuowania karmienia piersią po opuszczeniu OIOM-u.3,4


Jak zoptymalizować wskaźniki karmienia piersią na OIOM-ie dla noworodków?

Stałe gromadzenie danych ilościowych dotyczących karmienia piersią dla poszczególnych OIOM-ów dla noworodków po wypisie pozwala personelowi medycznemu skupić się na OMM:

Niskie wskaźniki karmienia wyłącznie piersią/OMM przy wypisie i w późniejszych punktach czasowych mogą wskazywać na nieoptymalną opiekę laktacyjną podczas pobytu w szpitalu2 oraz wspierać grupę roboczą w omawianiu obszarów wymagających poprawy i wdrażaniu zmian w praktykach.5

 • Zapewnione ciągłe i aktywne wsparcie laktacyjne5
 • Audyty interwencji szpitalnych celem wsparcia matek na OIOM-ie dla noworodków w:
  • skutecznym inicjowaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu laktacji
  • umożliwieniu noworodkom na OIOM-ie przejście na karmienie piersią

Niskie wskaźniki karmienia wyłącznie piersią/OMM przy wypisie i w późniejszych punktach czasowych mogą wskazywać na nieoptymalną opiekę laktacyjną podczas pobytu w szpitalu2 oraz wspierać grupę roboczą w omawianiu obszarów wymagających poprawy i wdrażaniu zmian w praktykach.5


Jak monitorować wskaźniki karmienia piersią na OIOM-ie dla noworodków?

Zbierać i przeglądać dane (z dokumentacji medycznej noworodka na OIOM-ie oraz z rozmów kontrolnych z rodzicami/ocen ambulatoryjnych) w celu pomiaru

 • Osetka niemowląt karmionych wyłącznie piersią i/lub mlekiem matki biologicznej (OMM)
  • przy wypisie z OIOM-u dla noworodków
  • 2 i 4 tygodnie po wypisie
  • w 3 i 6 miesiącu skorygowanego wieku ciążowego
 • Odsetka niemowląt karmionych częściowo piersią i/lub mlekiem matki biologicznej (OMM) lub nie karmionych w ten sposób
  • przy wypisie z OIOM-u dla noworodków
  • 2 i 4 tygodnie po wypisie
  • w 3 i 6 miesiącu skorygowanego wieku ciążowego
Źródła

1. Bigger HR et al. Quality indicators for human milk use in very low-birthweight infants: are we measuring what we should be measuring? J Perinatol. 2014; 34(4):287–291.

2. WHO. Indicators for assessing breastfeeding practices; 2021.

3. Takako H et al. Improving Human Milk and Breastfeeding Rates in a Perinatal Hospital in Japan: A Quality Improvement Project. Breastfeed Med. 2020; 15(8):538–545.

4. Spatz DL et al. Pump early, pump often: A continuous quality improvement project. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170.

5. Parker MG, Patel AL. Using quality improvement to increase human milk use for preterm infants. Semin Perinatol. 2017; 41(3):175–186.

Powiązane artykuły

Ciekawe artykuły

Skuteczna inicjacja

Czas do pierwszego odciągania – skuteczne inicjowanie

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Nawał pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Czas do pierwszego odciągania – skuteczne inicjowanie

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Nawał pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Dowiedz się więcej