Produkty

Skuteczna inicjacja

Częste odciąganie – skuteczna inicjacja

Czas na lekturę: 3 min.

Gdy niemowlę nie jest w stanie ssać piersi, stymulowanie piersi matki poprzez częste odciąganie pokarmu to oparta na wiedzy interwencja, która pomaga matce zainicjować i zwiększyć ilość produkowanego mleka do ilości wystarczającej na długotrwałe karmienie.

Co nazywamy częstym odciąganiem pokarmu?

Odciąganie co najmniej 8 razy na dobę, w tym w nocy.

Gdy niemowlę nie jest w stanie ssać piersi, matka musi często stymulować pierś i odciągać pokarm, aby zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację.1


Dlaczego częste odciąganie jest ważne?

Podczas pierwszych dni po porodzie częsta stymulacja piersi poprzez ssanie lub odciąganie laktatorem2,3 zwiększa stężenie hormonów i wspomaga zamykanie połączeń komórkowych pomiędzy laktocytami oraz przejście do aktywacji wydzielania w ciągu 72 godzin (zjawisko znane jako „napływanie” mleka).4,5

W ciągu pierwszych 14 dni, gdy mleko matki jest często odciągane (8 lub więcej razy w ciągu doby), komórki produkujące mleko matki są programowane do inicjowania, rozwijania i utrzymania laktacji, co umożliwia matkom osiągnięcie wymaganej ilości mleka odpowiadającej długoterminowym potrzebom dziecka.4

Harmonogram odciągania powinien odzwierciedlać wzorzec pobierania pokarmu przez zdrowego, donoszonego noworodka karmionego piersią, dlatego odciąganie pokarmu musi odbywać się 8 – 12 razy na dobę.6


Jak wdrożyć częste odciąganie pokarmu?

 • Upewnić się, że matki otrzymują informacje i pomoc w zakresie inicjowania, rozwijania i utrzymywania laktacji:
  • Zapoczątkować wczesne rozpoczęcie odciągania w ciągu 3 godzin od porodu i w dniu porodu odciągać pokarm co 3 godziny1
  • Odciągać pokarm co najmniej 8 razy na dobę1,7
  • Odciągać pokarm co najmniej raz w nocy pomiędzy godzinami 00:00 – 07:007
  • Odciągać z obu piersi równocześnie przy użyciu odpowiednio dobranych lejków, masując piersi przed, w trakcie i po odciąganiu8,9
 • Przekazywać matkom dzienniczek odciągania, aby dokumentowały częstotliwość odciągania i objętość odciągniętego pokarmu.1,3,7,10 Codziennie monitorować zapisy odciągania w ciągu krytycznych pierwszych 14 dni, a następnie dwa razy w tygodniu lub w razie potrzeby1
 • Wdrażać spójne praktyki laktacyjne na oddziałach położniczych i OIOM-ach dla noworodków w celu wspierania częstego odciągania pokarmu przez matki korzystające z laktatorów
 • Zapewnić dostęp do laktatorów i zestawów na wszystkich oddziałach położniczych i OIOM-ach dla noworodków w celu ułatwienia częstego odciągania pokarmu
 • Zapewnić wsparcie matkom korzystającym z laktatorów po wypisaniu ze szpitala11


Jak monitorować częste odciąganie pokarmu?

Zbieraj dane dotyczące częstego odciągania, korzystając z narzędzia do gromadzenia danych

 • Przeglądać dzienniczki odciągania i zbierać dane dotyczące codziennej częstotliwości odciągania 

 • Przeprowadzać comiesięczne audyty danych w celu zmierzenia średniej dziennej częstotliwości odciągania w ciągu pierwszych 14 dni po porodzie

 • Identyfikować praktyki szpitalne, przez które matki mogą nie stosować częstego odciągania pokarmu

 • Identyfikować czynniki, które przyczyniają się do zmniejszenia częstotliwości odciągania, takie jak dostępność domowych laktatorów, czas itp.

 • Regularnie informuj wszystkie oddziały o ustaleniach i zaleceniach, aby ulepszać i utrzymywać najlepsze praktyki

Źródła

1. Spatz DL et al. Pump early, pump often: A continuous quality improvement project. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170.

2. Lussier MM et al. Daily breastmilk volume in mothers of very low birth weight neonates: a repeated-measures randomized trial of hand expression versus electric breast pump expression. Breastfeed Med. 2015; 10(6):312–317.

3. Meier PP et al. Supporting breastfeeding in the Neonatal Intensive Care Unit: Rush Mother's Milk Club as a case study of evidence-based care. Pediatr Clin North Am. 2013; 60(1):209–226.

4. Neville MC, Morton J. Physiology and endocrine changes underlying human lactogenesis II. J Nutr. 2001; 131(11):3005S-3008S.

5. Hoban R et al. Human Milk Biomarkers of Secretory Activation in Breast Pump-Dependent Mothers of Premature Infants. Breastfeeding Medicine. 2018; 13(5):352–360.

6. Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for vulnerable infants. J Perinat Neonatal Nurs. 2004; 18(4):385–396.

7. UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.

8. Prime DK et al. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442–447.

9. Sakalidis VS et al. Breast shield design impacts milk removal dynamics during pumping: A randomised controlled non-inferiority trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567.

10. Takako H et al. Improving Human Milk and Breastfeeding Rates in a Perinatal Hospital in Japan: A Quality Improvement Project. Breastfeed Med. 2020; 15(8):538–545.

11. Bower K et al. "I Had One Job and That Was To Make Milk". J Hum Lact. 2017; 33(1):188–194.

Powiązane produkty
Symphony® No. 1 hospital pump

Profesjonalny elektryczny laktator Symphony

Oparty na badaniach naukowych odciągacz pokarmu Symphony powstał z myślą o wsparciu matek podczas karmienia piersią: pomaga zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację na odpowiednim poziomie.

Dowiedz się więcej

Lejki PersonalFit PLUS

Medela oferuje wymienne lejki w pięciu rozmiarach, aby sprostać potrzebom wszystkich matek oraz zapewnić maksymalną wygodę i wydajność podczas odciągania pokarmu.

Dowiedz się więcej
Symphony® No. 1 hospital pump

Profesjonalny elektryczny laktator Symphony

Oparty na badaniach naukowych odciągacz pokarmu Symphony powstał z myślą o wsparciu matek podczas karmienia piersią: pomaga zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację na odpowiednim poziomie.

Dowiedz się więcej

Lejki PersonalFit PLUS

Medela oferuje wymienne lejki w pięciu rozmiarach, aby sprostać potrzebom wszystkich matek oraz zapewnić maksymalną wygodę i wydajność podczas odciągania pokarmu.

Dowiedz się więcej
Powiązane artykuły

Ciekawe artykuły

Badania i literatura naukowa

Odciąganie z obu piersi równocześnie

Dowiedz się więcej
Badania i literatura naukowa

Anatomia piersi w trakcie laktacji

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Świadoma decyzja – skuteczna inicjacja

Dowiedz się więcej
Badania i literatura naukowa

Odciąganie z obu piersi równocześnie

Dowiedz się więcej
Badania i literatura naukowa

Anatomia piersi w trakcie laktacji

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Świadoma decyzja – skuteczna inicjacja

Dowiedz się więcej