Produkter

Fördelar med bröstmjölk

Läkemedel och amning

Dags att läsa: 2 min.

Ammande mammor kan använda de flesta receptbelagda läkemedel. Det är välkänt att de flesta läkemedel delvis går över i bröstmjölk, men i de flesta fall är mängderna så små att det inte är farligt för barnet. Dock måste läkare och apotekspersonal alltid informeras om att en kvinna ammar innan de skriver ut vissa läkemedel till henne.

Läkemedel kan gå över i bröstmjölk om de uppnår höga koncentrationer i mammans plasma, har låg molekylvikt (<800 Da), har låg proteinbindning och om de lätt passerar blod-hjärnbarriären. Det finns även andra mycket viktiga faktorer, till exempel läkemedlets orala biotillgänglighet för barnet. Många läkemedel kan till exempel förstöras i barnets tarm, eller så lagras de i mammans lever och når därför aldrig mammans plasma.

Läkemedel kan gå över i bröstmjölk genom passiv spridning från mammans plasma till mammans bröstmjölk. Läkemedel går vanligtvis över från mammans plasma till laktocyterna, men de måste passera genom båda bilagren med lipidmembran i laktocyterna för att nå bröstmjölken. Under de tre första dagarna efter förlossningen kan de trånga förgreningarna mellan laktocyterna vara öppna, och därmed kan läkemedel enklare ta sig igenom och in till bröstmjölken.

Läkemedel som hämmar mjölkproduktionen

Olika läkemedel kan hämma mjölkproduktionen på olika sätt, till exempel genom hämning av prolaktin från hypofysen, hämning av frigörandet av oxytocin eller genom direkt inverkan på laktocyterna. En lista över alla läkemedel som kan hämma mjölkproduktionen finns på http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm

Allmänna riktlinjer om läkemedel i samband med amning

  • Undvik att använda läkemedel såvida det inte är absolut nödvändigt (gäller även naturläkemedel)
  • De flesta läkemedel kan användas om den relativa barndosen är mindre än 10 procent, men mamman bör alltid rådgöra med sin vårdkontakt.
  • För att ett läkemedel ska vara säkert att använda i samband med amning bör det ha kort halveringstid, hög proteinbindning, låg oral biotillgänglighet hos barnet och hög molekylvikt
  • Läkare ska alltid konsultera en uppdaterad databas över läkemedelsinteraktioner som kan uppstå i samband med amning innan de skriver ut ett nytt läkemedel till ammande mammor
Referenser

Hale, T., Hartmann, P.E., editors. Hale and Hartmann's textbook of human lactation. Amarillo, Tx: Hale Publishing; 2007.

Hale T., and Rowe, H.E., Medications in Mother’s Milk. 16ed. Amarillo, Tx: Hale Publishing 2014.

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Fördelar med bröstmjölk

Risktillstånd som kan påverka möjligheterna för initiering av amning

Läs mer
Amning

Amning av ett nyfött barn

Läs mer
Fördelar med bröstmjölk

Fördelar med bröstmjölk

Läs mer
Fördelar med bröstmjölk

Risktillstånd som kan påverka möjligheterna för initiering av amning

Läs mer
Amning

Amning av ett nyfött barn

Läs mer
Fördelar med bröstmjölk

Fördelar med bröstmjölk

Läs mer