Produkty

Skuteczna inicjacja

Nawał pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Czas na lekturę: 3 min.

Nawał pokarmu w trakcie odciągania pokarmu jest wskaźnikiem skuteczności interwencji mającej na celu skuteczną inicjację. Nawał pokarmu, definiowany dla odciągania pokarmu laktatorem jako uzyskanie ≥ 500 ml pokarmu dziennie w ciągu 14 dni od porodu, jest najważniejszym czynnikiem prognozującym możliwość karmienia mlekiem matki biologicznej (OMM), od którego zależy wypis z OIOM-u dla noworodków. Matki na OIOM-ie dla noworodków, otrzymujące skuteczną pomoc w inicjacji laktacji, mogą osiągnąć swoje cele związane z karmieniem piersią.

Co nazywamy nawałem pokarmu?

Nawał pokarmu to fizjologiczny etap laktacji następujący po fazie aktywacji wydzielania (gdy mleko zaczyna „napływać”) i przed ustabilizowaniem się minimalnej dziennej ilości mleka na poziomie około 500 ml, co u zdrowych karmiących matek i niemowląt zwykle następuje po 4 – 7 dniach po porodzie.1 

Nawał pokarmu definiowany jest dla odciągania pokarmu przy pomocy laktatora jako uzyskiwanie dziennej ilości mleka na poziomie ≥500 ml w ciągu 14 dni od porodu.2-4


Dlaczego nawał pokarmu jest ważny?

Wykazano, że nawał pokarmu występujący w ciągu 14 dni od porodu jest najsilniejszym czynnikiem prognozującym możliwość karmienia noworodka mlekiem matki biologicznej (OMM), od którego zależy wypis z OIOM-u dla noworodków.2 Matki, które produkują mniej niż 500 ml mleka dziennie przed 14 dniem po porodzie mają mniejsze szanse na wystarczającą produkcję mleka w dłuższym okresie.2

Nawał pokarmu, wspierany stosowaniem najlepszych praktyk opartych na wiedzy, takich jak wczesne i częste odciąganie5, może służyć jako wskaźnik jakości wspomagający karmienie mlekiem matki biologicznej na OIOM-ie dla noworodków.2

Oparte na wiedzy praktyki monitorowania nawału pokarmu umożliwiają matkom na OIOM-ie (korzystającym wyłącznie z laktatora) uzyskiwanie ilości mleka zbliżonych do ilości uzyskiwanych przez matki karmiące wyłącznie piersią.3,5,6

Nawał pokarmu to faza laktacji, w której nawet u zdrowej matki i dziecka występuje największe ryzyko nieoptymalnego karmienia piersią oraz wczesnego, nieplanowanego odstawiania dziecka od piersi. Matki częściowo lub całkowicie zależne od laktatora są w tym krytycznym okresie narażone na duże ryzyko.3,7

Po osiągnięciu właściwego poziomu laktacji następuje przełączenie regulacji z endokrynnej na autokrynną (lub miejscową). Produkcja mleka jest regulowana w piersi, a podstawowym mechanizmem regulacji laktacji jest usuwanie mleka.6,8

Nawał pokarmu to jednorazowe wydarzenie w okresie laktacji matki.3,9 W miarę upływu czasu znacznie trudniej jest znacząco zwiększyć laktację, gdy nieoptymalne interwencje wskazują na opóźnienie aktywacji wydzielania, a objętość mleka w tym krytycznym 14-dniowym okresie wynosi <500 ml.4


Jak zoptymalizować nawał pokarmu?

 • Informuj i instruuj matki, aby wcześnie rozpoczynały odciąganie pokarmu, często odciągały pokarm z obu piersi równocześnie i stosowały właściwie dopasowane lejki.5,9-12
 • Zapewnij matkom laktatory z programem INICJACJA do momentu uzyskania aktywacji wydzielania. Dopiero wtedy przejdź do programu UTRZYMANIE, aby skutecznie opróżnić piersi i zwiększyć produkowaną ilość mleka.4,6

 • Instruuj matki, aby monitorowały częstotliwość odciągania i ilość mleka w krytycznym 14-dniowym okresie, wypełniając dzienniczek odciągania.5

 • Informuj matki o minimalnych wartościach docelowych uzyskanego pokarmu, aby zachęcić je do wczesnego szukania wsparcia.4

 • Regularnie szkol personel w zakresie najlepszych praktyk laktacyjnych, aby wspierać uzyskiwanie nawału pokarmu podczas odciągania pokarmu.

 • Edukuj personel i informuj matki o tym, że nawał pokarmu i zwiększenie laktacji może oznaczać produkcję większych ilości mleka niż obecne potrzeby niemowlęcia.13

 • Upewnij się, że dzienniczek odciągania jest sprawdzany codziennie.5,10,13

Zapewnij specjalistyczne wsparcie laktacyjne dla matek, które nie uzyskują ≥500 ml w ciągu 14 dni po porodzie


Jak monitorować nawał pokarmu?

 • Sprawdzaj, ile procent matek doświadcza „napływania” mleka w ciągu 72 godzin po porodzie
 • Identyfikuj matki, u których „napływanie” mleka było opóźnione (> 72 godz.)

 • Zbieraj dane dotyczące częstego odciągania, korzystając z narzędzia do gromadzenia danych

 • Przeglądaj dzienniczki odciągania i sprawdzaj dobowe ilości mleka (ml/dzień)

 • Przeprowadzaj comiesięczne audyty danych w celu zmierzenia średniej dziennej ilości odciąganego mleka w trakcie pierwszych 14 dni po porodzie

 • Identyfikuj praktyki szpitalne, przez które matki mogą nie stosować wczesnego i częstego odciągania pokarmu

 • Identyfikuj czynniki, takie jak możliwość odciągania z obu piersi równocześnie, lejki w odpowiednim rozmiarze, laktatory do użytku domowego, moment zmniejszenia częstotliwości i wydajności odciągania pokarmu

 • Regularnie informuj wszystkie oddziały o ustaleniach i zaleceniach, aby ulepszać i utrzymywać najlepsze praktyki

Powiązane produkty
Symphony® No. 1 hospital pump

Profesjonalny elektryczny laktator Symphony

Oparty na badaniach naukowych odciągacz pokarmu Symphony powstał z myślą o wsparciu matek podczas karmienia piersią: pomaga zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację na odpowiednim poziomie.

Dowiedz się więcej
Symphony® No. 1 hospital pump

Profesjonalny elektryczny laktator Symphony

Oparty na badaniach naukowych odciągacz pokarmu Symphony powstał z myślą o wsparciu matek podczas karmienia piersią: pomaga zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację na odpowiednim poziomie.

Dowiedz się więcej
Powiązane artykuły

Ciekawe artykuły

Skuteczna inicjacja

Czas do pierwszego odciągania – skuteczne inicjowanie

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Częste odciąganie – skuteczna inicjacja

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Czas do pierwszego odciągania – skuteczne inicjowanie

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Częste odciąganie – skuteczna inicjacja

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Dowiedz się więcej
Źródła

1. Chen DC et al. Stress during labor and delivery and early lactation performance. Am J Clin Nutr. 1998; 68(2):335–344.

2. Hoban R et al. Milk volume at 2 weeks predicts mother's own milk feeding at Neonatal Intensive Care Unit discharge for Very Low Birthweight infants. Breastfeed Med. 2018; 13(2):135–141.

3. Meier PP et al. Which breast pump for which mother: An evidence-based approach to individualizing breast pump technology. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499.

4. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

5. Spatz DL et al. Pump early, pump often: A continuous quality improvement project. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170.

6. Meier PP et al. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.

7. Spatz DL. Getting it right – the critical window to effectively establish lactation. Infant. 2020; 16(2):58–60.

8. Daly SE et al. Frequency and degree of milk removal and the short-term control of human milk synthesis. Exp. Physiol. 1996; 81(5):861–875.

9. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.

10. UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.

11. Prime DK et al. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442–447.

12. Sakalidis VS et al. Breast shield design impacts milk removal dynamics during pumping: A randomised controlled non-inferiority trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567.

13. Spatz DL. Innovations in the provision of human milk and breastfeeding for infants requiring intensive care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2012; 41(1):138–143.