Produkter

Effektiv initiering

Initiera amning och bröstmjölksproduktion

När föräldrar får tillgång till vetenskaplig och faktabaserad information om värdet av bröstmjölk från den egna mamman kan mammorna fatta välgrundade och kunskapsbaserade beslut kring amning.1-3

Tidig, frekvent och effektiv pumpning är nyckeln. Mammors mjölkvolymer måste övervakas för att man ska kunna följa upp resultatet av kliniska åtgärder.3,4

Forskning har visat att mammor som uppnår dagliga bröstmjölkvolymer på minst 500 ml före dag 14 har betydligt högre amningsfrekvens vid utskrivning.3

Det kommer allt fler bevis på att det finns ett dos-responssamband mellan mängden bröstmjölk som prematura spädbarn får i sig och risken för att barnet drabbas av kliniska sjukdomar.5 Därför uppnås det bästa skyddet när sårbara barn får höga doser av och långvarig exponering för bröstmjölk från den egna mamman.

Effektiv initiering

Välinformerat beslut – Effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Frekvent pumpning – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Tid tills mjölken ”rinner till” – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Effektiv initiering

Dos av bröstmjölk från den egna mamman – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Effektiv initiering

Uppnåelse av önskad volym – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Effektiv initiering

Välinformerat beslut – Effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Frekvent pumpning – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Tid tills mjölken ”rinner till” – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Effektiv initiering

Dos av bröstmjölk från den egna mamman – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Effektiv initiering

Uppnåelse av önskad volym – effektiva initieringsresultat

Läs mer
References 

1 Bigger HR et al. Quality indicators for human milk use in very low-birthweight infants: are we measuring what we should be measuring? J Perinatol. 2014; 34(4):287–291. 

2 Spatz DL et al. Pump Early, Pump Often: A Continuous Quality Improvement Project. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170. 

3 Spatz DL. Getting it right – the critical window to effectively establish lactation. Infant. 2020; 16(2):58–60. 

4 Meier PP. Prioritizing High-Dose Long Exposure to Mothers' Own Milk During the Neonatal Intensive Care Unit Hospitalization. Breastfeed Med. 2019; 14(S1):S20-S21. 

5 Hoban R et al. Milk volume at 2 weeks predicts mother's own milk feeding at neonatal intensive care unit discharge for very low birthweight infants. Breastfeed Med. 2018; 13(2):135–141. 

6 Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018. 

7 Snyder R et al. Early provision of oropharyngeal colostrum leads to sustained breast milk feedings in preterm infants. PediatrNeonatol. 2017; 58(6):534–540. 

8 Kumar J et al. Oropharyngeal application of colostrum or mother's own milk in preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2023; 81(10):1254–1266. 

9 Acuña-Muga J et al. Volume of milk obtained in relation to location and circumstances of expression in mothers of very low birth weight infants. J Hum Lact. 2014; 30(1):41–46. 

10 Haase B et al. The development of an accurate test weighing technique for preterm and high-risk hospitalized infants. Breastfeed Med. 2009; 4(3):151–156. 

11 Narayanan I et al. Sucking on the 'emptied' breast: non-nutritive sucking with a difference. Arch Dis Child. 1991; 66(2):241–244.