Produkter

Pumpning

Pumpa ur bröstmjölk

Dags att läsa: 2 min.

Det finns många skäl till att mammor pumpar ur bröstmjölk. I vissa fall skiljs mamman och barnet åt direkt efter födseln, vilket gör att mamman inte kan vara närvarande vid varje matningstillfälle. I andra fall kanske barnet inte kan amma inledningsvis på grund av för tidig födsel eller problem med att samordna sugning, sväljning och andning. En del mammor behöver också pumpa ur för att öka mjölkproduktionen, eller för att pumpa ur bröstmjölk inför återgången till jobbet och för att öka flexibiliteten i vardagen. Oavsett orsaken behöver varje mamma få tillgång till viktig kunskap om evidensbaserade studier om pumpning.

Före urpumpning

Mammor som pumpar rekommenderas att tvätta händerna noga med tvål och vatten före varje pumpning. Ju färre bakterier som mjölken får kontakt med när den pumpas ur, desto mindre blir bakterietillväxten under förvaring. Utöver handtvätten behövs ingen extra rengöring av brösten: forskning har visat att det räcker med de vanliga, dagliga hygienrutinerna. Det finns inte heller något stöd i forskningen för att tvätta brösten med tvål, eftersom det inte har visats vara mer effektivt mot bakterier än rengöring med vatten. Därför rekommenderas endast normala brösthygienrutiner.


Urpumpning

Urpumpning av bröstmjölk kan ske antingen för hand eller med hjälp av en pump. Vilken pump mamman bör välja beror på förväntad urpumpningsfrekvens, eventuella tidsbegränsningar, kostnadsfaktorer och tillgång till elektricitet.

Om barnet inte kan ammas eller inte orkar suga mjölk ur bröstet på ett effektivt sätt kan mamman behöva hjälp med att få igång och upprätthålla en tillräckligt stor mjölkproduktion. Det är viktigt att detta hanteras på ett bra sätt under de första två veckorna efter förlossningen, för att hålla uppe mammans mjölkproduktion på lång sikt. Följande faktorer är mycket viktiga för mammans förmåga att producera tillräckliga mängder mjölk under de första veckorna:

  • Hud-mot-hud-kontakt vid födseln: detta har visat sig förlänga amningsperioden och bör därför uppmuntras.
  • Att lära mammor hur de ska massera sina bröst med händerna.
  • Dubbelpumpning (simultan pumpning) av båda brösten: leder till ökad mjölkutdrivning.
  • Urpumpning av mjölk i ett tidigt skede efter förlossningen. Om mjölk pumpas ur inom den första timmen efter förlossningen får man ut mer mjölk än om den första pumpningen sker inom sex timmar. Tidig pumpning ger också större mjölkproduktion under de efterföljande veckorna.
  • Användning av initieringsteknik (Symphony PLUS) efter förlossningen följt av ett 2-Phase-pumpmönster efter sekretorisk aktivering (då mjölken flödar) har kopplats till ökad mjölkproduktion under dag 6–13 efter förlossningen
  • Det är också viktigt att pumpa ofta. Pumpberoende mammor som pumpar ur mjölk fler än sex gånger per dygn har större mjölkproduktion än mammor som pumpar ur mer sällan. Pumpberoende mammor rekommenderas att pumpa cirka åtta gånger per dygn.
  • Pumpning mellan amningstillfällena: mammor som pumpar ur mjölk då och då åt sina ammande barn och som har gott om mjölk kan pumpa ur mellan amningstillfällena.
  • Att använda brösttrattar med god passform: de ska vara bekväma och inte trycka ihop brösten eller skada bröstvårtorna. En rad olika brösttrattstorlekar är tillgängliga om kanalen är för trång.
  • Att hålla brösttratten försiktigt mot bröstet: detta förhindrar att mjölkgångarna blir blockerade och ger bästa möjliga tömning av brösten.


Efter urpumpning

Rengör enligt bruksanvisningen när urpumpningen är slutförd.

Abstracts från studier

Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants

The objective of this study was to compare the effectiveness, efficiency, comfort and convenience of newly designed breast pump suction patterns (BPSPs) that mimic sucking ...

Meier PP, Engstrom JL, Janes JE, Jegier BJ, Loera F (2012)

 J Perinatol. 32(2):103-10 Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression


Simultaneous (SIM) breast expression saves mothers time compared with sequential (SEQ) expression, but it remains unclear whether the two methods differ in milk output efficiency ...

Prime DK, Garbin CP, Hartmann PE, Kent JC (2012) Breastfeed Med. 7(6):442-7

Referenser

Eglash, A. ABM clinical protocol #8: Human milk storage information for home use for full-term infants (original protocol March 2004; revision #1 March 2010). Breastfeed Med 5, 127-130 (2010).

Eteng, M.U., Ebong, P.E., Eyong, E.U. et al. Storage beyond three hours at ambient temperature alters the biochemical and nutritional qualities of breastmilk. Afr J Reprod Health 2001;5:130–134.

Hill, P.D., Aldag, J.C., Chatterton, R.T. Initiation and frequency of pumping and milk production in mothers of non-nursing preterm infants. J Hum Lact. 2001;17(1):9-13

Hill, P.D., Aldag, J.C., Chatterton, R.T., Zinaman, M. Comparison of Milk Output Between Mothers of Preterm and Term Infants: The First 6 Weeks After Birth. J Hum Lact. 2005 February 1, 2005;21(1):22-30.

Human Milk Banking Association of North America 2011 Best practice for expressing, storing and handling human milk in hospitals, homes, and child care settings (HMBANA, Fort Worth,( 2011).

Kent, J.C. et al. Importance of vacuum for breastmilk expression. Breastfeed Med 3, 11-19 (2008).

Meier, P.P., Engstrom, J.L., Janes, J.E., Jegier, B.J. & Loera, F. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: Greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol 32, 103-110 (2012).

Morton, J., Hall, J.Y., Wong, R.J., Benitz, W.E. & Rhine, W.D. Combining hand techniques with electric pumping increases milk production in mothers of preterm infants. J Perinatol 29, 757-764 (2009).

Parker, L.A., Sullivan, S., Krueger, C. & Mueller, M. Association of timing of initiation of breastmilk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low-birth-weight infants. Breastfeed Med (2015).

Prime, D.K., Garbin, C.P., Hartmann, P.E. & Kent, J.C. Simultaneous breast expression n breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med 7, 442-447 (2012).

Torowicz, D.L., Seelhorst, A., Froh, E.B., Spatz, D.L. Human milk and breastfeeding

Relaterade produkter
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony bröstpump (för sjukhus och uthyrning)

Symphony bröstpump är baserad på årtionden av forskning och är utformad för att hjälpa dig att pumpa ur tillräckligt med mjölk för att kunna ge ditt barn en kost bestående av enbart bröstmjölk.

Läs mer
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony bröstpump (för sjukhus och uthyrning)

Symphony bröstpump är baserad på årtionden av forskning och är utformad för att hjälpa dig att pumpa ur tillräckligt med mjölk för att kunna ge ditt barn en kost bestående av enbart bröstmjölk.

Läs mer
Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Pumpning

Initiera mjölkproduktionen

Läs mer
Forskning och litteratur

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

Läs mer
Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Läs mer
Pumpning

Initiera mjölkproduktionen

Läs mer
Forskning och litteratur

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

Läs mer
Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Läs mer