Produkter

Forskning och litteratur

Stamceller i bröstmjölk

Dags att läsa: 2 min.

Doktor Foteini Kakulas (tidigare Hassiotou) vid University of Western Australia har visat att stamceller från bröstmjölk nu kan omvandlas till andra kroppsceller, som till exempel ben-, fett-, lever- eller hjärnceller. Kan detta vara den etiska och enkla icke-invasiva metod för utvinning av pluripotenta stamceller som forskare har sökt länge efter? Och vad innebär detta för våra kunskaper om bröstmjölkens unika egenskaper som främjar barns tillväxt och utveckling?

Den första upptäckten

2007 upptäckte professor Peter Hartmann tillsammans med doktor Mark Cregan och hans team på University of Western Australia att stamceller förekommer i bröstmjölk (Cregan et al. 2007). Doktor Foteini Kakulas fortsätter att göra nya upptäckter inom området, bland annat att de embryoliknande stamceller som finns i bröstmjölk kan omvandlas till andra kroppsceller, till exempel ben-, fett-, lever-, bukspotts- eller hjärnceller (Hassiotou et al. 2012). Detta skapar nya möjligheter för att ta fram stamceller för användning inom regenerativ medicin, utan att behöva använda embryon.

Foteini Kakulas presenterade sina rön inför en europeisk publik för första gången på ett Medela-symposium. Hon förklarade att denna upptäckt öppnade upp flera nya vägar att utforska, bland annat inom områden som bröstcancerforskning, stamcellsbehandling och regenerativ medicin.

Foteini Kakulas senaste presentation om de nyaste rönen från hennes cellbiologiska team gjordes vid Medelas tionde symposium i Warszawa, Polen. Hon är fast besluten att ta reda på vad dessa celler har för roll i utvecklingen hos ammade barn. Barn får dagligen i sig miljontals, om inte miljardtals, levande celler via sin mammas mjölk. Vilken betydelse kan det ha? Kan cellerna överleva i barnets mage?

Den fascinerande presentationen beskriver ett av de senaste experimenten där doktor Kakulas använde en så kallad cross-fostering-metod på möss för att följa cellernas öde. Hon kunde följa cellerna från bröstmjölken till den nyfödda genom att använda möss som hade en markörgen (TdTomato) i sin mjölk. Experimenten visade att levande stamceller i modersmjölken kunde återfinnas i magen – och dessutom i blodet, brässen, levern, bukspottkörteln, mjälten och till och med i hjärnan. Dessa celler var också funktionellt integrerade i organen och producerade organspecifika proteiner.

Dessa upptäckter har lett fram till det första beviset på att stamceller från bröstmjölk lever vidare i ett nyfött barns kropp, och visar på att dessa celler vandrar i kroppen och integreras i barnets organ där de kan bidra till barnets utveckling.

Foteini Kakulas kommenterar: ”Jag är stolt över att vara en del av denna spännande resa mot nya upptäckter om stamceller i bröstmjölk, med stöd från Medela, som öppnar för många nya vägar att utforska. Eftersom det förekommer relativt många stamceller i bröstmjölk är jag speciellt intresserad av vilken roll de spelar vid återbildning av vävnad och barnets utveckling, men också den effekt de kan ha vid sjukdomar.”

Foteini Kakulas (tidigare Hassiotou) säger: ”Det är underbart att se hur biologin för stamceller i bröstmjölk avslöjas och att kunna visa upp nya upptäckter som tar kunskapen ett steg längre. Tack vare Medelas finansiella stöd har det varit möjligt att genomföra den här forskningen, som visar på ännu en anledning till att bröstmjölk är så mycket mer än bara näringstillförsel för barnet. Dessutom tydliggörs det faktum att bröstmjölk kan vara en etisk, icke-invasiv och riklig källa till stamceller. Dock finns det fortfarande många frågor som är obesvarade, speciellt om dessa stamcellers funktion hos det ammande barnet. Jag känner mig stolt över att vara en del av denna spännande resa mot nya upptäckter och jag planerar att fortsätta forskningen på University of Western Australia.”

Please accept the marketing-cookies to watch videos.


Abstracts från studier

Identification of nestin-positive putative mammary stem cells in human breast milk

Stem cells in mammary tissue have been well characterised by using the mammary stem cell marker, cytokeratin (CK) 5 and the mature epithelial markers CK14, ...

Cregan MD, Fan Y, Appelbee A, Brown ML, Klopcic B, Koppen J, Mitoulas LR, Piper KM, Choolani MA, Chong YS, Hartmann PE (2007).

Cell Tissue Res 329, 129-136 


Breast milk is a novel source of stem cells with multilineage differentiation potential

The mammary gland undergoes significant remodeling during pregnancy and lactation, which is fuelled by controlled mammary stem cell (MaSC) proliferation. The scarcity of human lactating ...

Hassiotou,F., Beltran,A., Chetwynd,E., Stuebe,A.M., Twigger,A-J., Metzger,P., Trengove,N.J., Lai,C.T., Filgueira,L., Blancafort,P., Hartmann PE (2012).

Stem Cells 30, 2164-2174

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Forskning och litteratur

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

Läs mer
Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Läs mer
Forskning och litteratur

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

Läs mer
Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Läs mer