Produkter

Effektiv initiering

Dos av bröstmjölk från den egna mamman – effektiva initieringsresultat

Dags att läsa: 3 min.

Hög dos av och långvarig exponering för bröstmjölk från den egna mamman är åtgärder till låg kostnad som minskar förekomsten av kroniska komorbiditeter som nekrotiserande enterokolit, sent debuterande sepsis och bronkopulmonell dysplasi (BPD) hos sårbara spädbarn på neonatala intensivvårdsavdelningar. Dessa kan uppnås genom evidensbaserade åtgärder som främjar effektiv initiering.

Vad innebär dos av bröstmjölk från den egna mamman?

Dos av bröstmjölk från den egna mamman hänför sig till andelen ( % ) eller mängden (ml/kg/dag ) oral matning som utgörs av mammans egen mjölk (BMe ) .1

För prematura spädbarn ska dosen (ml/kg/dag) beräknas för specifika tidsperioder:

  • Varje dag med inläggning

  • Kritiska perioder: De första 0–14 dagarna, dag 0-28 efter födseln1

På neonatala intensivvårdsavdelningar är dos av bröstmjölk från den egna mamman ett mer exakt kvalitetsmått än amningsfrekvens vid utskrivning.


Varför är dosen av bröstmjölk från den egna mamman viktig?

Bröstmjölk från den egna mamman är en medicinsk insats på den neonatala intensivvårdsavdelningen som erbjuder överlägsna fördelar framför pastöriserad donerad bröstmjölk och ersättning baserad på komjölk.2,3

Ett dos-responssamband existerar mellan mängden bröstmjölk som prematura spädbarn får i sig och risken för att barnet drabbas av kliniska sjukdomar.4

Höga doser bröstmjölk från den egna mamman är åtgärder till låg kostnad som minskar risken för nekrotiserande enterokolit,5-8 sent debuterande sepsis,9,10 bronkopulmonell dysplasi (BPD),11 prematuritetsretinopati (ROP)12,13 och förlängd sjukhusvistelse.13,14


Så optimerar du dosen av bröstmjölk från den egna mamman

  • Se till att man på den neonatala intensivvårdsavdelningen för matningsdiagram/matningsloggar där man registrerar andelen bröstmjölk från den egna mamman, andelen donerad bröstmjölk och andelen ersättning vid varje matningstillfälle. 
  • Dokumentera den dagliga totala volymen bröstmjölk från den egna mamman, donerad bröstmjölk och ersättning samt matningsmetoden (t.ex. enteral) under de första 28 dagarna efter födseln 

  • Utbilda regelbundet personalen om värdet av att optimera dosen och exponeringen för bröstmjölk från den egna mamman för barn på neonatala intensivvårdsavdelningar och hur detta påverkar minskningen av komorbiditeter hos nyfödda. Mer information finns i videon ”Healthy Brain, Healthy Body, Wealthy Society” av professor Paula Meier.

  • Utbilda personalen om värdet och användningen av donerad bröstmjölk som överbryggande metod för att undvika ersättning baserad på komjölk, samtidigt som amningsstöd för effektiv initiering ges till mammor till barn som vårdas på neonatala intensivvårdsavdelningar

  • Främja föräldradiskussioner kring vikten av att deras barn får i sig bröstmjölk från den egna mamman, så att mammor på neonatala intensivvårdsavdelningar får den information de behöver och uppmuntras att pumpa tidigt och ofta


Så övervakar du dos av bröstmjölk från den egna mamman

Samla in och gå igenom data om matning av barnet från elektroniska register eller matningsdiagram under de första 28 dagarna efter förlossningen: 

Ladda upp matningsloggar till datainsamlingsverktyget för att mäta

  • procentandelen bröstmjölk från den egna mamman/donerad bröstmjök/ersättning av dagliga matningar 

  • procentandelen barn på neonatala intensivvårdsavdelningar som får 100 % bröstmjölk (BMe/BMd) 

Inför månatliga uppföljnings- och utvärderingsmöten för att granska data, identifiera efterlevnadsområden och specifika tidpunkter för förbättringsåtgärder för att öka barnets dagliga matningsvolym och dos av bröstmjölk från den egna mamman.

Dela resultaten med BB och förlossningsavdelningen så att man även där kan införa förändringar när det gäller beteenden och rutiner för att främja effektiv initiering av amning och uppnåelse av önskad volym.

Referenser

1. Bigger HR et al. Quality indicators for human milk use in very low-birthweight infants: are we measuring what we should be measuring? J Perinatol. 2014; 34(4):287–291.

2. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

3. Meier P et al. Donor human milk update: evidence, mechanisms, and priorities for research and practice. J Pediatr. 2017; 180:15–21.

4. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.

5. Sisk PM et al. Early human milk feeding is associated with a lower risk of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. J Perinatol. 2007; 27(7):428–433.

6. Johnson TJ et al. Cost savings of human milk as a strategy to reduce the incidence of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. Neonatology. 2015; 107(4):271–276.

7. Sullivan S et al. An exclusively human milk-based diet is associated with a lower rate of necrotizing enterocolitis than a diet of human milk and bovine milk-based products. J Pediatr. 2010; 156(4):562–567.

8. Alshaikh B et al. Effect of a Quality Improvement Project to Use Exclusive Mother's Own Milk on Rate of Necrotizing Enterocolitis in Preterm Infants. Breastfeed Med. 2015; 10(7):355–361.

9. Patel AL et al. Impact of early human milk on sepsis and health-care costs in very low birth weight infants. J Perinatol. 2013; 33(7):514–519.

10. Hylander MA et al. Human milk feedings and infection among very low birth weight infants. Pediatrics. 1998; 102(3):E38.

11. Patel AL et al. Influence of own mother's milk on bronchopulmonary dysplasia and costs. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017; 102(3):F256-F261.

12. Hylander MA et al. Association of human milk feedings with a reduction in retinopathy of prematurity among very low birthweight infants. J Perinatol. 2001; 21(6):356–362.

13. Johnson TJ et al. Economic benefits and costs of human milk feedings: a strategy to reduce the risk of prematurity-related morbidities in very-low-birth-weight infants. Adv Nutr. 2014; 5(2):207–212.

14. Hair AB et al. Beyond Necrotizing Enterocolitis Prevention: Improving Outcomes with an Exclusive Human Milk-Based Diet. Breastfeed Med. 2016; 11(2):70–74.

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Effektiv initiering

Uppnåelse av önskad volym – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Effektiv initiering

Frekvent pumpning – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Pumpning

Initiera mjölkproduktionen

Läs mer
Effektiv initiering

Uppnåelse av önskad volym – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Effektiv initiering

Frekvent pumpning – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Pumpning

Initiera mjölkproduktionen

Läs mer