Producten

Onderzoek en literatuur

Dubbel kolven

Tijd om te lezen: 3 min.

De voordelen van dubbel kolven (simultaan afkolven) ten opzichte van enkel afkolven (borst na borst) zijn algemeen bekend. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft dit niet alleen bevestigd, maar ook andere voordelen voor kolvende moeders aan het licht gebracht, zoals een grotere melkproductie, een extra toeschietreflex en melk met een hogere energiewaarde.

Grotere melkproductie

Hoewel in eerdere studies een grotere melkproductie bij dubbel kolven werd geconstateerd, was er geen duidelijkheid over het onderliggende mechanisme voor dit grotere volume. Recent onderzoek heeft meer inzicht gegeven in het potentiële mechanisme (Prime et al. 2012). Voor dit onderzoek namen moeders van voldragen baby's in een gerandomiseerde volgorde deel aan twee afkolfsessies. De ene dag kolfden de moeders simultaan beide borsten gedurende 15 minuten en de andere dag sequentieel borst na borst gedurende telkens 15 minuten. Het onderzoek volgde een unieke aanpak door de toeschietreflex te meten met behulp van een meetinstrument voor melkstroom.

Dr. Prime concludeert: "Dubbel kolven is niet alleen sneller, maar ook een meer doeltreffende manier om melk af te nemen. Het stimuleert een extra toeschietreflex, met als gevolg een 18% groter melkvolume tijdens een afkolfsessie van 15 minuten. Er wordt op die manier meer melk met een hoger vetgehalte verwijderd, waardoor de borst beter wordt geleegd en de melk een hogere calorische waarde heeft."

Download de informatieve illustratie hier: "Afkolven optimaliseren"

Op de dag dat de moeders dubbel afkolfden:

  • werd er gemiddeld 18% meer melkvolume afgekolfd;
  • werd een hoger percentage van de beschikbare melk in de borsten afgenomen;
  • had de afgekolfde melk een hogere energiewaarde;
  • was er een extra toeschietreflex.

asset_image

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Een extra toeschietreflex

De neurohormonale toeschietreflex, die door het belangrijke hormoon oxytocine wordt geregeld, is essentieel voor het afgeven van melk en het in stand houden van de lactatie. De borst geeft pas melk af tijdens een toeschietreflex, d.i. een korte, discrete toename in de melkgangdruk, vergroting van de diameter van het melkkanaal en verhoging van de melktoevoer.

De toeschietreflex vindt in beide borsten simultaan plaats. In totaal kunnen er, afhankelijk van de moeder, 2 tot 14 toeschietreflexen plaatsvinden (Prime et al. 2011a).  Dit is de reden waarom er niet bij alle moeders evenveel melk wordt afgenomen; sommige moeders geven sneller melk af dan anderen. Hoewel er verschillen tussen moeders zijn, is het patroon van toeschietreflexen bij dezelfde moeder tijdens het eerste lactatiejaar zeer consistent (Prime et al. 2011b).

Toen de toeschietreflexen werden gemeten tijdens dubbel en enkel afkolven, werd duidelijk waarom dubbelzijdig afkolven een grotere melkproductie oplevert en de borst beter wordt geleegd: tijdens het dubbel afkolven vindt er een extra toeschietreflex plaats.


Melk met een hogere energiewaarde

Na 15 minuten dubbel kolven bedraagt het vetgehalte van de totale hoeveelheid afgekolfde melk 8,3%, wat aanzienlijk hoger is dan de 7,3% bij enkel afkolven.

Dit is belangrijk vanwege de volgende redenen:

  • Tijdens het geven van borstvoeding of het afkolven neemt het vetgehalte gestaag toe. Als de melk een hoger vetgehalte heeft, impliceert dit dat de borst beter is geleegd, wat het geval is bij dubbel kolven.
  • Het is algemeen bekend dat een goede lediging van de borst zeer belangrijk is voor het instandhouden en opbouwen van de melkproductie.
  • Melk met een hoger vetgehalte kan zeer belangrijk zijn voor baby's die niet goed groeien.

De maag van premature baby's is zo klein dat hij slechts zeer kleine melkvolumes kan bevatten. Het is dus belangrijk dat deze melk een hoge calorische waarde heeft.

Het is belangrijk te vermelden dat de gemiddelde resultaten bij dubbelzijdig afkolven niet beter zijn dan bij baby's tijdens rechtstreekse borstvoedingssessies. Het voordeel van dubbelzijdig afkolven is dat de resultaten dichter in de buurt komen bij die van de baby aan de borst en beter zijn dan bij sequentieel eenzijdig afkolven.

Onderzoekssamenvatting

Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression

Simultaneous (SIM) breast expression saves mothers time compared with sequential (SEQ) expression, but it remains unclear whether the two methods differ in milk output efficiency ...

Prime,D.K., Garbin,C.P., Hartmann,P.E., & Kent,J.C. (2012)

Breastfeed Med 7, 442-447

Literatuur

Prime DK, Kent JC, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Dynamics of milk removal during simultaneous breast expression in women. Breastfeeding Medicine 2011a; Vol 0(0); 1-6

Prime DK, Geddes DT, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Comparison of the patterns of milk ejection during repeated breast expression sessions in women. Breastfeeding Medicine 2011b; Vol. 6(4): 183-190

Auerbach,K. Sequential and Simultaneous Breast Pumping: A Comparison. Int J Nurs Stud 27, 257-265 (1990)

Jones E, Dimmock PW and Spencer SA. A randomised controlled trial to compare methods of milk expression after preterm delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 85: F91-F95

Zinaman MJ, Hughes V, Queenan JT, Labbok MH and Albertson B. Acute prolactin and Oxytocin responses and milk yield to infant suckling and artificial methods of expression in lactating women. Pediatrics 1992; Vol. 89(3): 437-440

Hill PD, Aldag JC and Chatterton RT. The effect of sequential and simultaneous breast pumping on milk volume and prolactin levels: a pilot study. J Hum Lact 1996; 12(3): 193-199 g: a comparison. Int. J. Nurs Stud. 1990; Vol. 27(3): 257-265

Aanverwante artikelen

Artikelen die van belang kunnen zijn

Onderzoek en literatuur

Anatomie van de borst

Meer lezen
Borstvoeding

Redenen voor een lage melkproductie

Meer lezen
Onderzoek en literatuur

Anatomie van de borst

Meer lezen
Borstvoeding

Redenen voor een lage melkproductie

Meer lezen