Integritets- och cookiepolicy för hemsidor

Medelas policy för sekretess och cookies styr insamlandet, bearbetningen och användningen av dina personuppgifter när du besöker och/eller interagerar med vår webbplats.


Den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor (”Integritets- och cookiepolicy för hemsidor”) avser hemsidorna www.medela.com, www.medela.se och/eller andra Medela-hemsidor (inklusive eventuella undersidor) (”Hemsida”) som drivs av Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Schweiz (”Medela” eller ”vi”). Andra hemsidor som är direkt eller indirekt kopplade till vår hemsida, t.ex. via hyperlänkar, omfattas inte av den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor, oavsett om de drivs av Medela, ett dotterbolag eller en partner.

Den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor styr inhämtningen, bearbetningen och användningen av dina personliga uppgifter, när du besöker och/eller interagerar med vår hemsida, och beskriver våra rutiner när det gäller placering av cookies, inklusive vilka typer av cookies som vi använder och hur du kan hantera dem.

Integritets- och cookiepolicyn för hemsidor reviderades senast 01/07/2023.

1. Inhämtning, bearbetning och användning av personliga uppgifter

1.1 Anonym användning av vår hemsida

Du får gärna besöka vår hemsida som anonym besökare och utan att röja några personliga uppgifter.

Första gången du besöker hemsidan vill vi emellertid veta om du samtycker till att cookies placeras på din enhet och att ditt användarbeteende på hemsidan spåras. Detta hjälper oss att förstå mer om hur våra kunder använder hemsidan och förbättrar det utbud och de tjänster som tillhandahålls av hemsidan, vilket bland annat innebär att vi vill erbjuda en mer anpassad upplevelse av hemsidan och riktade erbjudanden. Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev (läs mer i avsnitt 1.3 nedan), använder vi den här typen av information om din användning av hemsidan för att anpassa innehållet efter dina intressen och önskemål. Läs mer i avsnitt 2 nedan för en utförlig beskrivning av de cookies och hemsida-analysverktyg som används för detta ändamål och dina rättigheter att ändra dina val.

Om du inte samtycker till de ovanstående rutinerna och önskar förbli helt anonym, kan du ange att du inte samtycker, eller dra tillbaka ditt samtycke med framtida verkan, genom att använda dig av den tillgängliga välja-bort-funktionen (läs mer i avsnitt 2 nedan). I det här fallet inhämtar vi bara viss anonym information som inte direkt kan kopplas till dig som person. Vi kan till exempel inhämta information om antalet besökare på hemsidan, surfningsmönster och intresseområden. Vi analyserar dessa uppgifter för att lära oss mer om hur våra kunder använder hemsidan, utvärdera trender, statistik och våra kunders behov, vilket hjälper oss att förbättra hemsidan och bättre tillmötesgå våra kunder.

Förutom vad som anges ovan, inhämtar vi endast dina personliga uppgifter om du samtycker till att dela den här typen av uppgifter med oss, som genom att exempelvis skicka en förfrågan (via vårt kontaktformulär) eller begära tillgång till en specifik tjänst. Såvida du inte uttryckligen samtycker, och såvida något annat har angetts i den här integritetspolicyn, använder vi endast de personliga uppgifter som du har delat med oss vid behov, så att du kan använda vår hemsida samt hantera dina förfrågningar, och vi kan tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna. Förutom detta, kan vi använda alla personliga uppgifter som vi får in i anonymiserad form (dvs. i en icke personlig form, där det inte är möjligt att härleda någonting om din identitet) för statistiska ändamål och för intern utvärdering av hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster. Dina uppgifter bearbetas inte för några andra ändamål eller utanför vad som gäller den här integritetspolicyn, förutom då detta är uttryckligen tillåtet eller krävs enligt lag.

1.2 Användning av vårt kontaktformulär

Vi inhämtar de personliga uppgifter som du röjer på frivillig basis när du kontaktar oss via kontaktformuläret på vår hemsida, till exempel, om du skickar en förfrågan eller inkommer med ett särskilt önskemål till kundservicen och supporten. Såvida inget annat har angetts i den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor, används inte dina uppgifter utan ditt samtycke, förutom för att hantera önskemål/förfrågningar, t.ex. tillhandahålla den serviceinformation som du har efterfrågat, och används inte för några andra ändamål, om detta inte uttryckligen tillåts eller krävs enligt lag.

Önskemålen/förfrågningarna hanteras av Medela eller, vid behov, av ett av våra dotterbolag som ansvarar för hanteringen av ämnen som du tar upp i samband med önskemålen/förfrågningarna i din jurisdiktion.

1.3 Registrering för nyhetsbrev

Du får gärna registrera dig för vårt nyhetsbrev. I samband med registreringen ber vi dig samtycka till att din hälsningsfras, namn, e-postadress, land och om uppgifter om du ska betraktas som privat eller företagskund lagras och bearbetas. De här uppgifterna används endast för att ge dig tillgång till regelbundna e-postuppdateringar för Medelas tjänster och produkter och dess dotterbolag. Medela och/eller Medela Medical AB, Box 7266, 187 14 Täby (”lokalt dotterbolag”), som är det dotterbolag som ansvarar för hanteringen av kundrelationer på regional nivå, skickar dessa e-postmeddelanden. Under registreringsprocessen ber vi dig även samtycka till att vi får anpassa innehållet i vårt nyhetsbrev efter dina behov och intressen utifrån andra uppgifter, som vi får och lagrar från dig, som exempelvis dina kontouppgifter, orderhistorik eller andra uppgifter som du väljer att delge (inklusive, till exempel, uppgifter om hur du använder MyMedela-amningsappen eller när du har deltagit i undersökningar). Om du även har samtyckt till placering av cookies och spårning av ditt användarbeteende av vår hemsida (läs mer i avsnitt 2.2 nedan), använder vi även information om hur du använder vår hemsida för att anpassa innehållet efter dina intressen och önskemål.

När du har skickat in din begäran om nyhetsbrev, får du ett e-postmeddelande med en länk som du klickar på för att bekräfta registreringen. Med hjälp av det här dubbel-samtyckesförfarandet kan vi vara säkrare på att innehavaren av e-postkontot godkänner att vi skickar nyhetsbrevet.

Längst ned i den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor kan du se hur försäkran om samtycke, som du godkänner när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, uttrycks.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samtycker du även till att Medela får spåra hur du använder nyhetsbrevet, som till exempel när du öppnar e-postmeddelanden eller klickar på e-postmeddelanden, med hjälp av ett analysverktyg från kampanjobservatörspartnern. Ltd., Level 38, 201 Elisabeth Street, Sydney NSW 2000 (Australia) (”kampanjobservatör”). Med det här verktyget inhämtar vi även information om vidarebefordran av e-post, olevererbara e-postmeddelanden samt personer som väljer att avbeställa prenumerationen. De personliga uppgifter som inhämtas av kampanjobservatören utgörs av ditt namn, din e-postadress samt ort.

Vi kan dessutom använda andra leverantörer av tekniska tjänster, inklusive webbaserade tjänster från USA, som tillhandahåller liknande verktyg, med vars hjälp vi kan hantera prenumerationer på nyhetsbrev och tillhandahålla relaterade kommunikations- och marknadsföringstjänster.

Våra serviceleverantörer bearbetar endast dina uppgifter, i egenskap av vårt databearbetningsorgan, å våra vägnar, och enligt våra anvisningar för att hjälpa oss med utvärderingen av hur vårt nyhetsbrev används, samt anpassa nyhetsbrevet efter dina behov, sammanställa rapporter om aktiviteter med anknytning till nyhetsbrevet och leverera andra typer av statistiska uppgifter och analyser avseende användningen av nyhetsbrevet. Dina uppgifter kommer inte att användas för några andra ändamål.

Dessa serviceleverantörer kan verka i länder, där dataskyddsnivån inte överensstämmer med den dataskyddsnivå som anses tillräcklig i ditt hemland, gäller särskilt Schweiz och länder inom EU/EES. Därför har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personliga uppgifter skyddas på ett lämpligt sätt när de överförs till länder utanför Schweiz och/eller till länder som inte ingår i EU/EES.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev och dra tillbaka ditt samtycke med framtida verkan, genom att klicka på ”Avsluta prenumeration”-länken längst ned i e-postmeddelanden med nyhetsbrev som du har fått eller genom att skicka ett e-postmeddelande eller brev till de kontakter som finns förtecknade i avsnitt 11 i den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor.

2. Cookies

2.1 Väsentliga cookies

Cookies är små textfiler som vår hemsida vill placera på din dator eller andra webbaserade enheter, som surfplattor eller smartphones. Om webbläsaren är inställd på att acceptera cookies, lägger webbläsaren till texten i en liten fil.

Om inget annat anges i den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor är de cookies som vi använder av avgörande betydelse för att vår hemsida ska fungera och kunna användas på ett effektivt sätt. Med hjälp av cookies arbetar bland annat hemsidan effektivare samtidigt som användningen av funktionerna och de tjänster som tillhandahålls förenklas; så fort du har avslutat webbläsarsessionen raderas dessa funktions- och/eller prestandacookies från din enhet (sessionscookies). Vi använder endast de uppgifter som lagras i väsentliga cookies i de fall detta är absolut nödvändigt, så att du kan använda dig av de begärda tjänsterna och funktionerna.

2.2 Acceptera cookies och anpassad spårning

När du besöker vår hemsida vill vi veta om du samtycker till att cookies placeras på din enhet genom att det visas en cookiebanner (”Samtycke till användning av cookies”). Dessa cookies är inte av avgörande betydelse för att vår hemsida ska fungera och arbeta på ett effektivt sätt, men hjälper oss att inhämta vissa personliga uppgifter om hur du använder hemsidan så att vi kan förbättra de erbjudanden och tjänster som vi tillhandahåller på vår hemsida och/eller erbjuda mer skräddarsydd information och anpassade tjänster, inklusive riktade erbjudanden (läs mer i de nedanstående avsnitten 2.4 och 2.5 om olika cookies som placeras för analys av hemsidor och i syfte att erbjuda tjänster på nytt). Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev (läs mer i avsnitt 1.3 ovan), använder vi den här typen av information om din användning av hemsidan för att anpassa innehållet efter dina intressen och önskemål. Genom ditt samtycke till cookies godkänner du även vår utplacering av cookies för att möjliggöra tjänsten AddToAny (se nedan avsnitt 3).

Med cookiebannern får du information om huvudsyftet med extra cookies och om de val som du har gjort och var du hittar mer information. Om du fortsätter att använda vår hemsida när du har fått se cookiebannern betyder det att du samtycker till de beskrivna rutinerna.

Längst ned den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor kan du se hur försäkran om samtycke till användningen av cookies uttrycks. Nedan finns mer detaljerade förklaringar av de olika kategorierna av icke-nödvändiga cookies och andra spårningstekniker som kan placeras på din enhet och deras respektive syfte inom ramen för de olika tjänsterna. Du kommer att ges möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till cookies och att individuellt välja bort utplacering av cookies samt all insamling av dina personuppgifter, med framtida verkan. Mer detaljerade förklaringar finns i respektive avsnitt 2.5, 2.6, 3 och 4 nedan.

2.3 Andra spårningstekniker

Vi kan även använda andra spårningstekniker, till exempel pixlar och webb-beacons för att tillhandahålla en bättre tjänst. De här teknikerna fungerar vanligtvis ihop med cookies.

2.4 Hantera inställningar av cookies

De flesta webbläsare är redan inställda på att acceptera cookies. Om du vill kan du ändra din inställningar, så att cookies i allmänhet inte accepteras, cookies som redan har placerats på datorn tas bort eller du varnas innan en cookie placeras. Läs mer i anvisningarna för webbläsaren www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org för att lära dig mer om hur du justerar eller ändrar webbläsarinställningarna.

Om du väljer att inte acceptera cookies, kan detta skada hemsidans användbarhet och du kanske inte kan utnyttja vissa av våra funktioner och tjänster.

Om du använder olika enheter för att få åtkomst till vår hemsida (t.ex. smartphone, surfplatta, dator osv.) måste du kontrollera att alla webbläsare på alla enheter har ställts in så att dina inställningar för cookies återspeglas.

2.5 Användning av Google Universal Analytics

Den här hemsidan använder Google Universal Analytics (”Google Analytics”), en webbanalystjänst från Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies som hjälper oss att analysera hur användare använder vår hemsida, inklusive antalet besökare på hemsidan, de hemsidor som våra besökare kommer från och de webbsidor de besöker. Vi använder den här informationen för att förbättra hemsidans innehåll, våra erbjudanden och tjänster. Information som har skapats av cookien om din användning av hemsidan brukar som regel skickas till och sparas av Google på servrar i USA.

Google använder uppgifterna, i egenskap av vårt databearbetningorgan, för att hjälpa oss med utvärderingen av hur vår hemsida används, sammanställa rapporter om aktiviteter med anknytning till hemsidan och leverera andra typer av statistiska uppgifter och analyser avseende användningen av hemsidan. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics förknippas inte med några andra av Googles uppgifter.

Du kan stoppa inhämtningen av uppgifter som skapas av cookien om din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) och välja bort att Google spårar på alla hemsidor, genom att ladda ned och installera ett webbläsar-insticksprogram från den här platsen.

Om du inte vill installera webbläsar-insticksprogrammet, eller om du använder vår hemsida med webbläsare på mobila enheter, kan du även välja bort att spåras av Google Analytics genom att klicka på den nedanstående länken för att hoppa av: Välja bort Google Analytic sparning

I det här fallet placeras en avhopps-cookie på din webbläsare, så att Google Analytics hindras från att fortsätta att spåra din användning av hemsidan. Tänk på att du måste hoppa av en gång till om du tar bort alla cookies som har lagrats på din enhet.

Du måste även hoppa av på alla enheter som du använder för att besöka vår hemsida.

För att få en översikt över integritetshanteringen på Google, kan du klicka här.

2.6 Användning av Google Analytics-annonseringsfunktioner

Beroende på vilka webbsidor som du besöker på vår hemsida, kan vi eventuellt fortsätta att använda vissa Google Analytics Display-annonseringsfunktioner, som rapportering om befolkningsstatistik och intresseområden samt nylansering på marknaden.

Genom att Google placerar en dubbelklick-cookie från en tredje part på din enhet, kan du använda de här funktionerna (när du besöker vissa webbsidor på vår hemsida eller andra utgivares hemsidor som använder marknadsföringsfunktioner som baseras på dubbelklick-cookies).

Dubbelklick-cookien lagrar information om din användning av vår hemsida (och sedan även om andra hemsidor som du besöker i Googles reklamnätverk), inklusive de besökta webbsidorna, sedd reklam, sedda webbsidor, uppgifter om användarens interaktion, webbläsarinformation, IP-adresser, cookie-identifiering samt din sökhistorik. Google kopplar inte ditt namn eller andra personliga identifierbara uppgifter till dubbelklick-cookien utan att du först gett ditt samtycke.

Vi använder Google Analytics för att analysera de uppgifter som finns lagrade i dubbelklick-cookien, så att vi får befolkningsstatistik om våra användare (ålder, kön) samt deras intresseområden. Med hjälp av de här rapporterna lär vi oss mer om våra användare och kan förbättra hemsidan och tjänsterna.

Vi använder även Google Analytics-funktionerna för nylansering, för att köra reklamkampanjer (inklusive Google AdWords) för användare av hemsidan. Baserat på de tidigare besöken på hemsidan (och intresseområden som har getts uttryck för under de tidigare sessionerna), får användarna ta del av riktad reklam när de söker på andra webbsidor på webben inom ramen för Google Display-nätverket. Vi kan även använda Google Analytics-annonseringsfunktionerna för att hjälpa oss att mäta hur effektiva reklamkampanjerna är.

Observera att dubbelklick-cookie-funktionen också gör att Google samt andra tredje parts-återförsäljare kan tillhandahålla riktad reklam (utifrån dina tidigare besök på vår hemsida och/eller andra webbsidor på webben). De här annonserna kan visas på Googles hemsidor och/eller andra hemsidor som ingår i Googles annonseringsnätverk.

Du kan hantera dina inställningar och välja bort Googles intressebaserade reklamannonser i Googles Annonsinställningar. I det här fallet skrivs den unika cookie-identifieringen av dubbelklick-cookien över och kan inte förknippas med en viss webbläsare. Observera att en ny Dubbelklick-cookien kan lagras om du tar bort alla cookies från enheten och du kan behöva uppdatera inställningarna för avhopp.

Om du vill inaktivera dubbelklick-cookien permanent ska du ladda ned och installera webbläsar-insticksprogrammet som du hittar här.

Du kan även välja bort tredje parts användning av cookies för webbaserad annonsering på den USA-baserade webbsidan aboutads.info.choices eller den EU-baserade webbsidan Your Online Choices.

För att få en översikt över integritetshanteringen på Google, kan du klicka här.

Klicka här för att ta reda på hur Google använder information från webbplatser eller appar som använder Googles tjänster.

2.7 Cookies från andra tredje parter

Visst innehåll eller vissa program, inklusive reklam, på hemsidan kan tillhandahållas av andra oberoende tredje parter. Dessa kan placera cookies på din enhet för sina egna syften. Vi styr inte över dessa tredje parters spårningsmetoder eller hur de kan användas.

Du kan förhindra att den här typen av tredje part-cookies placeras och spåras genom att justera eller ändra webbläsarinställningarna. Läs mer om detta i webbläsaranvisningarna.

3. AddToAny Social Plugin

På den här webbplatsen används ett socialt plugin-program från tjänsten AddToAny (”AddToAny Plugin”) som drivs av AddToAny LLC, 717 Market Street, San Francisco, CA94103, USA (”AddToAny”). AddToAny gör det lättare för användare att dela innehållet på vår webbplats via sociala nätverk som Facebook, Twitter, LinkedIn och Pinterest (”Sociala nätverk”).

Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller AddToAny-programmet kan webbläsaren upprätta en direktförbindelse med AddToAny-servrarna och ladda ned AddToAny-programmet och dess innehåll till din webbläsare för att integrera det i den webbsida du besöker. AddToAny-programmet placerar då cookies på din enhet och förser AddToAny med den information som du har visat på den aktuella webbsidan från vår webbplats. Ytterligare information kan samlas in när du interagerar med AddToAny-programmet, till exempel om du klickar på AddToAny-ikonen och/eller delar innehåll med hjälp av delningsikonerna. Informationen som samlas in av AddToAny inkluderar serverinloggningsinformation och webbläsarinformation.

Medela har inte kontroll över den insamling, lagring och användning av den här typen av information som utförs av AddToAny eller det aktuella sociala nätverket, och Medela har inte heller tillgång till den information som samlats in. Du bör läsa sekretesspolicyerna för AddToAny och det aktuella sociala nätverket noggrant innan du använder någon av deras funktioner. Sekretesspolicyn för AddToAny finns här.

4. Plugin-programmet Facebook

Den här webbplatsen kan använda sig av sociala plugin-program från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Plugin-programmen är märkta med en Facebook-logotyp eller tillägget ”Facebook Social Plugin”.

När du besöker en webbplats på den här Webbplatsen som innehåller ett sådant plugin-program upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Plugin-programmets innehåll överförs direkt från Facebook till din webbläsare och integreras i webbplatsen.

Genom att integrera plugin-programmen får Facebook information om att du har besökt motsvarande sida på vår Webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook tillskriva ditt besök till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med plugin-programmen, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller lämnar en kommentar, överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Facebook och lagras där.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks ytterligare bearbetning och användning av data liksom dina rättigheter och val av inställningar för skydd av din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation.

Om du inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår Webbplats måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår Webbplats.

5. YouTube

Den här hemsidan innehåller även filmer från Youtube LLC (”Youtube”). Det krävs att man är ansluten till Youtubes servrar i USA för att ta del av Youtubes erbjudanden. Under processen överförs vissa uppgifter till Youtube. Alla Youtube-filmer som vi har byggt in i vår hemsida omfattas av Youtubes extra integritetsskydd. Detta betyder att Youtube endast lagrar uppgifter om en besökare på vår hemsida om hen väljer att spela upp en inbäddad film. Medela styr inte över inhämtningen, lagringen och användningen av den här typen av personliga uppgifter från Youtube och har inte i något avseende tillgång till den inhämtade informationen. Innan du börjar använda någon av Youtube-funktionerna bör du noga ha läst igenom Youtubes integritetspolicy.

Du hittar mer information om hur dina uppgifter inhämtas och används av Youtube samt dina rättigheter gällande detta i Youtubes integritetspolicy på www.youtube.com.

6. Google Maps

På den här hemsidan används Google Maps (”Google Maps”), en karttjänst från Google, Inc. (”Google”) som visar interaktiva kartor.

Information som har skapats av cookien om din användning av hemsidan brukar som regel skickas till och sparas av Google på servrar i USA. Google kan också komma att inhämta information om din användning av Google Maps. Observera att Medela inte styr över inhämtningen, lagringen och användningen av den här typen av information från Google och inte har tillgång till den inhämtade informationen. Innan du börjar använda någon av Google Maps-funktionerna bör du noga ha läst igenom Googles integritetspolicy. Integritetspolicyn för Google hittar du här

När du använder tjänsten Google Maps på vår hemsida samtycker du till att följa Googles användarvillkor som du kan läsa här.

Om du inte önskar att Google inhämtar information om din användning av Google Maps, kan du stoppa den här typen av inhämtning genom att fullständigt inaktivera tjänsten Google Maps. För detta krävs inaktivering av JavaScript i dina webbläsarinställningarna. Observera att du i det här fallet överhuvudtaget inte kan använda dig av Google Maps.

7. Undersökningar och tävlingar

Det kan hända att Medela arrangerar undersökningar och tävlingar på den här hemsidan. Om inget annat anges, inhämtar, bearbetar och använder Medela dina personliga uppgifter för medverkan i de här undersökningarna eller tävlingarna till den grad detta är nödvändigt för att genomföra de olika undersökningarna och tävlingarna. Innan du deltar får du information från oss om vilka uppgifter som vi inhämtar och hur vi avser att använda de inhämtade uppgifterna.

Vi använder ofta Wufoo, en tjänst från SurveyMonkey Inc., 101 Lytton Avenue, Palo Alto, CA 94301, USA, för att ta fram våra undersöknings- och tävlingsformulär. Vi har ingått lämpliga avtal för att säkerställa att Wufoo endast inhämtar och bearbetar uppgifter å våra vägnar och enligt våra anvisningar. Wufoo säljer eller delar inte dina uppgifter med tredje parter. Här kan du läsa mer om Wufoos integritetsförklaring.

8. Skapa ett separat register med uppgifter från andra källor

Om du bestämmer dig för att använda andra tjänster som vi tillhandahåller, som till exempel genom att använda vår MyMedela-amningsapp eller vår webbutiksplattform (som du hittar under www.medela.com, www.medela.se och/eller andra Medela-hemsidor (inklusive eventuella undersidor)), kan vi skapa ett enskilt register för dig, där vi kombinerar de uppgifter som vi har fått, när du har använt våra andra tjänster, med de uppgifter vi får när du använder vår hemsida.

Med hjälp av det här separata registret lär vi oss mer om dina behov och önskemål, så att vi på ett effektivare sätt kan ge dig tillgång till de produkter och tjänster som du efterfrågar, samt tillhandahålla en mer skräddarsydd upplevelse.

Dessa uppgifter används inte för att skicka direktreklam, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke i förväg (som till exempel i samband med registreringen för nyhetsbrevet). Om inget annat anges i den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor, använder vi inte uppgifterna för några andra ändamål eller delar uppgifterna med tredje parter, förutom när detta uttryckligen tillåts eller krävs av tillämplig lagstiftning.

9. Röjande av personliga uppgifter

9.1 Medela driver hemsidan i egenskap av dataregisteransvarig. Vi vill, emellertid, vara säkra på att kundrelationen med dig hanteras på ett effektivt sätt samt ger dig en bra kundupplevelse. Din kundrelation hanteras även på regional nivå av Medela Medical AB, Box 7266, 187 14 Täby (”det lokala dotterbolaget”), som är det företag som ansvarar för verksamheten i ditt land. Det lokala dotterbolaget ansvarar även för inhämtningen, bearbetningen och användningen av dina personliga uppgifter i egenskap av dataregisteransvarig. Medela kan exempelvis vid behov dela dina personliga uppgifter med det lokala dotterbolaget för att tillmötesgå särskilda önskemål eller förfrågningar som du har skickat in via vår hemsida, så att du kan använda de efterfrågade tjänsterna eller om det finns behov av att hantera kundrelationen med dig. Av den anledningen får det lokala dotterbolaget använda de personliga uppgifter om dig som har lagrats av Medela samt inhämta, lagra, bearbeta och använda den här typen av personliga uppgifter på regional nivå för de ovan angivna syftena.

9.2 Medela och/eller det lokala dotterbolaget kan dessutom begagna sig av externa tekniska tjänsteleverantörer som är behöriga att tillhandahålla tjänster å Medelas och/eller det lokala dotterbolagets vägnar samt enligt anvisningar. Dessa organ kan få åtkomst till dina personliga uppgifter, men bara i den mån detta är nödvändigt, för att du ska kunna använda vår hemsida, inklusive tillhandahålla relevanta tjänster eller hantera önskemål eller förfrågningar. Medela (och/eller, om tillämpligt, det lokala dotterbolaget), kan använda sig av tjänsteleverantörer för att vara värd för vår hemsida, lagra dina personliga uppgifter eller analysera de uppgifter som har inhämtats enligt anvisningarna i avsnitt 2. Dessa tjänsteleverantörer får inte röja dina personliga uppgifter för några obehöriga tredje parter eller använda dina personliga uppgifter för andra syften än vad som har anvisats. Några av dessa tjänsteleverantörer kan vara placerade utanför Schweiz och EU/EES, och kanske inte erbjuder samma dataskyddsnivå som ditt hemland. Medela och/eller, om tillämpligt, det lokala dotterbolaget har ingått lämpliga avtal med dessa serviceleverantörer för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas, så att dina personliga uppgifter skyddas enligt tillämpliga krav. Kontakta oss för mer information om våra tjänsteleverantörer enligt anvisningarna i avsnitt 11 nedan.

9.3 Förutom vad som har angetts ovan, överlämnar vi inte dina personliga uppgifter till någon tredje part utan att du först har samtyckt till detta, såvida vi inte är tvingade enligt lag.

10. Lagring av dina personliga uppgifter och dataskydd

Dina personliga uppgifter sparas på servrar i Schweiz. Medela och/eller, då det är tillämpligt, det lokala dotterbolaget kan använda molnbaserade tjänsteleverantörer i länder utanför Schweiz och EU/EES, inklusive USA , för att vara värd för och bearbeta dina personliga uppgifter för lagrings-, kommunikations- och marknadsföringssyften. Eftersom man genom den lagstiftning som tillämpas i dessa länder eventuellt inte säkerställer samma grad av dataskydd som anses tillräckligt i Schweiz eller EU/EES, har vi vidtagit nödvändiga åtgärder, så att vi kan garantera att dina personliga uppgifter hanteras och skyddas på rätt sätt och endast bearbetas å våra vägnar och enligt våra anvisningar.

Vi behandlar dina personliga uppgifter konfidentiellt. Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som syftar till att skydda dina personliga uppgifter mot obehörigt röjande eller intrång, ändring, missbruk, oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller förlust.

11. Dina rättigheter/kontakta oss

Enligt bestämmelserna i den gällande lokala dataskyddslagen har du rätt att få reda på vilka uppgifter vi lagrar om dig. Dessutom har du i förekommande fall rätt att begära rättelse, radering och/eller blockering av dina personuppgifter samt rätt att begränsa och/eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du har legitima skäl samt rätt till dataportabilitet.

Dessutom får du när som helst, med framtida verkan, dra tillbaka samtycken som du har gett. Använd avhoppsfunktionerna för de olika tjänsterna för detta ändamål (läs de olika beskrivningarna i respektive avsnitt i integritets- och cookiepolicyn för hemsidor), och när det gäller din registrering för nyhetsbrevet kan du även kontakta oss via e-post enligt uppgifterna nedan.

Om du vill veta mer om inhämtningen, bearbetningen och/eller användningen av dina personliga uppgifter eller för att utöva dina rättigheter, får du gärna skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@medela.com.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen använd vårt webbformulär för begäran om sekretess. Observera att e-postförfrågningar inte kommer att behandlas.

12. Ändringar av integritets- och cookiepolicyn för hemsidor

Vi reserverar oss för att ändringar av den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor när som helst kan genomföras med framtida verkan. Du kan läsa den senaste versionen av den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor på hemsidan. Vi avser inte att ändra uppgifter i den här policyn särskilt ofta, men det är alltid en god idé att dubbelkolla vår senaste policyförklaring när du besöker oss för att säkerställa att du har läst om och samtyckt till att vi inhämtar information, hur den används och under vilka omständigheter den röjs.

Bilaga: Försäkran om samtycke

Medela strävar efter fullständig transparens när det gäller dess rutiner, och garanterar att alla användare får tillgång till innehållet i försäkringarna om samtycke som inkommit via hemsidan. I samband med att du använder vår hemsida är det möjligt att du har godkänt en eller flera av de nedanstående försäkringarna om samtycke:

Registrering för nyhetsbrev
Jag vill prenumerera på Medelas nyhetsbrev, så att jag får regelbundna uppdateringar och information om de produkter och tjänster som Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Schweiz samt dess dotterbolag tillhandahåller inom området amning. Medelas nyhetsbrev skickas ut av Medela och/eller Medela Medical AB, Box 7266, 187 14 Täby (tillsammans med ”Medela”).

Jag samtycker till, för de ändamål som preciseras ovan, att mitt namn, hälsningsfras och e-postadress, och beroende på vad som behövs, andra typer av personliga uppgifter som jag har röjt för Medela (enligt informationen i Integritets- och cookiepolicyn för hemsidor) får lagras, bearbetas och användas av Medela för att anpassa mitt Medela-nyhetsbrev utifrån mina intressen och önskemål. Jag samtycker också till att Medela spårar min användning av Medelas nyhetsbrev, som till exempel när jag öppnar eller klickar på e-postmeddelanden (inklusive mina personliga uppgifter, som namn, e-postadress eller ort) för att få mer information om hur prenumeranter använder nyhetsbrevstjänsten och vilka ämnen de är särskilt intresserade av.

Integritetsmeddelande: Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev och dra tillbaka ditt samtycke med framtida verkan, genom att klicka på ”Avsluta prenumeration”-länken längst ned i e-postmeddelanden med nyhetsbrev, som du har fått eller genom att skicka ett e-postmeddelande till websupport@medela.com.

Samtycke till användning av cookies
Vi vill använda cookies för att analysera din användning av vår hemsida och för att göra din upplevelse så bra som möjligt när du besöker vår hemsida samt tillhandahålla riktad reklam och anpassade tjänster som återspeglar dina intressen och önskemål. Observera: När du stänger den här bannern eller fortsätter att använda hemsidan, som till exempel genom att klicka på innehåll eller öppna andra sidor, samtycker du till dessa rutiner och bearbetningen av dina personliga uppgifter. Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar och/eller dra tillbaka ditt samtycke. Läs mer på vår hemsida Integritets- och cookiepolicy för att få mer information eller om du vill ändra cookie-inställningarna.

Du får när som helst, med framtida verkan, dra tillbaka samtycken som du har gett. Använd avsluta prenumerations- eller avhoppsfunktionerna för de olika tjänsterna för detta ändamål (läs de olika beskrivningarna i respektive avsnitt i integritets- och cookiepolicyn för hemsidor), eller när det gäller din registrering för nyhetsbrevet kan du även skicka återkallandet via e-post till adressen som anges i avsnitt 10 i den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor.

Cookie List