Inzichten in thoraxdrainage​

Sneller herstel van patiënten met digitale thoraxdrainagesystemen

Tijd om te lezen: min.

Digitale thoraxdrainagesystemen bieden patiënten na long- of hartchirurgie al meer dan 10 jaar duidelijke voordelen – zoals sneller herstel en betere resultaten. En toch verloopt de implementatie van digitale oplossingen door zorginstellingen langzaam.

Waarom? Het comfort en de bekendheid van zorgteams met traditionele analoge thoraxdrainagesystemen spelen waarschijnlijk een rol. Maar zelfs als u tevreden bent met uw bestaande systeem is het belangrijk om te weten hoe digitale alternatieven kunnen helpen om belangrijke problemen met analoge systemen op te lossen en het herstel van uw patiënt kunnen verbeteren.

Waar analoge systemen tekortschieten

Het is niet zo dat analoge systemen niet effectief kunnen zijn – dat kunnen ze wel. Maar ze zijn niet geoptimaliseerd om de zorg te stroomlijnen en betere resultaten te ondersteunen.

Dit komt grotendeels door de tekortkomingen die inherent zijn aan de meeste analoge systemen, zoals:1-2

 • Inconsistente levering van negatieve druk – afhankelijk van de nauwkeurigheid van de vacuümregelaar, waar het apparaat is geplaatst, vloeistof in de slangen en andere variabelen kan de hoeveelheid toegepaste druk afwijken van de ingestelde niveaus.
 • Sporadisch verzamelen van gegevens – gegevens over luchtlekkage kunnen alleen worden verkregen als chirurgen of verpleegkundigen actief controleren op luchtbellen in de waterafsluitkamer.
 • Subjectieve interpretatie – de beoordelingen van de leden van het zorgteam kunnen conflicteren over de ernst van luchtlekkage en of er wel sprake is van luchtlekkage.
 • Ongemak voor patiënten – studies hebben uitgewezen dat veel patiënten de traditionele analoge thoraxdrainagesystemen minder comfortabel vinden.
 • Suboptimale duur van thoracale drainage/verblijfsduur in ziekenhuis – de tijdsduur dat een thoraxdrain is geplaatst en de verblijfsduur in het ziekenhuis van de patiënt kunnen acceptabel zijn – maar zijn lang niet ideaal.
 • Menselijke factoren die de effectiviteit beïnvloeden – traditionele systemen moeten constant in de gaten gehouden worden om ervoor te zorgen dat er in het systeem geen lek is, en er moet voor gezorgd worden dat de unit niet per ongeluk wordt omgegooid of wordt losgekoppeld.

Waardoor digitale thoraxdrainagesystemen de zorg verbeteren

Digitale thoraxdrainagesystemen bieden patiënten, zorgteams en zorginstellingen uiteindelijk aantoonbare voordelen. Als u de voors en tegens van een systeem tegen elkaar afweegt, houd dan rekening met de volgende 3 aspecten waardoor digitale systemen kunnen helpen de cardiothoracale zorg te verbeteren:

1. Resultaten verbeteren met continu geleverde gegevens.

Digitale systemen leggen gegevens continu vast en tonen ze, waardoor cardiothoracale chirurgen en verpleegkundigen snelle, weloverwogen besluiten kunnen nemen die de resultaten verbeteren. Digitale systemen kunnen ook de efficiëntie van de zorg verbeteren door: 1-2

 • Een strikte regulering en handhaving van de intrapleurale druk binnen een ingestelde reeks voor therapeutische consistentie (versus een hogere variabiliteit/inconsistentie bij analoge systemen).
 • Realtime luchtlekkage en trendinformatie van vloeistof over een periode van 72 uur.
 • Subjectieve interpretaties van luchtbellen in het waterslot bij analoge systemen worden geëlimineerd.
 • Door gebruik van objectieve gegevens worden ziekenhuispraktijken en protocollen gelijkgeschakeld.
 • Patiëntengegevens worden voor analyse en documentatie van het apparaat naar computersystemen gestuurd.

ERAS (sneller herstellen na chirurgie) richtlijnen benadrukken het belang van nauwkeurige meting van luchtlekkage bij patiënten waarbij thoraxdrainage wordt toegepast. Analoge thoraxdrainagesystemen zijn waarschijnlijk niet de beste keuze om aan deze nieuwe nauwkeurigheidsnormen te voldoen. Daarentegen kunnen digitale systemen de objectief nauwkeurige metingen van luchtlekkage bieden die ERAS vraagt.

 2. Positievere patiëntenervaringen creëren.

Cardiothoracale patiënten met thoraxdrainagesystemen hebben zorgen geuit over mobiliteit, gemak en comfort van analoge systemen.

Volgens een klinische studie, meldde daarentegen 100% van de patiënten een positievere ervaring met digitale thoraxdrainagesystemen.1

Specifieke punten waarop patiënten een superieure ervaring meldden met digitale systemen waren onder andere:1

 • De mogelijkheid om het bed te kunnen verlaten (p=0,008).
 • Meer gemak voor henzelf – en voor de teams die hen verzorgden (p=0,02).

3. Kortere duur thoraxdrainage/verblijf in ziekenhuis.

Bij digitale thoraxdrainagesystemen kunnen zorgteams nauwkeuriger bepalen wanneer de drain kan worden afgekoppeld, wat resulteert in een kortere duur van thoraxdrainage in vergelijking met analoge systemen. Daardoor wordt de verblijfsduur van de patiënt in het ziekenhuis significant verkort – net als de daaruit volgende zorgkosten.

Over het geheel genomen scoorden digitale thoraxdrainagesystemen aanzienlijke kortere:1

 • Duur luchtlekkage in vergelijking met analoge systemen (respectievelijk 1,0 en 2,2 dagen; p=0,001)
 • Duur thoraxdrainage in vergelijking met analoge systemen (respectievelijk 3,6 en 4,7 dagen; p=0,0001)
 • Duur postoperatief ziekenhuisverblijf in vergelijking met analoge systemen (respectievelijk 4,6 en 5,6 dagen; p<0,0001)

Kies een digitaal thoraxdrainagesysteem dat zich heeft bewezen

Digitale thoraxdrainagesystemen kunnen onmiskenbaar helpen om superieure zorg te leveren. Maar niet alle digitale systemen zijn op dezelfde manier ontworpen. Het is belangrijk een systeem te kiezen dat zich heeft bewezen bij cardiothoracale patiënten.

Thopaz+ van Medela is zo'n systeem. Het is speciaal ontworpen voor toepassing van optimale negatieve druk voor postoperatief thoraxdrainagebeheer, en om de patiëntenstatus objectief en betrouwbaar te monitoren. Thopaz was het digitale systeem dat in de hiervoor aangehaalde vergelijkende studies is gebruikt, en waarbij een positievere patiëntenervaring, een kortere duur van luchtlekkage, thoraxdrainage en ziekenhuisverblijf werd vastgesteld.

Thopaz+:4-8

 • maakt bovendien aanzienlijke kostenbesparingen per patiënt mogelijk,
 • verbetert de veiligheid voor patiënten met thoraxdrains,
 • verbetert interobserver overeenstemming door nauwkeurige monitoring van luchtlekkage,
 • verbetert klinische besluitvorming door continue, objectieve monitoring,
 • verbetert de patiëntmobiliteit met een systeem dat boven borsthoogte kan worden geplaatst,
 • biedt verzorgenden meer gemak en meer gebruiksgemak dan traditionele thoraxdrainagesystemen.
Aanverwante producten

Thopaz+ digitaal thoraxdrainage- en monitoringsysteem*

Met Thopaz+ kunnen professionele zorgverleners weloverwogen beslissingen nemen op basis van nauwkeurige drainagegegevens.

Meer lezen

ClotStop®-drain

De innovatieve ClotStop®-drain reduceert het risico op de vorming van stolsels en voorkomt daarmee dat de drain verstopt raakt. De drain heeft een coating van een innovatieve hydrogel polymeer. 

Meer lezen

Thopaz+ digitaal thoraxdrainage- en monitoringsysteem*

Met Thopaz+ kunnen professionele zorgverleners weloverwogen beslissingen nemen op basis van nauwkeurige drainagegegevens.

Meer lezen

ClotStop®-drain

De innovatieve ClotStop®-drain reduceert het risico op de vorming van stolsels en voorkomt daarmee dat de drain verstopt raakt. De drain heeft een coating van een innovatieve hydrogel polymeer. 

Meer lezen
Literatuur

1. Pompili C, Detterbeck F, Papagiannopoulos K, et al. Multicenter International Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage Systems. Ann Thorac Surg 2014;98(2):490–7.

2. Miller DL, Helms GA, Mayfield WR. Digital Drainage System Reduces Hospitalization After Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Lung Resection. Ann Thorac Surg 2016;102(3):955–61.

3. French DG, Plourde M, Henteleff H, et al. Optimal Management of Postoperative Parenchymal Air Leaks. J Thorac Dis 2018;10(32):3789–98.

4. Pompili C, Brunelli A, Salati M, et al. Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on the duration of chest tube usage. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;13(5):490–3.

5. Jablonski S, Brocki M, Wawrzycki M, et al. Efficacy assessment of the drainage with permanent airflow measurement in the treatment of pneumothorax with air leak. Thorac Cardiovasc Surg 2014;62(6):509–15.

6. Mier JM, Molins L, Fibla JJ. The benefits of digital air leak assessment after pulmonary resection: prospective and comparative study. Cir Esp 2010;87(6):385–9.

7. Lijkendijk M, Licht PB, Neckelmann K. Digital versus analogue chest tube drainage following lobectomy: a randomized trial. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2014;19 (Supplement 1):31.

8. Varela G, Jiménez MF, Novoa NM, et al. Postoperative chest tube management: measuring air leak using an electronic device decreases variability in the clinical practice. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35(1):28–31.

Download de app!

THOPAZ+ SIMULATOR beschikbaar voor iOS en Android

De Thopaz+ van Medela tilt borstdrainagetherapie naar een hoger zorgniveau. Deze simulator helpt je om vertrouwd te raken met de Thopaz+ en de geavanceerde functies.

Meer weten?

Neem contact op

Neem contact op met het Medela Chirurgisch & Wondverzorgingsteam voor meer informatie over onze producten en diensten

Contact opnemen