Produkty

Skuteczna inicjacja

Świadoma decyzja – skuteczna inicjacja

Czas na lekturę: 3 min.

Przekazywanie rodzicom faktów naukowych niemal zawsze zachęca matki do podjęcia decyzji o rozpoczęciu odciągania pokarmu. Świadomość, że mleko matki jest kluczową interwencją medyczną, której nikt inny nie może zapewnić, daje im siłę, gdy niemowlę przebywa na OIOM-ie dla noworodków.

Co nazywamy świadomą decyzją ?

To decyzja oparta na znajomości faktów. Jest ona możliwa dzięki przekazaniu jasnych, zwięzłych, spójnych i opartych na wiedzy informacji, w tym   na temat korzyści, ryzyka i alternatyw dla mleka matki biologicznej (OMM). Takie rozmowy pozwalają rodzicom podejmować świadome decyzje dotyczące laktacji.


Dlaczego świadoma decyzja jest ważna?

Nauka o mleku matki jest potężna i przekonująca.1 Gdy rodzice otrzymują prawdziwe informacje naukowe, matki prawie zawsze decydują się na rozpoczęcie odciągania pokarmu, ponieważ rozumieją, że ich mleko jest niezbędną interwencją medyczną, której nikt inny nie może zapewnić.2-4 

Matki i°członkowie rodziny noworodka przebywającego na OIOM-ie często są w°szoku, czują rozpacz i°bezradność.5 Rozmowy i informacje o kluczowym znaczeniu mleka matki biologicznej oraz dostosowane informacje na temat laktacji odpowiedniej dla dzieci przebywających na OIOM-ie dla noworodków oraz ich schorzeniom zapewniają rodzicom:6,7

 • Pozytywny cel i integralną rolę w opiece nad dzieckiem
 • Zmianę perspektywy na opartą na nadziei
 • Silne zaangażowanie w optymalny stan zdrowia dziecka


Jak zapewnić możliwość podejmowania świadomej decyzji?

 • Prowadzić regularne szkolenia dla personelu medycznego na temat wartości mleka matki w zmniejszaniu ryzyka związanego z chorobami współistniejącymi u noworodków oraz na temat najlepszych praktyk laktacyjnych. Więcej informacji można znaleźć w webinarze „Właściwy wybór: Kluczowy przedział możliwości ustanowienia laktacji i zwiększenia zadowolenia pacjenta” profesor Diane Spatz.
 • Dopilnować, aby wszystkie matki otrzymały oparte na wiedzy informacje naukowe o mleku matki biologicznej
 • Upewnić się, że kobiety w ciąży i bliskie porodu ze znanymi czynnikami ryzyka opóźnienia laktacji posiadają wiedzę przed- i okołoporodową, ukierunkowaną na znaczenie OMM oraz sposobów inicjowania i rozwinia laktacji. Informacje te powinny koncentrować się na znaczeniu:
  • OMM jako interwencji medycznej dla noworodków przebywających na OIOM-ie
  • Rozpoczęcia odciągania w ciągu 3 godzin od porodu
  • Odciągania co najmniej 8 razy na dobę
  • Śledzenia ilości mleka po porodzie za pomocą dzienniczka odciągania 
  • Pierwszych 72 godzin dla skutecznej inicjacji aktywacji wydzielania i pierwszych 14 dni dla osiągnięcia nawału pokarmu – to kluczowe przedziały czasowe dla właściwego rozpoczęcia laktacji
 • Zapewnić współpracę między personelem oddziału położniczego ( przedporodowego, porodowego, poporodowego) i OIOM-u dla noworodków
 • Zapisywać w dokumentacji medycznych matki i dziecka konsultacje, podczas których omówiono najlepsze praktyki w zakresie laktacji


Jak monitorować świadomą decyzję?

Należy zbierać dane na temat częstotliwości i jakości rozmów z kobietami w ciąży i  bezpośrednio po porodzie za pomocą narzędzia do gromadzenia danych.

Strategie badania najlepszych praktyk, obejmujące audyt dokumentacji medycznej matki i dziecka, pozwalają sprawdzić

 • czy przed porodem przeprowadzono rozmowę na temat OMM w przypadku dziecka przebywającego obecnie na OIOM-ie dla noworodków
 • czy po porodzie przeprowadzono rozmowę na temat OMM w przypadku dziecka przebywającego na OIOM-ie dla noworodków
Please accept the marketing-cookies to watch videos.
Źródła

1. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, Hrsg. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2018.

2. Miracle DJ et al. Mothers' decisions to change from formula to mothers' milk for very-low-birth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2004; 33(6):692–703.

3. Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for vulnerable infants. J Perinat Neonatal Nurs. 2004; 18(4):385–396.

4. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

5. Sisk PM et al. Lactation counseling for mothers of very low birth weight infants: Effect on maternal anxiety and infant intake of human milk. Pediatrics. 2006; 117(1):e67-75.

6. Thomson G et al. Parents' experiences of emotional closeness to their infants in the neonatal unit: A meta-ethnography. Early Hum Dev. 2020; 149:105155.

7. O’Brien K et al. Effectiveness of Family Integrated Care in neonatal intensive care units on infant and parent outcomes: A multicentre, multinational, cluster-randomised controlled trial. Lancet Child Adolesc Health. 2018; 2(4):245–254.


Powiązane artykuły

Ciekawe artykuły

Skuteczna inicjacja

Czas przed „napłynięciem” pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Czas do pierwszego odciągania – skuteczne inicjowanie

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Czas przed „napłynięciem” pokarmu – rezultat skutecznej inicjacji

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Zasoby umożliwiające udane przejście ze szpitala do domu

Dowiedz się więcej
Skuteczna inicjacja

Czas do pierwszego odciągania – skuteczne inicjowanie

Dowiedz się więcej