Produkty

Skuteczna inicjacja

Czas przed „napłynięciem” pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Czas na lekturę: 3 min.

Czas przed „napłynięciem” pokarmu jest wskaźnikiem efektywności interwencji wspomagających skuteczne rozpoczęcie laktacji. Gdy to się wydarzy w ciągu 72 godzin od porodu, staje się ważnym czynnikiem prognozującym właściwą ilość mleka po czterech tygodniach.

Co określamy czasem przed „napłynięciem” pokarmu?

Czas przed „napłynięciem” pokarmu to czas, w którym następuje aktywacja wydzielania po porodzie.1,2

„Napłynięcie” pokarmu (aktywacja wydzielania) zwykle następuje w okresie od 24 do 72 godzin po urodzeniu łożyska.3-5

Oznakami aktywacji wydzielania mogą być:

 • Odciąganie co najmniej 20 ml pokarmu trzy razy pod rząd z obydwu piersi (łącznie) w przypadku matek wyłącznie używających laktatora.6
 • Oznaki fizjologiczne, takie jak uczucie pełności piersi w przypadku matek karmiących piersią i odciągających pokarm laktatorem.7


Dlaczego czas przed „napłynięciem” pokarmu jest ważny?

Opóźniona aktywacja wydzielania (> 72 godzin po porodzie) wiąże się z większym ryzykiem produkcji małej ilości pokarmu i skrócenia czasu trwania laktacji.3,8

Kobiety doświadczające opóźnionej aktywacji wydzielania są o 60% bardziej narażone na zaprzestanie karmienia piersią po 4 tygodniach.8

„Napływanie” mleka jest zdarzeniem jednorazowym, które ma kluczowe znaczenie dla dalszej produkcji mleka matki.9

Możliwe do zidentyfikowania przed porodem i w okresie okołoporodowym czynniki ryzyka wskazujące na możliwość opóźnienia aktywacji wydzielania to:

 • pierwsza ciąża3,7
 • wiek matki7
 • poród przedwczesny7,10
 • cesarskie cięcie11
 • wysoki wskaźnik masy ciała (BMI >30)3,12
 • wysoki poziom bólu i stresu okołoporodowego4,13,14
 • krwotok poporodowy15
 • oddzielenie matki od niemowlęcia16-19
 • opóźnione pierwsze karmienie piersią4
 • mała częstotliwość karmienia piersią/odciągania pokarmu7,8


Jak zoptymalizować czas do „napłynięcia” pokarmu?

Opracować/zmodyfikować protokoły karmienia piersią i odciągania pokarmu w celu

 • Zidentyfikowania kobiet, w przypadku których przed porodem i w okresie okołoporodowym występują czynniki ryzyka związane z opóźnionym „napływaniem” mleka
 • Informowania kobiet z grupy ryzyka o etapach laktacji i znaczeniu skutecznego inicjowania laktacji: czas przed pierwszym odciąganiem, częstotliwość odciągania, korzystanie z programu INICJACJA laktatora, odciąganie z obu piersi jednocześnie oraz prawidłowo dopasowane lejki.
 • Zachęcania i wspierania kobiet w zakresie
  • wczesnego odciągania pokarmu w ciągu 3 godzin od porodu20,21
  • odciągania pokarmu 8 lub więcej razy w ciągu 24 godzin20,21
  • stymulowania i odciągania pokarmu za pomocą programu INICJACJA laktatora6,22,23
 • Dostarczenia matkom dzienniczka odciągania, aby mogły śledzić
  • dobowe odciąganie i ilość mleka
  • rozpoczęcie aktywacji wydzielania, którą można rozpoznać po uzyskaniu łącznie 20°ml z°obu piersi podczas 3 kolejnych sesji odciągania
 • Zapewnienia regularnych szkoleń personelu, aby podkreślić znaczenie etapów produkcji mleka
 • Upewnienia się, że personel rozumie konsekwencje opóźnienia aktywacji wydzielania i jest w stanie zapewnić większe wsparcie laktacyjne matkom, u których występują czynniki ryzyka


Jak monitorować czas do „napłynięcia” pokarmu?

• Sprawdzaj, ile procent matek doświadcza „napływania” mleka w ciągu 72 godzin po porodzie

• Identyfikuj matki, u których „napływanie” mleka było opóźnione (> 72 godz.)

Źródła

1. Neville MC, Morton J. Physiology and endocrine changes underlying human lactogenesis II. J Nutr. 2001; 131(11):3005S-3008S.

2. Hoban R et al. Human milk biomarkers of secretory activation in breast pump-dependent mothers of premature infants. Breastfeed Med. 2018; 13(5):352–360.

3. Nommsen-Rivers LA et al. Delayed onset of lactogenesis among first-time mothers is related to maternal obesity and factors associated with ineffective breastfeeding. Am J Clin Nutr. 2010; 92(3):574–584.

4. Dewey KG et al. Risk factors for suboptimal infant breastfeeding behavior, delayed onset of lactation, and excess neonatal weight loss. Pediatrics. 2003; 112(3):607–619.

5. Boss M et al. Normal human lactation: Closing the gap. F1000Res. 2018; 7.

6. Meier PP et al. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.

7. Hurst NM. Recognizing and treating delayed or failed lactogenesis II. J Midwifery Womens Health. 2007; 52(6):588–594.

8. Brownell E et al. Delayed onset lactogenesis II predicts the cessation of any or exclusive breastfeeding. J Pediatr. 2012; 161(4):608–614.

9. Meier PP et al. Which breast pump for which mother: An evidence-based approach to individualizing breast pump technology. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499.

10. Parker LA et al. Indicators of Secretory Activation in Mothers of Preterm Very Low Birth Weight Infants. J Hum Lact. 2020:890334420980424.

11. Hobbs AJ et al. The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the first four months postpartum. BMC. Pregnancy. Childbirth. 2016; 16:90.

12. Poston L et al. Preconceptional and maternal obesity: epidemiology and health consequences. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4(12):1025–1036.

13. Grajeda R, Pérez-Escamilla R. Stress during labor and delivery is associated with delayed onset of lactation among urban Guatemalan women. J Nutr. 2002 [cited 2019 Jan 18]; 132(10):3055–3060.

14. Brown A, Jordan S. Impact of birth complications on breastfeeding duration: an internet survey. Journal of Advanced Nursing. 2013; 69(4):828–839.

15. Thompson JF et al. Women's breastfeeding experiences following a significant primary postpartum haemorrhage: A multicentre cohort study. Int Breastfeed J. 2010; 5:5.

16. Dewey KG. Maternal and fetal stress are associated with impaired lactogenesis in humans. J Nutr. 2001; 131(11):3012S-3015S.

17. Lau C. Breastfeeding Challenges and the Preterm Mother-Infant Dyad: A Conceptual Model. Breastfeed Med. 2018; 13(1):8–17.

18. Billett HH. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations: Hemoglobin and Hematocrit. 3rd. Boston; 1990.

19. Hurst N et al. Providing mother's own milk in the context of the NICU: a paradoxical experience. J Hum Lact. 2013; 29(3):366–373.

20. UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.

21. Spatz DL et al. Pump early, pump often: A continuous quality improvement project. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170.

22. Torowicz DL et al. Human milk and breastfeeding outcomes in infants with congenital heart disease. Breastfeed Med. 2015; 10(1):31–37.

23. Post EDM et al. Milk production after preterm, late preterm and term delivery; effects of different breast pump suction patterns. J Perinatol. 2016; 36(1):47–51.

Powiązane produkty
Symphony® No. 1 hospital pump

Profesjonalny elektryczny laktator Symphony

Oparty na badaniach naukowych odciągacz pokarmu Symphony powstał z myślą o wsparciu matek podczas karmienia piersią: pomaga zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację na odpowiednim poziomie.

Dowiedz się więcej
Symphony® No. 1 hospital pump

Profesjonalny elektryczny laktator Symphony

Oparty na badaniach naukowych odciągacz pokarmu Symphony powstał z myślą o wsparciu matek podczas karmienia piersią: pomaga zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację na odpowiednim poziomie.

Dowiedz się więcej
Powiązane artykuły

Ciekawe artykuły

Badania i literatura naukowa

Odciąganie z obu piersi równocześnie

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Częste odciąganie – skuteczna inicjacja

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Dawka mleka matki biologicznej (OMM) – rezultat skutecznej inicjacji

Dowiedz się więcej
Badania i literatura naukowa

Odciąganie z obu piersi równocześnie

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Częste odciąganie – skuteczna inicjacja

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Dawka mleka matki biologicznej (OMM) – rezultat skutecznej inicjacji

Dowiedz się więcej