Produkter

Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Dags att läsa: 2 min.

De första timmarna, dagarna och veckorna är avgörande för möjligheten att bygga upp tillräckliga mjölkvolymer. Om barn ännu inte ammar exklusivt när de skrivs ut är det viktigt att mammorna får med sig rätt information för att de ska kunna fortsätta att öka sina mjölkvolymer i hemmet på ett effektivt sätt.

Vilka mammor och barn behöver extra amningsstöd?

Barn som ännu inte:

  • ammar på ett effektivt sätt (t.ex. ett trött barn som behöver berikning)
  • kan amma (t.ex. ett för tidigt fött barn som matas med enteral matning)

Forskning rekommenderar att en sjukhusklassad pump för flera användare, som till exempel Symphony, med programmen INITIERA och UPPRÄTTHÅLL används under de första dagarna/veckorna.

Detta hjälper mamman att bygga upp och/eller upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion tills barnet kan amma effektivt och exklusivt.


Amningsstöd på sjukhuset och hemma

Ladda ned denna infografikguide som hjälper dig att hitta rätt pump för:

  • mammor som behöver pumpa som komplement till amning i hemmet
  • mammor som enbart behöver pumpa åt sitt barn hemma


Ytterligare stöd för mammor

Här hittar du vår andra infografik som hjälper mammor som ska åka hem och som enbart behöver pumpa eller som behöver pumpa som komplement till amning:

Ansvarsfriskrivning

Den information och det material som tillhandahålls på denna webbplats kan inte betraktas som, och är inte avsedd att betraktas som, juridisk rådgivning. Istället är all information som är tillgänglig på denna webbplats endast avsedd som allmän information. Informationen på denna webbplats kanske inte är den allra senaste. Medela förbehåller sig rätten att när som helst göra tillägg till, göra ändringar i eller ta bort information eller material på denna webbplats.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser tillhörande tredje part. Sådana länkar är endast till för att underlätta för läsaren, användaren eller webbläsaren. Medela rekommenderar eller understödjer inte innehållet på webbplatser tillhörande tredje part.

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Det görs inga utfästelser om att innehållet är felfritt. Även om vi har försökt säkerställa att informationen och materialet på den här webbplatsen är korrekt och fullständig, utfärdar vi inga garantier för att informationen och materialet som finns på eller är kopplat till den här webbplatsen är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell.

Vi friskriver oss härmed uttryckligen allt ansvar för eventuella åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserat på innehållet på denna webbplats. Din användning av det innehåll som finns på eller är kopplat till denna webbplats sker helt på egen risk. Medela kan inte åläggas något ansvar för förluster eller skador som uppstår till följd av användning av denna webbplats eller till följd av förtroende för innehållet på denna webbplats.

Relaterade produkter
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony bröstpump (för sjukhus och uthyrning)

Symphony bröstpump är baserad på årtionden av forskning och är utformad för att hjälpa dig att pumpa ur tillräckligt med mjölk för att kunna ge ditt barn en kost bestående av enbart bröstmjölk.

Läs mer
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony bröstpump (för sjukhus och uthyrning)

Symphony bröstpump är baserad på årtionden av forskning och är utformad för att hjälpa dig att pumpa ur tillräckligt med mjölk för att kunna ge ditt barn en kost bestående av enbart bröstmjölk.

Läs mer
Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Effektiv initiering

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Frekvent pumpning – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Övergång till amning vid bröstet

Övergång till direkt amning vid bröstet

Läs mer
Effektiv initiering

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Frekvent pumpning – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Övergång till amning vid bröstet

Övergång till direkt amning vid bröstet

Läs mer