Produkter

Effektiv initiering

Uppnåelse av önskad volym – effektiva initieringsresultat

Dags att läsa: 3 min.

Uppnåelse av önskad volym är ett mått på hur bra olika metoder som underlättar effektiv initiering fungerar. Uppnåelse av önskad volym, vilket definieras som uppnåelse av ≥ 500 ml per dag inom 14 dagar efter förlossningen, är den starkaste prediktorn för huruvida barn matas med bröstmjölk från den egna mamman vid slutgiltig utskrivning från neonatala intensivvårdsavdelningar. När mammor på neonatala intensivvårdsavdelningar får det stöd de behöver för att initiera amning på ett effektivt sätt kan de uppnå sina amningsmål.

Vad är är uppnåelse av önskad volym?

Uppnåelse av önskad volym hänvisar till amningsfasen mellan sekretorisk aktivering (mjölken ”rinner till”) och upprättandet av en minsta daglig mjölkvolym på cirka 500 ml, vilket vanligtvis inträffar 4–7 dagar efter förlossningen hos friska, ammande mammor och barn.1 

Uppnåelse av önskad volym definieras som uppnåelse av ett tröskelvärde på ≥ 500 ml total daglig mjölkvolym senast 14 dagar efter förlossningen.2-4

Varför är uppnåelse av önskad volym viktigt?

Uppnåelse av önskad volym inom 14 dagar efter förlossningen har visat sig vara den starkaste prediktorn för huruvida barnet matas med bröstmjölk från den egna mamman vid utskrivning från den neonatala intensivvårdsavelningen. 2För mammor som producerar mindre än 500 ml/dag 14 dagar efter förlossningen är sannolikheten större att de kommer att ha en otillräcklig mjölkproduktion på lång sikt.2

När mammor på neonatala intensivvårdsavdelningar får stöd genom evidensbaserad bästa praxis, som tidig och frekvent pumpning5, kan uppnåelse av önskad volym fungera som en kvalitetsindikator för att förbättra matning med bröstmjölk från den egna mamman på neonatala intensivvårdsavdelningar.2

Evidensbaserade metoder för att följa uppnåelse av önskad volym gör det möjligt för mammor (som är beroende av pump) på neonatala intensivvårdsavdelningar att uppnå mjölkvolymer liknande de hos mammor som uteslutande ammar.3,5,6

Uppnåelse av önskad volym är det skede som är förknippat med den största risken för otillräcklig amning och förtida, oplanerad avvänjning inom i övrigt friska populationer. Mammor som är helt eller delvis beroende av pump löper en betydande risk inom detta kritiska fönster.3,7

När mamman har uppnått önskad volym sker en övergång från endokrin till autokrin (eller lokal) amningskontroll. Mjölksyntesen kontrolleras vid bröstet, och mjölkutdrivningen är den primära styrmekanismen för mjölkproduktionen.6,8

Uppnåelse av önskad volym är en engångshändelse under mammans amningsperiod.3,9 Ju längre tid som går desto svårare blir det att avsevärt öka mjölkproduktionen, då suboptimala återgärder tyder på en fördröjning av sekretorisk aktivering och mjölkvolymer på mindre än 500 ml under denna kritiska 14-dagarsperiod.4


Så optimerar du chansen att uppnå önskad volym

 • Informera och instruera mammorna att börja pumpa tidigt, pumpa ofta, dubbelpumpa och använda brösttrattar med rätt passform5,9-12
 • Förse mammorna med bröstpumpar med programmet INITIERA tills sekretorisk aktivering uppnås. Därefter växlar du till programmet UPPRÄTTHÅLL för att tömma brösten på ett effektivt sätt och hjälpa till att bygga upp mjölkvolymen.4,6

 • Instruera mammorna att hålla koll på pumpfrekvens och pumpvolym under den kritiska 14-dagarsperioden genom att fylla i pumploggarna.5

 • Informera mammorna om minimimålen för uppnåelse av önskad volym så att de uppmuntras till att be om hjälp i ett tidigt skede om så behövs.4

 • Se till att personalen regelbundet får utbildning om de bästa amningsrutinerna för att främja uppnåelse av önskad volym.

 • Utbilda personalen och informera mammor om att uppnåelse av önskad volym och uppbyggnad av mjölkproduktion kan leda till större mjölkvolymer än barnets nuvarande behov.13

 • Se till att pumploggarna granskas dagligen.5,10,13

Se till att mammor som inte uppnår ≥ 500 ml inom 14 dagar efter förlossningen får stöd från en amningsspecialist


Så övervakar du uppnåelse av önskad volym

 • Håll koll på procentandelen mammor vars mjölk ”rinner till” inom 72 timmar efter förlossningen
 • Identifiera mammor med fördröjd (> 72 timmar) mjölktillrinning

 • Samla in data om frekvent pumpning med hjälp av ett datainsamlingsverktyg

 • Granska pumploggar och samla in information om dagliga mjölkvolymer (ml/dag)

 • Gå igenom alla data en gång i månaden för att mäta den genomsnittliga dagliga mjölkvolymen under de första 14 dagarna efter förlossningen

 • Identifiera sjukhusrutiner som kan innebära att mammorna inte kommer igång med frekvent pumpning i ett tidigt skede

 • Identifiera bidragande faktorer, som till exempel tillgång till dubbelpumpning, brösttrattar i rätt storlek, pumpar för hemmabruk, tid som minskar pumpningsfrekvens och effektivitet

 • Kommunicera resultat och rekommendationer regelbundet till alla avdelningar för att förbättra och upprätthålla de bästa rutinerna

Relaterade produkter
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony bröstpump (för sjukhus och uthyrning)

Symphony bröstpump är baserad på årtionden av forskning och är utformad för att hjälpa dig att pumpa ur tillräckligt med mjölk för att kunna ge ditt barn en kost bestående av enbart bröstmjölk.

Läs mer
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony bröstpump (för sjukhus och uthyrning)

Symphony bröstpump är baserad på årtionden av forskning och är utformad för att hjälpa dig att pumpa ur tillräckligt med mjölk för att kunna ge ditt barn en kost bestående av enbart bröstmjölk.

Läs mer
Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Effektiv initiering

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Frekvent pumpning – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Läs mer
Effektiv initiering

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Frekvent pumpning – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Läs mer
Referenser

1. Chen DC et al. Stress during labor and delivery and early lactation performance. Am J Clin Nutr. 1998; 68(2):335–344.

2. Hoban R et al. Milk volume at 2 weeks predicts mother's own milk feeding at Neonatal Intensive Care Unit discharge for Very Low Birthweight infants. Breastfeed Med. 2018; 13(2):135–141.

3. Meier PP et al. Which breast pump for which mother: An evidence-based approach to individualizing breast pump technology. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499.

4. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

5. Spatz DL et al. Pump early, pump often: A continuous quality improvement project. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170.

6. Meier PP et al. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.

7. Spatz DL. Getting it right – the critical window to effectively establish lactation. Infant. 2020; 16(2):58–60.

8. Daly SE et al. Frequency and degree of milk removal and the short-term control of human milk synthesis. Exp. Physiol. 1996; 81(5):861–875.

9. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.

10. UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.

11. Prime DK et al. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442–447.

12. Sakalidis VS et al. Breast shield design impacts milk removal dynamics during pumping: A randomised controlled non-inferiority trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567.

13. Spatz DL. Innovations in the provision of human milk and breastfeeding for infants requiring intensive care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2012; 41(1):138–143.