Producten

Effectieve initiatie

Geïnformeerde beslissing – effectieve initiatie-interventies

Tijd om te lezen: 3 min.

Wanneer ouders wetenschappelijke feiten krijgen, besluiten moeders bijna altijd om met afkolven te beginnen. Wanneer moeders weten dat hun melk een cruciale medische interventie is die niemand anders kan bieden, geeft ze dat kracht en vertrouwen als hun baby in de NICU wordt opgenomen.

Wat is een geïnformeerde beslissing?

Een beslissing die op feiten is gebaseerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door het verstrekken van duidelijke, beknopte, consistente en wetenschappelijk onderbouwde informatie tijdens gesprekken over de voordelen, risico's en alternatieven met betrekking tot het geven van melk van de eigen moeder (OMM). Dergelijke gesprekken stellen ouders in staat om weloverwogen beslissingen over lactatie te nemen.


Waarom is een geïnformeerde beslissing belangrijk?

De wetenschappelijke ontdekkingen over moedermelk zijn krachtig en overtuigend.1 Wanneer ouders wetenschappelijke en feitelijke informatie krijgen, besluiten moeders bijna altijd om met afkolven te beginnen, omdat ze begrijpen dat hun melk een essentiële medische interventie is die niemand anders kan bieden.2-4 

Moeders en gezinnen van baby's in de NICU bevinden zich vaak in een toestand van shock, wanhoop en hulpeloosheid.5 Discussie en informatie over de essentiële waarde van melk van de eigen moeder en informatie over lactatie specifiek voor baby's in de NICU en hun omstandigheden bieden ouders:6,7

 • een positieve focus en een integrale rol in de zorg voor hun baby;
 • een verandering van vooruitzicht naar een van hoop
 • grote betrokkenheid om de gezondheidsresultaten voor de baby te optimaliseren.


Hoe een geïnformeerde beslissing te implementeren

 • Zorg dat alle professionele zorgverleners regelmatig worden getraind over de waarde van moedermelk om de bijbehorende risico's op neonatale comorbiditeiten te verminderen, en over de beste lactatiepraktijken. Kijk voor meer informatie de webinar 'Getting it right: The critical window of opportunity to establish lactation and improve patient satisfaction' van professor Diane Spatz.
 • Zorg dat alle moeders wetenschappelijk onderbouwde informatie krijgen over de wetenschap achter OMM.
 • Zorg dat zwangere en perinatale vrouwen met bekende risicofactoren voor een vertraagde lactatie pre- en perinatale voorlichting krijgen die gericht is op de waarde van OMM en op hoe de melkproductie op gang kan worden gebracht en opgebouwd. Deze informatie moet gericht zijn op het belang van:
  • OMM als medische interventie voor baby's in de NICU;
  • het initiëren van afkolven binnen 3 uur na de geboorte;
  • 8 of meer keer per 24 uur afkolven.
  • Het bijhouden van melkvolumes vanaf de geboorte met een kolflogboek 
  • De eerste 72 uur om effectief de secretoire activatie te initiëren en de eerste 14 dagen om voldoende melkproductie te krijgen – de kritieke periode voor de juiste initiatie van de lactatie
 • Samenwerking met zorgprofessionals van de kraam- (prenataal, verloskamer, postnataal) en NICU-afdelingen
 • Registratie van de consulten waarin de beste lactatiepraktijken zijn besproken in de medische dossiers van moeders en baby's


Hoe een geïnformeerde beslissing te monitoren

Verzamel gegevens over de frequentie en kwaliteit van de gesprekken met zwangere vrouwen en perinatale moeders met een gegevensverzamelingstool.

Strategieën om de best practices te meten omvatten het controleren van medische dossiers van moeders en baby's

 • of er prenataal gesprekken over lactatie hebben plaatsgevonden over de waarde van OMM voor baby's in de NICU.
 • of er postnataal gesprekken over lactatie hebben plaatsgevonden over de waarde van OMM voor baby's in de NICU.
Please accept the marketing-cookies to watch videos.
Literatuur

1. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, Hrsg. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2018.

2. Miracle DJ et al. Mothers' decisions to change from formula to mothers' milk for very-low-birth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2004; 33(6):692–703.

3. Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for vulnerable infants. J Perinat Neonatal Nurs. 2004; 18(4):385–396.

4. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

5. Sisk PM et al. Lactation counseling for mothers of very low birth weight infants: Effect on maternal anxiety and infant intake of human milk. Pediatrics. 2006; 117(1):e67-75.

6. Thomson G et al. Parents' experiences of emotional closeness to their infants in the neonatal unit: A meta-ethnography. Early Hum Dev. 2020; 149:105155.

7. O’Brien K et al. Effectiveness of Family Integrated Care in neonatal intensive care units on infant and parent outcomes: A multicentre, multinational, cluster-randomised controlled trial. Lancet Child Adolesc Health. 2018; 2(4):245–254.


Aanverwante artikelen

Artikelen die van belang kunnen zijn

Effectieve initiatie

Tijd tot de melkproductie 'op gang komt' - effectieve initiatieresultaten

Meer lezen
Effectieve initiatie

Hulpmiddelen voor een succesvolle overgang van ziekenhuis naar huis

Meer lezen
Effectieve initiatie

Tijd tot aan het eerste moment van afkolven - effectieve initiatie-interventies

Meer lezen
Effectieve initiatie

Tijd tot de melkproductie 'op gang komt' - effectieve initiatieresultaten

Meer lezen
Effectieve initiatie

Hulpmiddelen voor een succesvolle overgang van ziekenhuis naar huis

Meer lezen
Effectieve initiatie

Tijd tot aan het eerste moment van afkolven - effectieve initiatie-interventies

Meer lezen