Sugklockeförlossning

En sugklocka används som stöd när förlossningsarbetet blir långvarigt och mamman upplever stark stress och stora svårigheter. Vid sugklockeförlossning får man snabbare ut barnet ur födelsekanalen. Som ett alternativ till förlossningstång kan sugklockor bidra till att förhindra skador på barnet eller undvika kejsarsnitt.

Under en sugklockeförlossning placeras den mjuka, vakuumanslutna sugklockan på barnets huvud och barnet leds ut ur födelsekanalen med hjälp av vakuumet. Avancerade system för förlossning med sugklocka bidrar till skonsamma och smidiga förlossningar och gör det möjligt för barnmorskor att göra säkra och individanpassade ingripanden.