Kirurgisk vård och sårvård

Medela är en global tillverkare av medicinska vakuumlösningar som används med förtroende av vårdgivare runt om i världen

Thoraxdränage

Thoraxdränage hjälper till att upprätthålla andningsfunktion och hemodynamisk stabilitet genom att ta bort blod, vätska eller luft runt lungor eller hjärta. Robotik, artificiell intelligens, telemedicin, hälsoappar och mycket mer. Den digitala revolutionen går inte förbi det medicinska området. Snarare tvärtom – den rör sig fort mot vårt dagliga arbete och påverkar hur vi arbetar i operationsrummen, intensivvården och på avdelningen.

Och thoraxdränagesystem har redan börjat bli digitala. Digitala thoraxdränagesystem lanserades år 2007. Traditionella system som förlitar sig på extern väggmonterad sugapparatur är föråldrade sedan länge. 

Tack vare dess evidensbaserade fördelar har digitala thoraxdränagesystem även rekommenderats i nationella och internationella riktlinjer. Kliniska beslut baseras i allt högre grad på behandlingsdata och ekonomiska drivkrafter i hälso- och sjukvårdssystemen. Därför är det ännu viktigare att informationen är tillförlitlig.

Se lösningar för thoraxdränage

Professionella vakuumlösningar

Professionella vakuumsystem används för att suga upp oönskade vätskor från kroppen. Dessa typer av medicinska sugmaskiner stöder flera vårdinrättningar, inklusive sjukhusens operationsrum och intensivvård, sjukhusavdelningar, privatkliniker och läkarpraktiker. 

Medela erbjuder ett urval av högkvalitativa professionella vakuumsystem som är idealiskt utformade för att ge såväl tillförlitlig sugning som enkel hantering. Medelas skräddarsydda lösningar, inklusive kirurgisk sugning och sugning av luftvägar, engångssystem och återanvändbara vätskeuppsamlingssystem samt effektiva vakuumassisterade lösningar ger dessutom specialiserade infektionsförebyggande funktioner för att stärka patientsäkerheten.

Se professionella vakuumlösningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss så kommer en medlem av vårt specialistteam att höra av sig

Gör en förfrågan om försäljning