Insikter om thoraxdränage

Thopaz+ erbjuder effektivt skydd mot skadliga partiklar

Dags att läsa: 2 min.

Thopaz och Thopaz+ erbjuder säkrare patientvård samtidigt som risken för korskontaminering minimeras. Thopaz-behållaren med inbyggt filter har bevisats filtrera bort partiklar av patogenstorlek på ett effektivt sätt och därmed förhindra att dessa partiklar senare kommer ut i miljön via utloppet.

asset_image


Downloads

See Technical Bulletin for more information (pdf)

Relaterade produkter

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar.

Läs mer

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar.

Läs mer

ClotStop®-kateter

De innovativa ClotStop®-dränen minskar risken för blodproppsbildning och förhindrar därmed ocklusion av den.

Läs mer

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar.

Läs mer

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar.

Läs mer

ClotStop®-kateter

De innovativa ClotStop®-dränen minskar risken för blodproppsbildning och förhindrar därmed ocklusion av den.

Läs mer

Skaffa appen!

THOPAZ+ SIMULATOR tillgänglig för iOS och Android

Medelas Thopaz+ tar behandling med thoraxdränage till en ny nivå av vård. Denna simulator hjälper dig att bekanta dig med Thopaz+ och dess avancerade funktioner.