Produkty

Zalety karmienia piersią

Wpływ czynników ryzyka na rozpoczęcie karmienia piersią

Czas na lekturę: 4 min.

Aktywacja wydzielania

„Napłynięcie” pokarmu zwykle następuje w okresie od 24 do 72 godzin po porodzie. Inicjuje (rozpoczyna) wzrost ilości mleka.

Opóźniona aktywacja wydzielania 

Jest definiowana jako wrażenie braku lub niewielkiej pełności lub wypływu z piersi > 72 godziny po porodzie. 1

Kobiety doświadczające opóźnionej aktywacji wydzielania są o 60% bardziej narażone na zaprzestanie karmienia piersią po 4 tygodniach. 2

Istnieją pewne stany lub okoliczności, które narażają matki na ryzyko opóźnionej aktywacji wydzielania.

Czynniki ryzyka powinny być określane przed i po urodzeniu, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na karmienie piersią i ogólną produkcję mleka.

Wiele z tych czynników ryzyka można ocenić przed porodem:  

 • Otyłość matki 3, 5
 • Cukrzyca 1, 6
 • Operacja zmniejszenia piersi 7
 • Pierwszy poród 1, 6, 8
 • Wywołanie porodu – w porównaniu z kobietami, u których poród jest spontaniczny, te, u których poród wywołano, są bardziej narażone na cięcie cesarskie, znieczulenie zewnątrzoponowe, nacięcie krocza i krwotok poporodowy. 8, 9
 • Planowane cesarskie cięcie 10

Podczas porodu lub po nim można zaobserwować następujące czynniki ryzyka: 

 • Nieplanowane cesarskie cięcie 11
 • Stresujący lub przedłużony poród, Stres/ból psychospołeczny 9, 12-14
 • Krwotok poporodowy (PPH) 1, 15
 • Wcześniak lub późny wcześniak 1, 16
 • Rozdzielenie matki i noworodka 1, 17
 • Opóźnione pierwsze karmienie piersią 18
 • Karmienie piersią (lub odciąganie) < 8 razy na dobę 19, 20

Niezbędne jest podjęcie szybkich kroków mających na celu zminimalizowanie wpływu tych stanów na przyszłą laktację. 

Wystandaryzowany protokół laktacji „narażonej na ryzyko matki”, który obejmuje: 

 • Identyfikację narażonych na ryzyko kobiet jeszcze w trakcie ciąży
 • Najlepsze praktyki skutecznego wczesnego wsparcia laktacyjnego dla kobiet ze zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka

Edukacja kobiet w ciąży i ich rodzin w zakresie: 

 • Różnych etapów laktacji
 • Procesu produkcji mleka
 • Czynników ryzyka związanych z opóźnioną aktywacją wydzielania
 • Najlepszej praktyki zapewnienia odpowiedniej ilości mleka

Wszystkim kobietom w ciąży powinna być oferowana ocena predyspozycji do laktacji: 

 • Wszelkie czynniki ryzyka należy udokumentować i przekazać w dokumentacji medycznej matki
 • Zapewnić edukację kobietom w ciąży oraz przeprowadzać z nimi rozmowy na temat ich sytuacji

Edukacja personelu szpitalnego na temat: 

 • Różnych etapów laktacji
 • Procesu produkcji mleka
 • Czynników ryzyka związanych z opóźnioną aktywacją wydzielania
 • Najlepszej praktyki zapewnienia odpowiedniej ilości mleka w ramach protokołu laktacji „matki narażonej na ryzyko”

Inicjacja laktacji:

 • Wspomaga wczesną, częstą i optymalną stymulację piersi
 • Zapobiega opóźnieniom inicjacji
 • Wykazano, że laktatory szpitalne naśladujace wzorzec ssania noworodka pomagają narażonym na ryzyko matkom osiągać odpowiednią ilość mleka w przypadku opóźnionej aktywacji wydzielania 21-24

Dowiedz się więcej na temat ochrony laktacji u matek narażonych na ryzyko.

Wnioski 

Odpowiednia interwencja kliniczna we właściwym czasie zapewnia matce najlepszą szansę na osiągnięcie jej celów związanych z laktacją.

U niektórych matek, w przypadku wystąpienia zagrożenia, może być konieczne zwiększenie stymulacji piersi oraz całkowite opróżnienie piersi poprzez odciąganie pokarmu i odciąganie ręczne, a także karmienie piersią, co umożliwi osiągnięcie odpowiedniej ilości mleka. 1

Podejście „wyczekujące” może powodować wcześniejsze wystąpienie problemów z karmieniem piersią. 1

Kobiety, które doświadczają opóźnienia w rozpoczęciu aktywacji wydzielania, po czterech tygodniach mogą nie być w stanie podtrzymać karmienia wyłącznie piersią. 2

Stany zagrożenia i opóźniona aktywacja wydzielania powinny być stosowane jako marker kliniczny do identyfikacji kobiet, które wykazują większe prawdopodobieństwo wystąpienia trudności z karmieniem piersią i wcześniejszego zaprzestania karmienia piersią. 2

Źródła

1. Hurst NM. J Midwifery Womens Health. 2007; 52(6):588–594.

2. Brownell E et al. J Pediatr. 2012; 161(4):608–614.

3. Poston L et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4(12):1025–1036.

4. Rasmussen KM, Kjolhede CL. Pediatrics. 2004; 113(5):e465-471.

5. Preusting I et al. J Hum Lact. 2017; 33(4):684–691.

6. Wu J-L et al. Breastfeed Med. 2021; 16(5):385–392.

7. Kraut RY et al. PLoS One. 2017; 12(10):e0186591.

8. Dewey KG et al. Pediatrics. 2003; 112(3):607–619.

9. Dahlen HG et al. BMJ Open. 2021; 11(6):e047040.

10. Hobbs AJ et al. BMC. Pregnancy. Childbirth. 2016; 16:90.

11. Dewey KG. J Nutr. 2001; 131(11):3012S-3015S.

12. Grajeda R, Pérez-Escamilla R. J Nutr. 2002; 132(10):3055–3060.

13. Nommsen-Rivers LA et al. Am J Clin Nutr. 2010; 92(3):574–584.

14. Brown A, Jordan S. J Adv Nurs. 2013; 69(4):828–839.

15. Thompson JF et al. Int Breastfeed J. 2010; 5:5.

16. Boies EG, Vaucher YE. Breastfeed Med. 2016; 11:494–500.

17. Pérez-Escamilla R et al. Am J Public Health. 1994; 84(1):89–97.

18. Salariya EM et al. Lancet. 1978; 2(8100):1141–1143.

19. Spatz DL et al. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170.

20. Furman L et al. Pediatrics. 2002; 109(4):e57.

21. Huang S-K, Chih M-H. Breastfeed Med. 2020; 15(10):639–645.

22. Chapman DJ, Pérez-Escamilla R. J Am Diet Assoc. 1999; 99(4):450-454; quiz 455-456.

23. Spatz DL. MCN Am J Matern Child Nurs. 2020; 45(3):186.

24. Gavine A et al. Int Breastfeed J. 2016; 12:6.

25. Meier PP et al. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499.

Powiązane artykuły

Ciekawe artykuły

Zalety karmienia piersią

Leki a karmienie piersią

Dowiedz się więcej
Badania i literatura naukowa

Anatomia piersi w trakcie laktacji

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Dowiedz się więcej
Zalety karmienia piersią

Leki a karmienie piersią

Dowiedz się więcej
Badania i literatura naukowa

Anatomia piersi w trakcie laktacji

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Dowiedz się więcej