Produkter

Forskning

Dobbeltpumpning

Tid til at læse: 3 min.

Fordelene ved dobbeltpumpning (samtidig udpumpning af begge bryster) sammenlignet med enkeltpumpning (det ene bryst efterfulgt af det andet bryst) er velkendte. Den seneste videnskabelige forskning har ikke blot bekræftet dette, men har også afsløret yderligere fordele for mødre, der udpumper mælk. Fordelene er blandt andet øget mælkeproduktion, en ekstra mælkeafgivning og mælk med et højere energiindhold.

Øget mælkeudbytte

Selvom tidligere undersøgelser har beskrevet forbedringer i mælkeudbyttet ved dobbeltpumpning, har det stadig været uklart, hvilken mulig mekanisme, der styrede den øgede mængde. Denne potentielle mekanisme er blevet belyst i nylig forskning (Prime et al. 2012). Forskningen undersøgte mødre til fuldbårne spædbørn, som deltog i to pumpeforløb i en randomiseret rækkefølge. Den ene dag dobbeltpumpede mødrene i 15 minutter, og den anden dag enkeltpumpede de sekventielt i 15 minutter. Denne forsknings unikke tilgang var, at der blev brugt et måleapparat for mælkens flowhastighed til at måle udløbet af mælk.

Dr. Prime anfører: "Dobbeltpumpning er ikke kun tidsbesparende, men udtømmer også mere mælk mere effektivt. Det stimulerer til en ekstra nedløbsrefleks af mælk. Forskningen viste, at der blev pumpet en 18 % større mælkemængde ud i løbet af en pumpeperiode på 15 minutter. Pga. den ekstra nedløbsrefleks  udtømmes der derfor mere mælk med et højere fedtindhold, hvilket resulterer i bedre tømning af brystet og mælk med et højere kalorieindhold."

Download infografikken her: "Optimal tømning af brystet"

Den dag, hvor mødrene dobbeltpumpede:

  • I gennemsnit blev der udpumpet en 18 % større mælkemængde
  • Der blev udtømt en højere procentdel af den tilgængelige mælk i brysterne
  • Den udpumpede mælk havde et højere energiindhold
  • Der udløstes en ekstra nedløbsrefleks af mælk

asset_image

Please accept the marketing-cookies to watch videos.

En ekstra nedløbsrefleks

Den neurohormonelle nedløbsrefleks for mælken, med det vigtige hormon oxytocin, er afgørende for udtømning af mælk og fortsat mælkedannelse. Mælken er kun tilgængelig fra brystet under udtømning af mælk, som er korte, adskilte stigninger i trykket i mælkegangen, mælkegangens diameter og mælkeflowets hastighed.

Udtømning af mælk forekommer i begge bryster på samme tid med et samlet antal nedløb af mælk varierende fra 2-14 fra mor til mor (Prime et al. 2011a).  Dette forklarer, hvorfor udtømning af mælk varierer fra mor til mor. Nogle mødre udtømmer mælken hurtigt, mens andre skal bruge lidt længere tid. Selv om der er variationer fra mor til mor, er mønstret for tømning af mælk for en individuel mor meget konstant i løbet af det første år med amning (Prime et al. 2011b).

Da mængden af den udtømte mælk blev målt under dobbeltpumpning og enkeltpumpning, var det tydeligt, hvorfor dobbeltpumpning gav en større mælkemængde og tømte brystet bedre – der opstod et ekstra nedløb af mælk under dobbeltpumpning.


Mælk med et højere energiindhold

Efter dobbeltpumpning i 15 minutter måltes fedtindholdet i den samlede mængde af udpumpet mælk til 8,3 %, hvilket var betydeligt højere end de 7,3 %, som blev målt under enkeltpumpningen.

Dette er vigtigt af følgende grunde:

  • Under amning/udpumpning stiger fedtindholdet i mælken støt. Når mælk har et højere fedtindhold, betyder det, at brystet er blevet tømt bedre, hvilket er tilfældet ved dobbeltpumpning.
  • Det er velkendt, at god tømning af brystet er meget vigtigt for at opretholde og øge mælkeproduktionen.
  • Mælk med et højere fedtindhold kan være meget vigtigt for spædbørn, med en dårlig vækst.

For tidligt fødte spædbørns små maver kan kun indeholde meget små mængder mælk, så det er yderst vigtigt at sikre, at mælken har et højt kalorieindhold.

Det er vigtigt at bemærke, at de samlede resultater, der blev opnået under dobbeltpumpning, ikke er bedre end det, som spædbarnet er i stand til at opnå under amning. Fordelen ved dobbeltpumpning er, at resultaterne ligger tættere på det, som spædbarnet er i stand til at opnå, når det ammes, og at resultaterne er bedre end det, der opnås ved sekventiel enkeltpumpning.

Forsøgsresume

Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression

Simultaneous (SIM) breast expression saves mothers time compared with sequential (SEQ) expression, but it remains unclear whether the two methods differ in milk output efficiency ...

Prime,D.K., Garbin,C.P., Hartmann,P.E., & Kent,J.C. (2012)

Breastfeed Med 7, 442-447

Kildehenvisninger

Prime DK, Kent JC, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Dynamics of milk removal during simultaneous breast expression in women. Breastfeeding Medicine 2011a; Vol 0(0); 1-6

Prime DK, Geddes DT, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Comparison of the patterns of milk ejection during repeated breast expression sessions in women. Breastfeeding Medicine 2011b; Vol. 6(4): 183-190

Auerbach,K. Sequential and Simultaneous Breast Pumping: A Comparison. Int J Nurs Stud 27, 257-265 (1990)

Jones E, Dimmock PW and Spencer SA. A randomised controlled trial to compare methods of milk expression after preterm delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 85: F91-F95

Zinaman MJ, Hughes V, Queenan JT, Labbok MH and Albertson B. Acute prolactin and Oxytocin responses and milk yield to infant suckling and artificial methods of expression in lactating women. Pediatrics 1992; Vol. 89(3): 437-440

Hill PD, Aldag JC and Chatterton RT. The effect of sequential and simultaneous breast pumping on milk volume and prolactin levels: a pilot study. J Hum Lact 1996; 12(3): 193-199 g: a comparison. Int. J. Nurs Stud. 1990; Vol. 27(3): 257-265

Relaterede artikler

Artikler, der kan have interesse

Forskning

Brystets anatomi

Læs mere
Amning

Årsager til lav mælkeproduktion

Læs mere
Forskning

Brystets anatomi

Læs mere
Amning

Årsager til lav mælkeproduktion

Læs mere