Thopaz+ safer care for enhanced recovery
 • Objektiv mätning och trender med beprövad klinisk erfarenhet 1,2

 • Förbättrad återhämtning med tidig patientmobilisering 1,6,4,5,7,3

 • Optimerad hantering av bröstdränage för säker och tidig slangborttagning 1,5,7,8

Kompakt, lätt, bärbar enhet med smidigt bärhandtag

Erbjuder oavbruten dränagebehandling i vårdmiljöer, inklusive sådana utan tillgång till ett centralt vakuumsystem, vilket gör att det kan användas på tillfälliga behandlingsavdelningar för covid-19-patieneter eller för icke-covid-19-patienter som flyttas från avdelningar som görs om till särskilda covid-19-avdelningar.

Dubbellumenslang

Säkerställer att sugning bara sker när det behövs.

Finns med enkel koppling eller Y-koppling och i tre olika storlekar.
Thopaz+ digital diplay

Digital skärm

Digital spårning av flödeseffektivitet och luftläckagetrender över tid.

Möjliggör tillförlitlig övervakning av patientstatus och gör det enkelt för vårdpersonalen att fatta tidiga beslut baserat på objektiva realtidsdata.

Systemstatusmeddelanden

Smarta meddelanden och larm minskar risken för fel
Thopaz+ docking station

Uppladdningsbart litiumjonbatteri

Tack vare den långa batterilivslängden kan patienter röra sig fritt på sjukhuset och enkelt transporteras samtidigt som effektiv dränering kan upprätthållas.

Behållare för engångsbruk

Löstagbar behållare med volym på 0,3 liter, 0,8 liter eller 2 liter möjliggör säker och enkel uppsamling av vätska.

Korskontaminering förhindras genom att behållaren har ett inbyggt hydrofilt filter från POREX® som skyddar mot överströmning och bakterier. Modeller med förtjockningsmedel finns som tillval för att minska risken för spill och därmed skydda personalen.

Hygieniskt system som är enkelt att rengöra

Bevisad klinisk erfarenhet i över 2 miljoner fall

 • Exakt digital dränagemätning och trender under det kritiska postoperativa fönstret 1
 • Tillförlitlig trendanalys av luftläckage förbättrarbeslutsfattandet 2
 • Bevisad klinisk erfarenhet över 2 miljoner fall totalt, inklusive över 100 000 hjärtoperationer
 • Mer än 40 studier, inklusive 8 studier på hjärtoperationer och 2 randomiserade kontrollerade studier 3,4

Optimerad hantering av thoraxdränage för säker, tidig dränborttagning

 • Användarvänligt gränssnitt effektiviserar omvårdnaden och hanteringen av hjärtpatienter 2,5

 • Oavbruten kontinuerlig dränering med batterisystem med lång livslängd 4,5

 • Minskar smärtan för patienten genom att dränaget avlägsnas snabbare 2,3,6

Över 100 000 patienter har redan haft nytta av säkrare vård efter hjärtkirurgi tack vare Thopaz+ som

  • ge effektivt mediastinalt och pleuralt dränage direkt efter operationen, något som avsevärt minskar dränagerelaterade komplikationer 3

  • ger snabbare borttagning av thoraxdränage, kortare vistelse på IVA, lägre totalkostnader 3,4

  • vara batteridriven, lätt och tyst på alla delar av sjukhuset, vilket eliminerar begränsningarna med väggutsug 4

Effektivare bloddränage direkt efter operation med Thopaz+ 4,5

 • Oavbrutet och kontinuerligt dränage

 • Självrengörande dubbellumenslang

 • Underlättar postoperativ förflyttning och tidig mobilisering

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Thopaz+ for Cardiac Surgery Patients
Find out how to support your cardiac ERAS or fast-track programs

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Safer care for enhanced recovery solution with Thopaz+ 

Find out how to provide safer care already in the golden 1st hour after cardiac surgery.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Medela Thopaz+ training for the Operating Room

Medela Thopaz+ user-specific training video for the operating room.


This video is for demonstration use only and in no way replaces the IFU.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Medela Thopaz+ technical training

Short and simple setup and training videos that will ensure you become a confident and knowledgeable Thopaz+ user.


This video is for demonstration use only and in no way replaces the IFU.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Medela Thopaz+ training for post-anesthesia care unit

Medela Thopaz+ user-specific training video for post-anesthesia care unit, intensive care unit, and ward.


This video is for demonstration use only and in no way replaces the IFU.

Thopaz+ canisters

Engångsbehållare

Finns i storlekarna 300 ml, 800 ml och 2 l för optimerat dränage och för att minimera mängden biologiskt avfall.

Alla tre storlekarna finns med eller utan förtjockningsmedel vilket ger hygienisk och kostnadseffektiv avfallshantering av patientsekret.

Thopaz+ tubing

Slangar

Dubbellumenslangarna ger kontinuerlig tryckövervakning nära patientens bröstkorg så att potentiellt farliga situationer ska kunna upptäckas tidigt.

Det finns två typer av anslutningar (enkel eller dubbel) i liten, mellanstor eller stor storlek för att passa det thoraxdränage som används.

Alla anslutningar för Thopaz+-slangar har en port för att underlätta provtagning från den dränerade vätskan.

Thopaz+ silastic tubing extensions

Silastic tubing extensions

Förlängningar med silikonslangar möjliggör flexibel hantering av dränagesystem:

   - anslutning av tre katetrar till en Thopaz+-enhet

   - placering av Thopaz+ vid sänggaveln

   - flexibel slang om slangen behöver manipuleras

Dockningsstation

Dockningsstationen för Thopaz+ behöver normalt bara installeras en gång, och därefter kan pumpen laddas utan att du behöver hantera kablar och en extern nätadapter.

Hållare med standardskena

För enkel montering av Thopaz+ på skenor, sängar eller droppställningar. Kan fästas vertikalt eller horisontellt.


Universalhållare med flexibel standardskena

Bärremmen för Thopaz+ ger patienten en enklare, bekvämare och fullt rörlig vardag.

Thopaz+ carrying strap

Bärrem

Bärremmen för Thopaz+ ger patienten en enklare, bekvämare och fullt rörlig vardag.

1 McGuire AL et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.
2 Rathinam S et al. J Cardiothorac Surg 2011;6:59.
3 Van Linden A et al. J Thorac Dis 2019;11(12):5177-5186. 
4 Barozzi L et al. J Card Surg 2020;35:1492–1497.
5 Saha S et al. Interact CardioVasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.
6 Pompili C et al. Ann Thorac Surg 2014;98(2):490–7.
7 Batchelor TJP et al. Eur J Cardiothorac Surg 2018;55(1):91–115.
8 Engelman DT et al. JAMA Surg 2019;154(8):755-766.NICE (National Institute for Health and Care Excellence in the UK)

*ERAS (Enhanced Recovery After Surgery is a treatment program based on the best available medical science)

Kännetecken och fördelar

Bevisad klinisk erfarenhet i över 2 miljoner fall

 • Exakt digital dränagemätning och trender under det kritiska postoperativa fönstret 1
 • Tillförlitlig trendanalys av luftläckage förbättrarbeslutsfattandet 2
 • Bevisad klinisk erfarenhet över 2 miljoner fall totalt, inklusive över 100 000 hjärtoperationer
 • Mer än 40 studier, inklusive 8 studier på hjärtoperationer och 2 randomiserade kontrollerade studier 3,4

Optimerad hantering av thoraxdränage för säker, tidig dränborttagning

 • Användarvänligt gränssnitt effektiviserar omvårdnaden och hanteringen av hjärtpatienter 2,5

 • Oavbruten kontinuerlig dränering med batterisystem med lång livslängd 4,5

 • Minskar smärtan för patienten genom att dränaget avlägsnas snabbare 2,3,6

Över 100 000 patienter har redan haft nytta av säkrare vård efter hjärtkirurgi tack vare Thopaz+ som

  • ge effektivt mediastinalt och pleuralt dränage direkt efter operationen, något som avsevärt minskar dränagerelaterade komplikationer 3

  • ger snabbare borttagning av thoraxdränage, kortare vistelse på IVA, lägre totalkostnader 3,4

  • vara batteridriven, lätt och tyst på alla delar av sjukhuset, vilket eliminerar begränsningarna med väggutsug 4

Effektivare bloddränage direkt efter operation med Thopaz+ 4,5

 • Oavbrutet och kontinuerligt dränage

 • Självrengörande dubbellumenslang

 • Underlättar postoperativ förflyttning och tidig mobilisering

Videor
Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Thopaz+ for Cardiac Surgery Patients
Find out how to support your cardiac ERAS or fast-track programs

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Safer care for enhanced recovery solution with Thopaz+ 

Find out how to provide safer care already in the golden 1st hour after cardiac surgery.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Medela Thopaz+ training for the Operating Room

Medela Thopaz+ user-specific training video for the operating room.


This video is for demonstration use only and in no way replaces the IFU.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Medela Thopaz+ technical training

Short and simple setup and training videos that will ensure you become a confident and knowledgeable Thopaz+ user.


This video is for demonstration use only and in no way replaces the IFU.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Medela Thopaz+ training for post-anesthesia care unit

Medela Thopaz+ user-specific training video for post-anesthesia care unit, intensive care unit, and ward.


This video is for demonstration use only and in no way replaces the IFU.

Tillbehör och engångsartiklar
Thopaz+ canisters

Engångsbehållare

Finns i storlekarna 300 ml, 800 ml och 2 l för optimerat dränage och för att minimera mängden biologiskt avfall.

Alla tre storlekarna finns med eller utan förtjockningsmedel vilket ger hygienisk och kostnadseffektiv avfallshantering av patientsekret.

Thopaz+ tubing

Slangar

Dubbellumenslangarna ger kontinuerlig tryckövervakning nära patientens bröstkorg så att potentiellt farliga situationer ska kunna upptäckas tidigt.

Det finns två typer av anslutningar (enkel eller dubbel) i liten, mellanstor eller stor storlek för att passa det thoraxdränage som används.

Alla anslutningar för Thopaz+-slangar har en port för att underlätta provtagning från den dränerade vätskan.

Thopaz+ silastic tubing extensions

Silastic tubing extensions

Förlängningar med silikonslangar möjliggör flexibel hantering av dränagesystem:

   - anslutning av tre katetrar till en Thopaz+-enhet

   - placering av Thopaz+ vid sänggaveln

   - flexibel slang om slangen behöver manipuleras

Dockningsstation

Dockningsstationen för Thopaz+ behöver normalt bara installeras en gång, och därefter kan pumpen laddas utan att du behöver hantera kablar och en extern nätadapter.

Hållare med standardskena

För enkel montering av Thopaz+ på skenor, sängar eller droppställningar. Kan fästas vertikalt eller horisontellt.


Universalhållare med flexibel standardskena

Bärremmen för Thopaz+ ger patienten en enklare, bekvämare och fullt rörlig vardag.

Thopaz+ carrying strap

Bärrem

Bärremmen för Thopaz+ ger patienten en enklare, bekvämare och fullt rörlig vardag.

Nedladdningar
Referenser

1 McGuire AL et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21(4):403–7.
2 Rathinam S et al. J Cardiothorac Surg 2011;6:59.
3 Van Linden A et al. J Thorac Dis 2019;11(12):5177-5186. 
4 Barozzi L et al. J Card Surg 2020;35:1492–1497.
5 Saha S et al. Interact CardioVasc Thorac Surg 2020;31(1):42-47.
6 Pompili C et al. Ann Thorac Surg 2014;98(2):490–7.
7 Batchelor TJP et al. Eur J Cardiothorac Surg 2018;55(1):91–115.
8 Engelman DT et al. JAMA Surg 2019;154(8):755-766.NICE (National Institute for Health and Care Excellence in the UK)

*ERAS (Enhanced Recovery After Surgery is a treatment program based on the best available medical science)

Kundrecensioner

"The drainage should be operational as soon as we have sealed the thorax. In many systems, this is not guaranteed, as we need the wall vacuum for it. It can take up to an hour after surgery for the patient to be transferred, arrive at the intensive care unit and for monitoring to be performed. That is a critical stage. Thopaz+, however, guarantees a constant drainage."

Prof. Dr. med. Fischlein Head of cardiac surgery department. Klinikum Nürnberg - Paracelsus Medical University

"The drainage should be operational as soon as we have sealed the thorax. In many systems, this is not guaranteed, as we need the wall vacuum for it. It can take up to an hour after surgery for the patient to be transferred, arrive at the intensive care unit and for monitoring to be performed. That is a critical stage. Thopaz+, however, guarantees a constant drainage."

Prof. Dr. med. Fischlein Head of cardiac surgery department. Klinikum Nürnberg - Paracelsus Medical University

Relaterade produkter

ClotStop®-kateter

De innovativa ClotStop®-dränen minskar risken för blodproppsbildning och förhindrar därmed ocklusion av den.

Läs mer

ClotStop®-kateter

De innovativa ClotStop®-dränen minskar risken för blodproppsbildning och förhindrar därmed ocklusion av den.

Läs mer
Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Fyra fördelar med tidig mobilisering på intensivvårdsavdelningar

Läs mer
Insikter om thoraxdränage

Digitala dränage minskar komplikationer och främjar tidig borttagning av thoraxdränage

Läs mer

Fyra fördelar med tidig mobilisering på intensivvårdsavdelningar

Läs mer
Insikter om thoraxdränage

Digitala dränage minskar komplikationer och främjar tidig borttagning av thoraxdränage

Läs mer

Skaffa appen!

THOPAZ+ SIMULATOR tillgänglig för iOS och Android

Medelas Thopaz+ tar behandling med thoraxdränage till en ny nivå av vård. Denna simulator hjälper dig att bekanta dig med Thopaz+ och dess avancerade funktioner.