• Främjar oavbrutet flöde utan koagulation  3,2,4

  • Minskar behovet av kontinuerlig ”milking” 2,4

  • Förbättrar patientkomforten 4

De innovativa ClotStop®-dränen minskar risken för blodproppsbildning och förhindrar därmed ocklusion av den. Dränen har en beläggning av innovativ hydrogelpolymer. Detta är inte någon antikoagulantia och är medicinskt säker då den inte påverkar naturlig blodkoagulering. I kontakt med vatten skapar den en så låg friktionskoefficient att blodproppar och utsöndringar inte kan fästa i ytan på dränen. Denna ultrasläta beläggning förhindrar vävnadsbildning och uppkomst av blodproppar. Det minskade motståndet på dränytan främjar oavbrutet vätskedränage och minskar behovet av kontinuerlig ”milking”. 2

Mediastinala drän med stor innerlumen och specialdesign optimerar dränflödet och minimerar tryck på hjärta, kranskärl och transplantat.

ClotStop®-drän är gjorda av silikon vilket säkerställer enkel och säker placering i bröstkorgen. Tack vare det mjuka och 
behagliga materialet kan patienten röra sig fritt med större komfort. ClotStop® bidrar till ökad patientsäkerhet och återhämtning.1


  • Innovativ och medicinskt säker tack vare ClotStop®-beläggningen
  • Säkert och effektivt dränage minskar risken för blodproppsbildning.
  • Ökad patientkomfort tack vare optimering av silikonmaterial och beläggning.
  • Tidsbesparande för vårdpersonal genom minskat behov av ”milking och stripping”

Produktsortiment

Runda silikondränage för thorax

ClotStop® belagda runda dränage ger många fördelar för en mängd olika användningsområden. De avfasade spetsarna säkerställer enkel insättning och förhindrar vävnadsinvagination. De runda silikondränagen finns i olika storlekar och i två utföranden: rakt och med rät vinkel. Storlekarna sträcker sig från 8 Fr till 36 Fr. 

Mediastinala dränage

Särskilda mediastinala dränage med stor inre yta och speciell design optimerar flödet i dräneringen och minimerar trycket på hjärta, kranskärl och transplantat. Den innovativa ClotStop®-beläggningen hjälper till att minimera risken för koagelbildning och förhindrar därmed ocklusion av katetern.

1 Edlich R et al. The American Journal of Surgery 1985; (149):295-298. 
2 Medela qualitative customer interviews 
3 Cooke DT et al. Thorac Surg Clin 2013;23:17–24. 
4 Karimov JH, Gillinov AM, Schenck L, et al. Eur J Cardiothorac Surg 2013;44(6):1029-36

Exclusively distributed in Europe by Medela AG
Manufacturer: Axiom Medical Inc., 19320 Van Ness Ave., Torrance, CA 90501, www.axiommed.com
Kännetecken och fördelar

De innovativa ClotStop®-dränen minskar risken för blodproppsbildning och förhindrar därmed ocklusion av den. Dränen har en beläggning av innovativ hydrogelpolymer. Detta är inte någon antikoagulantia och är medicinskt säker då den inte påverkar naturlig blodkoagulering. I kontakt med vatten skapar den en så låg friktionskoefficient att blodproppar och utsöndringar inte kan fästa i ytan på dränen. Denna ultrasläta beläggning förhindrar vävnadsbildning och uppkomst av blodproppar. Det minskade motståndet på dränytan främjar oavbrutet vätskedränage och minskar behovet av kontinuerlig ”milking”. 2

Mediastinala drän med stor innerlumen och specialdesign optimerar dränflödet och minimerar tryck på hjärta, kranskärl och transplantat.

ClotStop®-drän är gjorda av silikon vilket säkerställer enkel och säker placering i bröstkorgen. Tack vare det mjuka och 
behagliga materialet kan patienten röra sig fritt med större komfort. ClotStop® bidrar till ökad patientsäkerhet och återhämtning.1


  • Innovativ och medicinskt säker tack vare ClotStop®-beläggningen
  • Säkert och effektivt dränage minskar risken för blodproppsbildning.
  • Ökad patientkomfort tack vare optimering av silikonmaterial och beläggning.
  • Tidsbesparande för vårdpersonal genom minskat behov av ”milking och stripping”

Produktsortiment

Runda silikondränage för thorax

ClotStop® belagda runda dränage ger många fördelar för en mängd olika användningsområden. De avfasade spetsarna säkerställer enkel insättning och förhindrar vävnadsinvagination. De runda silikondränagen finns i olika storlekar och i två utföranden: rakt och med rät vinkel. Storlekarna sträcker sig från 8 Fr till 36 Fr. 

Mediastinala dränage

Särskilda mediastinala dränage med stor inre yta och speciell design optimerar flödet i dräneringen och minimerar trycket på hjärta, kranskärl och transplantat. Den innovativa ClotStop®-beläggningen hjälper till att minimera risken för koagelbildning och förhindrar därmed ocklusion av katetern.

Nedladdningar
Referenser
1 Edlich R et al. The American Journal of Surgery 1985; (149):295-298. 
2 Medela qualitative customer interviews 
3 Cooke DT et al. Thorac Surg Clin 2013;23:17–24. 
4 Karimov JH, Gillinov AM, Schenck L, et al. Eur J Cardiothorac Surg 2013;44(6):1029-36

Exclusively distributed in Europe by Medela AG
Manufacturer: Axiom Medical Inc., 19320 Van Ness Ave., Torrance, CA 90501, www.axiommed.com

Kundrecensioner

"ClotStop® catheters are superior in the prevention of catheter occlusion in comparison to PVC drains."

Dr. Thomas Martens, Deputy head of clinic, Cardiac Surgery at the UZ Gent, Netherlands

"Overall, I would use the ClotStop® catheter on a routine basis and would recommend it to my colleagues. I also believe that the somewhat higher price is worth it, if it can prevent just one tamponade."

Professor Mahmoud Loubani Consultant Cardiothoracic Surgeon/Honorary Professor of Cardiothoracic Surgery, Dept of Cardiothoracic Surgery - Hull University Teaching Hospitals NHS Trust, UK

"ClotStop® catheters are superior in the prevention of catheter occlusion in comparison to PVC drains."

Dr. Thomas Martens, Deputy head of clinic, Cardiac Surgery at the UZ Gent, Netherlands

"Overall, I would use the ClotStop® catheter on a routine basis and would recommend it to my colleagues. I also believe that the somewhat higher price is worth it, if it can prevent just one tamponade."

Professor Mahmoud Loubani Consultant Cardiothoracic Surgeon/Honorary Professor of Cardiothoracic Surgery, Dept of Cardiothoracic Surgery - Hull University Teaching Hospitals NHS Trust, UK

Relaterade produkter

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar.

Läs mer

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar.

Läs mer

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar.

Läs mer

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem och övervakningssystem

I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar.

Läs mer