Produkter

Effektiv initiering

Välinformerat beslut – Effektiva initieringsåtgärder

Dags att läsa: 3 min.

När föräldrar får tillgång till vetenskapliga fakta bestämmer sig mammorna nästan alltid för att börja pumpa. Insikten om att deras mjölk är en oumbärlig medicinsk insats som ingen annan kan tillhandahålla, är stärkande för mammor vars barn vårdas på neonatal intensivvårdsavdelning.

Vad är ett välgrundat beslut?

Ett beslut som baseras på kända fakta. Detta möjliggörs genom tillhandahållande av tydlig, koncis, konsekvent och evidensbaserad information som innefattar samtal kring fördelar, risker och alternativ vad gäller tillhandahållandet av bröstmjölk från den egna mamman. Sådana samtal stärker föräldrarna och gör det möjligt för dem att fatta välgrundade belsut kring amning.


Varför är det viktigt med välgrundade beslut?

Vetenskapen om bröstmjölk är kraftfull och övertygande.1När föräldrar får tillgång till vetenskaplig och faktabaserad information bestämmer sig mammorna nästan alltid för att börja pumpa så snart de inser att deras mjölk är en oumbärlig medicinsk insats som ingen annan kan tillhandahålla. 

Mammor och andra familjemedlemmar till barn som vårdas på neonatala intensivvårdsavdelningar befinner sig ofta i ett tillstånd av chock, förtvivlan och hjälplöshet.5 Samtal kring och information om hur avgörande det är att barnet får bröstmjölk från den egna mamman samt skräddarsydd amningsinformation som är specifik för barn på neonatala intensivvårdsavdelningar och deras omständigheter, ger föräldrarna:6,7

 • Ett positivt fokus och en viktig roll i barnets vård
 • En mer hoppfull inställning
 • Ett starkt engagemang för att optimera hälsoeffekterna för barnet


Så implementerar du välgrundade beslut

 • Se till att all vårdpersonal får regelbunden utbildning om bröstmjölkens betydelse för att minska de associerade riskerna för komorbiditeter hos nyfödda i och om de bästa metoderna för amning. För ytterligare information, titta på webbinariet ”Rätt från början: Det kritiska fönstret för att se till att amningen kommer igång och förbättra patientnöjdheten” av professor Diane Spatz.
 • Se till att alla mammor får evidensbaserad information om de medicinska fördelarna hos bröstmjölk från den egna mamman
 • Se till att gravida och perinatala kvinnor med kända riskfaktorer för försenad amning får utbildning före och i samband med förlossningen, med fokus på värdet av bröstmjölk från den egna mamman och hur man initierar och bygger upp mjölkproduktionen. Informationen som ges bör betona vikten av:
  • Bröstmjölk från den egna mamman som medicinsk insats för barn på neonatala intensivvårdsavdelningar
  • Att börja pumpa inom tre timmar efter förlossningen
  • Att pumpa minst åtta gånger per dygn
  • Att hålla koll på mjölkvolymerna redan direkt efter förlossningen med hjälp av en pumplogg 
  • De första 72 timmarna för effektiv initiering av sekretorisk aktivering och de första 14 dagarna för uppnåelse av önskad volym – det kritiska fönstret för lämplig initiering av amning
 • Samarbete med mödravård (före, under och efter förlossning) och vårdpersonal på neonatala intensivvårdsavdelningar
 • Dokumentation i mammors och barns journaler av rådgivningssamtal där de bästa amningsmetoderna har diskuterats


Så övervakar du välgrundade beslut

Samla in data om frekvens och kvalitet gällande samtal med gravida kvinnor och mammor i samband med förlossning med hjälp av ett datainsamlingsverktyg.

Strategier för att mäta de bästa rutinerna inkluderar granskning av mammors och barns journaler

 • Kontrollera om amningsdiskussion kring de medicinska fördelarna med bröstmjölk från den egna mamman genomfördes före förlossningen
 • Kontrollera om amningsdiskussion kring de medicinska fördelarna med bröstmjölk från den egna mamman genomfördes efter förlossningen
Please accept the marketing-cookies to watch videos.
Referenser

1. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, Hrsg. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2018.

2. Miracle DJ et al. Mothers' decisions to change from formula to mothers' milk for very-low-birth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2004; 33(6):692–703.

3. Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for vulnerable infants. J Perinat Neonatal Nurs. 2004; 18(4):385–396.

4. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

5. Sisk PM et al. Lactation counseling for mothers of very low birth weight infants: Effect on maternal anxiety and infant intake of human milk. Pediatrics. 2006; 117(1):e67-75.

6. Thomson G et al. Parents' experiences of emotional closeness to their infants in the neonatal unit: A meta-ethnography. Early Hum Dev. 2020; 149:105155.

7. O’Brien K et al. Effectiveness of Family Integrated Care in neonatal intensive care units on infant and parent outcomes: A multicentre, multinational, cluster-randomised controlled trial. Lancet Child Adolesc Health. 2018; 2(4):245–254.


Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Effektiv initiering

Tid tills mjölken ”rinner till” – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Läs mer
Effektiv initiering

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Tid tills mjölken ”rinner till” – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Läs mer
Effektiv initiering

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer