Produkter

Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Dags att läsa: 3 min.

Fördelarna med dubbelpumpning (samtidig urpumpning ur båda brösten) jämfört med enkelpumpning (urpumpning av ett bröst följt av det andra) är välkända. Den senaste forskningen bekräftar detta, och visar dessutom på ytterligare fördelar för mammor som pumpar: bland annat ökad mjölkproduktion, extra mjölkutsöndring och mjölk med högre energiinnehåll.

Ökad mjölkproduktion

Tidigare studier har visat att mjölkmängden ökar vid dubbelpumpning, men det har varit oklart vilka mekanismer den ökade volymen beror på. Det har i den senaste forskningen (Prime et al. 2012) tittat närmare på. I studien randomiserades mammor till fullgångna barn som deltog vid två pumpningstillfällen. Den ena dagen använde hälften av mammorna dubbelpumpning i 15 minuter, och det andra tillfället använde de enkelpumpning i 15 minuter, och tvärt om. Den unika studiemetoden innebar att en mätningsenhet för mjölkflödets hastighet användes för att mäta mjölkutdrivningen.

Doktor Danielle Prime konstaterar: ”Dubbelpumpning är inte bara snabbare, utan det är även ett effektivare sätt att driva ut mjölk. Det stimulerar till fler mjölkutdrivningsreflexer: på en 15-minutersperiod har man sett att 18 procent mer mjölk kan pumpas ut. Därigenom drivs mer mjölk med högre fetthalt ut, vilket leder till bättre tömning av bröstet och mjölk med högre kalorivärde.”

Ladda ned infografiken här: ”Optimerad mjölkutdrivning

Dagen då mammorna dubbelpumpade:

  • pumpades i genomsnitt 18 procent mer mjölk ut
  • drevs en högre procentandel av den tillgängliga mjölken i bröstet ut
  • konstaterades ett högre energiinnehåll i den urpumpade mjölken
  • förekom en extra mjölkutsöndringsreflex

asset_image

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

En extra mjölkutsöndringsreflex

Den neurohormonella mjölkutdrivningsreflexen, med nyckelhormonet oxytocin, har en avgörande betydelse för mjölkutdrivningen och för att amningen ska kunna upprätthållas. Mjölk är bara tillgängligt från bröstet vid mjölkutsöndringar, som kan beskrivas som korta, åtskilda ökningar av det interna trycket i mjölkgångarna, av mjölkgångarnas diameter och av mjölkflödet.

Mjölkutsöndringar uppstår i båda brösten samtidigt och mammor kan ha mellan 2–14 utsöndringar totalt (Prime et al. 2011a).  Detta förklarar varför mjölkutdrivningen varierar mellan olika mammor: hos en del mammor sker den snabbt, medan andra behöver lite mer tid. Utsöndringsmönstret varierar alltså mellan olika mammor, men hos varje enskild mamma är utsöndringsmönstret mycket konsekvent under laktationens första år (Prime et al. 2011b).

När mjölkutsöndringen mättes under dubbelpumpning och enkelpumpning, blev det uppenbart varför dubbelpumpning gav en större mjölkvolym och tömde bröstet bättre: dubbelpumpning visade sig stimulera till en extra mjölkutsöndring.


Mjölk med högre energiinnehåll

Efter 15 minuters dubbelpumpning var fetthalten i den totala mängden urpumpad mjölk 8,3 procent. Detta är signifikant högre än de 7,3 procent som uppmättes vid enkelpumpning.

Detta är viktigt av följande orsaker:

  • Under pågående amning/pumpning ökar fetthalten i mjölken stadigt. Mjölk med en högre fetthalt innebär att bröstet har tömts bättre, vilket alltså är fallet vid dubbelpumpning.
  • Det är välkänt att god tömning av bröstet är mycket viktigt för att upprätthålla och öka mjölkproduktionen.
  • Mjölk med högre fetthalt kan vara mycket betydelsefullt för barn som inte växer som de ska.

För tidigt födda barns magar kan endast hantera små mjölkvolymer. Därför är det förstås bättre ju mer kaloririk mjölken är.

Det är viktigt att tänka på att de övergripande resultaten vid dubbelpumpning inte överträffar vad barnet kan göra vid amning. Fördelarna med dubbelpumpning är att resultaten ligger närmare vad barnet kan göra vid amning från bröstet, och att de överträffar vad som uppnås vid sekventiell enkelpumpning.

Abstract från studie

Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression

Simultaneous (SIM) breast expression saves mothers time compared with sequential (SEQ) expression, but it remains unclear whether the two methods differ in milk output efficiency ...

Prime,D.K., Garbin,C.P., Hartmann,P.E., & Kent,J.C. (2012)

Breastfeed Med 7, 442-447

Referenser

Prime DK, Kent JC, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Dynamics of milk removal during simultaneous breast expression in women. Breastfeeding Medicine 2011a; Vol 0(0); 1-6

Prime DK, Geddes DT, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Comparison of the patterns of milk ejection during repeated breast expression sessions in women. Breastfeeding Medicine 2011b; Vol. 6(4): 183-190

Auerbach,K. Sequential and Simultaneous Breast Pumping: A Comparison. Int J Nurs Stud 27, 257-265 (1990)

Jones E, Dimmock PW and Spencer SA. A randomised controlled trial to compare methods of milk expression after preterm delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 85: F91-F95

Zinaman MJ, Hughes V, Queenan JT, Labbok MH and Albertson B. Acute prolactin and Oxytocin responses and milk yield to infant suckling and artificial methods of expression in lactating women. Pediatrics 1992; Vol. 89(3): 437-440

Hill PD, Aldag JC and Chatterton RT. The effect of sequential and simultaneous breast pumping on milk volume and prolactin levels: a pilot study. J Hum Lact 1996; 12(3): 193-199 g: a comparison. Int. J. Nurs Stud. 1990; Vol. 27(3): 257-265

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Forskning och litteratur

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

Läs mer
Amning

Orsaker till låg mjölkproduktion

Läs mer
Forskning och litteratur

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

Läs mer
Amning

Orsaker till låg mjölkproduktion

Läs mer