Produkty

Odciąganie

Inicjowanie laktacji

Czas na lekturę: 3 min.

Chociaż karmienie piersią jest czynnością naturalną, zdobycie odpowiednich umiejętności może potrwać trochę czasu i wymagać praktyki zarówno od matki, jak i jej dziecka. W miarę nabierania wprawy karmienie piersią będzie stawać się łatwiejsze i przyjemniejsze.

Inicjowanie karmienia piersią i laktacji

 • Matki najprawdopodobniej przestaną karmić piersią, kiedy poczują, że ich produkcja pokarmu jest niewystarczająca
 • U matek, których występują czynniki ryzyka, do rozwinięcia laktacji często konieczne jest dodatkowe wsparcie
 • Wczesna identyfikacja kobiet z czynnikami ryzyka opóźnionej aktywacji wydzielania (laktogeneza II) ma kluczowe znaczenie
 • Pierwsze godziny i dni po porodzie mają zasadnicze znaczenie dla inicjacji skutecznego rozwoju laktacji u matki

Na dobry początek

 • Skuteczne „włączanie” piersi od samego początku (inicjacja) to podstawowy warunek osiągnięcia przez matkę odpowiedniej ilości mleka
 • Właściwe postępowanie od samego początku ma znaczący wpływ na długoterminową produkcję mleka

Nasza infografika „Inicjacja” przedstawia, w jaki sposób matki mogą dobrze rozpocząć laktację, aby umożliwić karmienie wyłącznie piersią lub żywienie wyłącznie mlekiem matki, jeśli karmienie piersią nie jest możliwe.

Czynniki ryzyka dla matki związane ze słabą laktacją

 • Istnieje kilka czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na to, czy matka będzie mogła karmić wyłącznie piersią
 • Świadomość czynników ryzyka może wskazywać na potrzebę dodatkowego wczesnego wsparcia w zakresie karmienia piersią
 • Wczesna interwencja ma kluczowe znaczenie dla pomocy zagrożonym matkom w osiągnięciu długoterminowych celów związanych z karmieniem piersią

Ta infografika dotycząca związanych z laktacją czynników ryzyka zawiera więcej informacji na temat opartych na dowodach etapów klinicznych niezbędnych do wsparcia matek.


Biała księga: Poprawa opóźnionego stadium wydzielania siary i mleka przejściowego oraz ograniczenie laktacji u matek zagrożonych

W  białej księdze przedstawiono sposoby identyfikacji matek:

 • zagrożonych opóźnionym rozpoczęciem produkcji mleka
 • z wieloma czynnikami ryzyka
 • których niemowlęta nie karmią się skutecznie piersią

Pobierz opracowanie na temat poprawy opóźnionej laktogenezy.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.
Powiązane artykuły

Ciekawe artykuły

Zalety karmienia piersią

Wpływ czynników ryzyka na rozpoczęcie karmienia piersią

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Dowiedz się więcej
Badania i literatura naukowa

Anatomia piersi w trakcie laktacji

Dowiedz się więcej
Zalety karmienia piersią

Wpływ czynników ryzyka na rozpoczęcie karmienia piersią

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Dowiedz się więcej
Badania i literatura naukowa

Anatomia piersi w trakcie laktacji

Dowiedz się więcej