Produkter

Amning

Hvor ligger grænserne for, hvad der er "normalt" i forhold til amning?

Tid til at læse: 4 min.

Via sit arbejde er det lykkedes dr. Jacqueline Kent (University of Western Australia) at omdefinere grænserne for "normal" amning. Definitionen af, hvad der er "normalt" i forhold til udelukkende at amme, er meget bred, når man ser på, hvor længe spædbørn spiser, hvor lang tid amningen tager og hvor meget mælk, barnet indtager under hver amning.

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Forskere har påvist at amme- og diemønstret hos mødre og spædbørn varierer meget fra indivi til individ. Dette arbejde omdefinerer grænserne for, hvad der er "normalt" i forhold til amning.

I studierne måltes mælkeindtagelsen over 24 timer hos raske, fuldammede spædbørn i alderen 1 til 6 måneder, som voksede hensigtsmæssigt ifølge WHO's vækstskemaer. 

Antallet af amninger pr. dag lå i området fra 4 til 13 blandt spædbørnene. Hver amning kunne vare fra 12 til 67 minutter, og i den tid indtog spædbørnene i gennemsnit 54 til 234 ml mælk. Dette gav en samlet daglig mælkeindtagelse på mellem 478 ml og 1.356 ml.

En amning kan være en madning fra et eller to bryster eller flere på hinanden følgende madninger, hvor spædbarnet går tilbage til det første bryst efter at have tømt det andet. Nogle spædbørn (30 %) spiser altid kun fra det ene bryst, et mindretal (13 %) spiser altid fra begge bryster, mens flertallet (57 %) sommetider spiser fra det ene bryst og sommetider fra begge bryster.


Hovedkonklusioner

Ved at udføre et longitudinelt studie kunne dr. Jacqueline Kent afgøre, om variationen skyldtes forskelle i spædbørnenes alder. I alderen mellem en og tre måneder påviste dr. Jacqueline Kent et fald i både gennemsnitlig ammehyppighed (fra 7,6 til 6,6 pr. dag), den enkelte amnings gennemsnitlige varighed (fra 36 til 29 minutter) og en samtidig stigning i den gennemsnitlige indtagne mælkemængde (fra 106 til 126 ml).

Mellem tre og seks måneder forblev hyppigheden og den indtagne mælkemængde under hver amning konstant, mens de enkelte amningers varighed faldt til 23 minutter. Gennem hele perioden med fuldamning fra en til seks måneder forblev den samlede indtagne mælkemængde imidlertid konstant.


Relevans for praksis

Denne forskning kan anvendes til at hjælpe mødre til at opnå større selvtillid i forhold til deres ammeadfærd. Variationen i ammeadfærd inden for det rapporterede interval var i overensstemmelse med hensigtsmæssig vækst hos de pågældende spædbørn. Det er desuden interessant, at spædbørnene ikke øgede deres daglige mælkeindtagelse mellem en og seks måneder.

Download infografikken her: "Hvor ligger grænserne for, hvad der er 'normalt' i forhold til amning?".

Forsøgsresumeer

Volume and frequency of breastfeedings and fat content of breast milk throughout the day

We aimed to provide information that can be used as a guide to clinicians when advising breastfeeding mothers on normal lactation with regard to the ...

Kent JC, Mitoulas LR, Cregan MD, Ramsay DT, Doherty DA, Hartmann PE (2006)

Pediatrics 117, 387-95


Longitudinal changes in breastfeeding patterns from 1 to 6 months of lactation

The most common reason given for discontinuation of exclusive breastfeeding is perceived insufficient milk supply. Breastfed infants show more variation in feeding frequency than bottle-fed ...

Kent JC, Hepworth AR, Sherriff JL, Cox DB, Mitoulas LR, Hartmann PE (2013)

Breastfeed Med, 8, 401-7

Relaterede artikler

Artikler, der kan have interesse

Forskning

Brystets anatomi

Læs mere
Forskning

Dobbeltpumpning

Læs mere
Amning

Årsager til lav mælkeproduktion

Læs mere
Forskning

Brystets anatomi

Læs mere
Forskning

Dobbeltpumpning

Læs mere
Amning

Årsager til lav mælkeproduktion

Læs mere