Profesjonelle vakuumsystemer

Profesjonelle vakuumsystemer brukes til å suge opp uønsket væske i kroppen. Disse medisinske sugemaskinene brukes i flere omsorgsmiljøer, som operasjonssal på sykehus, intensivavdeling og andre avdelinger, private klinikker og i legepraksiser. 

Medela tilbyr en rekke profesjonelle vakuumsystemer av høy kvalitet som er designet for å gi pålitelig sug og enkel håndtering. Medelas skreddersydde løsninger, som kirurgisk- og luftveissug, engangs- og gjenbrukbare systemer for oppsamling av væske og effektive vakuumassisterte leveringsløsninger, har i tillegg infeksjonsforebyggende funksjoner for å ivareta pasientsikkerheten.

Surgical & airway suction

Kirurgiske oppsamlingssystemer for væske

Vakuumassistert forløsning