Produkty

Skuteczna inicjacja

Dawka mleka matki biologicznej (OMM) – rezultat skutecznej inicjacji

Czas na lekturę: 3 min.

Długotrwałe podawanie dużych dawek mleka matki biologicznej to niskokosztowa interwencja zmniejszająca częstość występowania przewlekłych chorób współistniejących, takich jak martwicze zapalenie jelit, sepsa o późnym początku i BPD u delikatnych noworodków przebywających na OIOM-ie. Można to osiągnąć, stosując oparte na wiedzy interwencje wspierające skuteczną inicjację.

Czym jest dawka mleka matki biologicznej?

Dawka mleka matki biologicznej (OMM) to wartość proporcjonalna (%) lub ilość (ml/kg/dzień) mleka matki biologicznej (OMM) podawanego doustnie.1

W przypadku wcześniaków należy obliczyć dawkę (ml/kg/dzień) dla określonych okresów:

  • Każdy dzień hospitalizacji

  • Kluczowe okresy: pierwsze 0 – 14 dni, dni 0 – 28 po porodzie1

Dawka OMM na OIOM-ie dla noworodków jest dokładniejszą miarą jakości karmienia mlekiem matki niż wskaźniki karmienia piersią przy wypisie.1


Dlaczego dawka OMM jest ważna?

Podanie mleka matki biologicznej (OMM) w ramach interwencji medycznej na OIOM-ie dla noworodków zapewnia większe korzyści niż podanie pasteryzowanego mleka od dawczyń (DHM) czy modyfikowanego mleka krowiego.2,3

Istnieje zależność dawka-odpowiedź między ilością OMM otrzymaną przez wcześniaki a ryzykiem wystąpienia chorób.4

Duże dawki OMM to niskokosztowe interwencje zmniejszające ryzyko martwiczego zapalenia jelit (NEC),5-8 sepsy o późnym początku,9,10 dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD),11 retinopatii wcześniaczej (ROP)12,13 oraz długotrwałej hospitalizacji.13,14


Jak zoptymalizować dawkę OMM?

  • Upewnić się, że tabele/dzienniki karmienia niemowląt na OIOM-ie dla noworodków określają skład i objętość dla każdego karmienia OMM/DHM/mieszanką 
  • Dokumentować dzienną objętość OMM/DHM/mieszanki oraz metodę podawania (np. dojelitowa) przez pierwsze 28 dni życia noworodka 

  • Regularnie szkolić personel z korzyści wynikających z optymalizacji dawki i podawania noworodkom przebywającym na OIOM-ie mleka matki biologicznej oraz z ich znaczącego wpływu na ograniczenie wystpowania chorób współistniejących u noworodków. Więcej informacji można znaleźć w filmie „Healthy Brain, Healthy Body, Wealthy Society” przygotowanym przez profesor Paulę Meier

  • Przeprowadzać szkolenia dla personelu dotyczące wartości i stosowania mleka od dawczyń, aby uniknąć stosowania modyfikowanego mleka krowiego podczas udzielania wsparcia laktacyjnego celem skuteczniejszego inicjowania laktacji u matek dzieci przebywających na OIOM-ie dla noworodków

  • Prowadzić rozmowy z rodzicami na temat znaczenia podawania OMM noworodkom, aby matki dzieci przebywających na OIOM-ie dla noworodków były właściwie poinformowane i zachęcane do wczesnego i częstego odciągania pokarmu


Jak monitorować dawkę OMM?

Gromadzić i oceniać dane dotyczące karmienia noworodka w ewidencji elektronicznej lub tabeli karmienia przez pierwsze 28 dni po porodzie: 

Wprowadzać dzienniczki karmienia dziecka do narzędzia do gromadzenia danych w celu pomiaru

  • procentowej proporcji OMM/DHM/mieszanki w dziennej dawce 

  • odsetka niemowląt na OIOM-ie dla noworodków otrzymujących wyłącznie mleko matki (OMM/DHM) 

Wprowadzić comiesięczne spotkania monitorujące i oceniające w celu sprawdzenia danych, identyfikacji obszarów zgodności oraz określonych punktów czasowych dla obszarów wymagających poprawy, aby zwiększyć dzienne ilości i dawki mleka matki biologicznej podawanego dzieciom.

Dzielić się wynikami badań z zespołem  położniczym i porodowym w celu zmiany zachowania i praktyk, aby wesprzeć skuteczne inicjowanie laktacji i nawału pokarmu.

Źródła

1. Bigger HR et al. Quality indicators for human milk use in very low-birthweight infants: are we measuring what we should be measuring? J Perinatol. 2014; 34(4):287–291.

2. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

3. Meier P et al. Donor human milk update: evidence, mechanisms, and priorities for research and practice. J Pediatr. 2017; 180:15–21.

4. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.

5. Sisk PM et al. Early human milk feeding is associated with a lower risk of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. J Perinatol. 2007; 27(7):428–433.

6. Johnson TJ et al. Cost savings of human milk as a strategy to reduce the incidence of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. Neonatology. 2015; 107(4):271–276.

7. Sullivan S et al. An exclusively human milk-based diet is associated with a lower rate of necrotizing enterocolitis than a diet of human milk and bovine milk-based products. J Pediatr. 2010; 156(4):562–567.

8. Alshaikh B et al. Effect of a Quality Improvement Project to Use Exclusive Mother's Own Milk on Rate of Necrotizing Enterocolitis in Preterm Infants. Breastfeed Med. 2015; 10(7):355–361.

9. Patel AL et al. Impact of early human milk on sepsis and health-care costs in very low birth weight infants. J Perinatol. 2013; 33(7):514–519.

10. Hylander MA et al. Human milk feedings and infection among very low birth weight infants. Pediatrics. 1998; 102(3):E38.

11. Patel AL et al. Influence of own mother's milk on bronchopulmonary dysplasia and costs. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017; 102(3):F256-F261.

12. Hylander MA et al. Association of human milk feedings with a reduction in retinopathy of prematurity among very low birthweight infants. J Perinatol. 2001; 21(6):356–362.

13. Johnson TJ et al. Economic benefits and costs of human milk feedings: a strategy to reduce the risk of prematurity-related morbidities in very-low-birth-weight infants. Adv Nutr. 2014; 5(2):207–212.

14. Hair AB et al. Beyond Necrotizing Enterocolitis Prevention: Improving Outcomes with an Exclusive Human Milk-Based Diet. Breastfeed Med. 2016; 11(2):70–74.

Powiązane artykuły

Ciekawe artykuły

Skuteczna inicjacja

Nawał pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Częste odciąganie – skuteczna inicjacja

Dowiedz się więcej
Odciąganie

Inicjowanie laktacji

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Nawał pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Częste odciąganie – skuteczna inicjacja

Dowiedz się więcej
Odciąganie

Inicjowanie laktacji

Dowiedz się więcej