Produkter

Amning

Vad är ”normalt” när det gäller amning?

Dags att läsa: 4 min.

Genom sitt arbete har doktor Jacqueline Kent (University of Western Australia) omdefinierat gränserna för vad som anses ”normalt” när det gäller amning. Spännvidden är stor för vad som anses normalt när det gäller hur länge barn ammas, amningstillfällenas längd samt hur mycket mjölk barnet får i sig vid varje amningstillfälle.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Forskare har visat att amningsbeteendet varierar i mycket hög grad mellan olika ammande mammor och barn. Dessa forskares arbete omdefinierar vad som anses vara ”normalt” när det gäller amning.

I studierna mättes mjölkintaget per dygn hos friska barn mellan 1 och 6 månader som ammas exklusivt, och som växer i enlighet med WHO:s tillväxtkurvor. 

Antalet amningstillfällen per dag varierade mellan 4 och 13 bland barnen. Varje amningstillfälle kunde pågå mellan 12 och 67 minuter. Under denna tid fick barnen i sig i genomsnitt 54 till 234 ml mjölk. Detta resulterade i ett totalt dagligt mjölkintag på mellan 478 och 1 356 ml.

Ett amningstillfälle kan innefatta matning från antingen ett av brösten eller båda, eller flera matningar där barnet återgår till det första bröstet efter att ha ätit färdigt vid det andra. Vissa barn (30 %) äter alltid bara från ett bröst, en minoritet (13 %) äter alltid från båda brösten och majoriteten (57 %) äter ibland från ett av brösten och ibland från båda brösten.


Viktiga upptäckter

Genom att utföra en långtidsstudie kunde doktor Kent fastställa huruvida variationen berodde på skillnader i barnens ålder. I en jämförelse mellan barn som var en månad respektive tre månader gamla visade doktor Kent på en minskning av såväl den genomsnittliga frekvensen för amningstillfällen (från 7,6 till 6,6 per dag) som den genomsnittliga längden på varje amningstillfälle (från 36 till 29 minuter), samtidigt som det genomsnittliga mjölkintaget ökade (från 106 till 126 ml).

För barn som var tre respektive sex månader gamla förblev frekvensen och mängden mjölk som intogs vid varje amningstillfälle konstant, medan längden på varje amningstillfälle minskade till 23 minuter. Under hela perioden med exklusiv amning från en till sex månaders ålder förblev dock det totala intaget av bröstmjölk per dag konstant.


Relevans i praktiken

Denna forskning kan användas för att hjälpa mammor att känna sig mer säkra i sin amning. Variationerna inom de rapporterade intervallen spelade ingen roll för dessa barns tillväxt: den var precis som den skulle. Dessutom är det av intresse att barnen inte ökar sitt dagliga bröstmjölksintag mellan 1 och 6 månaders ålder.

Ladda ned infografiken här: ”Vad är ”normalt” när det gäller amning?

Abstracts från studier

Volume and frequency of breastfeedings and fat content of breast milk throughout the day

We aimed to provide information that can be used as a guide to clinicians when advising breastfeeding mothers on normal lactation with regard to the ...

Kent JC, Mitoulas LR, Cregan MD, Ramsay DT, Doherty DA, Hartmann PE (2006)

Pediatrics 117, 387-95


Longitudinal changes in breastfeeding patterns from 1 to 6 months of lactation

The most common reason given for discontinuation of exclusive breastfeeding is perceived insufficient milk supply. Breastfed infants show more variation in feeding frequency than bottle-fed ...

Kent JC, Hepworth AR, Sherriff JL, Cox DB, Mitoulas LR, Hartmann PE (2013)

Breastfeed Med, 8, 401-7

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Forskning och litteratur

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

Läs mer
Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Läs mer
Amning

Orsaker till låg mjölkproduktion

Läs mer
Forskning och litteratur

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

Läs mer
Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Läs mer
Amning

Orsaker till låg mjölkproduktion

Läs mer