Produkter

Amningsutmaningar

För lite bröstmjölk? Hur man kan öka bröstmjölksproduktionen

Dags att läsa: 8 min.

Många mammor oroar sig över att ha en låg mjölkproduktion, och det kan vara svårt att veta helt säkert hur det ligger till. Läs vidare för att ta reda på om du verkligen har en låg mjölkproduktion och vad du kan göra åt det

”Har jag tillräckligt med bröstmjölk?” Det är något som nyblivna mammor ofta oroar sig över – men om ditt barn är friskt och växer som det ska, så finns det ingen anledning till oro. Om du ändå oroar dig över din mjölkproduktion är det viktigt att du söker hjälp så fort du kan. Om det visar sig att allt är som det ska så behöver du inte oroa dig i onödan. Du behöver då inte heller börja ge ditt barn mjölkersättning, vilket är något som kan göra att din mjölkproduktion avtar.

Anledningar till låg mjölkproduktion

Vissa nyblivna mammor har svårt att producera tillräckligt med bröstmjölk av medicinska skäl, som bland annat:

 • Kraftig blödning (mer än 500 ml) under förlossningen eller ej utdrivna delar av moderkakan kan försena att mjölken rinner till (som vanligtvis sker ungefär tre dagar efter förlossningen).1
 • Polycystiskt ovariesyndrom, diabetes, sköldkörtelrubbningar eller andra hormonella störningar. Mammor med dessa åkommor har ibland låg mjölkproduktion.2
 • Det sällsynta tillståndet brösthypoplasi, som innebär att det inte finns tillräckligt mycket mjölkproducerande körtelvävnad i bröstet.3
 • Tidigare bröstoperation eller bröstskada – men många mammor som genomgått bröstoperation kan amma normalt.4

Om du har någon av dessa åkommor ska du vända dig till en amningsrådgivare eller amningsspecialist.

Hur mjölkproduktionen fungerar

När din bröstmjölk väl har runnit till börjar brösten producera mjölk enligt principen ”tillgång och efterfrågan”. Varje gång mjölken avlägsnas, antingen genom att ditt barn ammar eller genom att du pumpar ur, så producerar dina bröst mer mjölk.

Det är därför flaskmatning med mjölkersättning kan minska din mjölkproduktion – din kropp får då nämligen inte någon signal om att producera mer mjölk eftersom det inte avlägsnas någon mjölk från bröstet.

Din produktion påverkas även av ditt barns amningssätt. Ju oftare och effektivare barnet ammar, desto mer mjölk producerar du. Om ditt barn inte får i sig tillräckligt med mjölk under ett amningstillfälle är det viktigt att du pumpar ur regelbundet för att bibehålla din mjölkproduktion – se nedan för fler råd.

Tecken på att ditt barn inte får i sig tillräckligt med mjölk

Låg mjölkproduktion är ovanligt. Under de första veckorna kan det finnas andra orsaker till att ditt barn har svårt att få i sig tillräckligt med mjölk. Det kanske inte ammar tillräckligt ofta eller tillräckligt länge, i synnerhet om du försöker följa ett amningsschema istället för att mata när barnet visar tecken på hunger. Det kanske inte kan ta korrekt suggrepp eller har en åkomma som gör att det har svårt att få i sig mjölken.

Följande är tecken på att ditt barn inte får i sig tillräckligt med mjölk:

 • Liten viktökning. Det är normalt för nyfödda barn att förlora 5 till 7 % av födelsevikten under de första dagarna – vissa förlorar upp till 10 %. Efter det ska de emellertid gå upp minst 20 till 30 g om dagen och ska ha återfått sin födelsevikt dag 10 till 14.5,6,7 Om ditt barn har förlorat 10 % eller mer av sin födelsevikt, eller om det inte börjat gå upp i vikt dag 5 eller 6 så ska du omedelbart söka läkarhjälp.
 • Inte tillräckligt många kissblöjor och bajsblöjor. Antalet kissblöjor och bajsblöjor om dagen är en god indikator på huruvida barnet får i sig tillräckligt med mjölk – läs vår artikel där vi förklarar mönstret som ditt barn ska följa i Amning av ditt nyfödda barn: Vad du kan förvänta dig under den första veckan. Rådfråga läkare om du är orolig eller om du märker att barnets bajsblöjor börjar bli mindre blöta och tunga.
 • Uttorkning. Om ditt barn har mörkfärgad urin, torr mun eller gulsot (gulaktig hud eller gulaktiga ögon) eller om det är slött och inte vill äta så kan det ha drabbats av uttorkning.6 Uttorkning kan orsakas av feber, diarré, kräkningar eller för höga temperaturer. Om du upptäcker några av dessa symptom ska du söka läkarhjälp omgående.
Please accept the marketing-cookies to watch videos.

Missuppfattningar om låg mjölkproduktion

Nyfödda ammar vanligtvis väldigt ofta – omkring 10 till 12 gånger om dagen eller varannan timme – och detta är inte ett tecken på att du har för lite mjölk. Kom ihåg att barnet även ammar när det vill bli tröstat, och det är svårt att avgöra hur mycket mjölk ditt barn får i sig vid varje amningstillfälle – mängden kan variera.

Följande är fullt normalt, och ska inte ses som tecken på låg mjölkproduktion:

 • barnet vill amma ofta
 • barnet vill inte ligga ned
 • barnet vaknar om natten
 • barnet ammar snabbt
 • barnet ammar länge
 • barnet tar flaskan efter en amning
 • dina bröst känns mjukare än vad de gjorde under de första veckorna
 • dina bröst läcker inte mjölk eller har slutat att läcka helt
 • du pumpar endast ur små mängder mjölk
 • du har små bröst.

Vad du ska göra om du har en låg mjölkproduktion

Om du misstänker att ditt barn inte får i sig tillräckligt med mjölk ska du vända dig till en amningsrådgivare eller amningsspecialist. De kan utvärdera huruvida du har en låg mjölkproduktion och iaktta ett amningstillfälle för att kontrollera barnets suggrepp och om det får i sig tillräckligt med mjölk. De kanske föreslår att du ändrar amningsställning eller barnets suggrepp så att det kan amma effektivare.

Du kan även prova att ha mer hud-mot-hud-kontakt med ditt barn före och efter amningen så att hormonet oxytocin frisläpps, vilket främjar mjölkproduktionen. Du kan även prova olika avslappningstekniker, som att lyssna till din favoritmusik, för att minska eventuell ångest och oro som kan påverka mjölkproduktionen.8

Med rätt stöd klarar de flesta mammor med låg mjölkproduktion av att delvis amma sina barn, och vissa kommer att nå full mjölkproduktion.

Om ditt barn inte får i sig tillräckligt med mjölk direkt från bröstet för att det är för tidigt fött eller har särskilda behov kan du behöva pumpa ur för att upprätthålla din mjölkproduktion, och vårdpersonal kanske skriver ut mjölkdrivande medel (läkemedel som stimulerar mjölkproduktionen).

Om du inte kan pumpa ur tillräckligt med bröstmjölk kommer du med vägledning av vårdpersonal att behöva komplettera med donerad bröstmjölk eller mjölkersättning. Ett tillmatningssystem (SNS) kan vara ett bra sätt att se till att ditt barn får i sig all mjölk det behöver vid bröstet.

Så här ökar du bröstmjölksproduktionen med en bröstpump

Om du under de första fem dagarna efter förlossningen behöver hjälpa mjölkproduktionen på traven kan du använda en elektrisk dubbelbröstpump med initieringsteknik, som Medela Symphony. Denna typ av pump är utformad för att efterlikna sättet som ett barn stimulerar bröstet när det ammar, och har visat sig öka mjölkproduktionen.9

När din mjölk väl har runnit till gör dubbelpumpning att du kan pumpa ur mer mjölk på mindre tid.10 Med dubbelpumpning töms också bröstet bättre, vilket också bidrar till att underlätta mjölkproduktionen.

Alla mammor är olika, men det är ofta en god idé att pumpa ur mjölk direkt efter ett amningstillfälle eller en timme efteråt. Det kan verka ologiskt, eftersom det oftast är enklare att pumpa ur från ett fullt bröst; men det är faktiskt så att varje pumpning fungerar som en ”mjölkbeställning” till nästa dag.

I början kanske du bara får ut små mängder mjölk, men låt dig inte nedslås av detta – om du pumpar regelbundet så producerar du mer mjölk. Ha som mål att avlägsna mjölk (genom att amma eller pumpa ur) åtta till tolv gånger om dagen, inklusive en omgång på natten då dina nivåer av det mjölkproducerande hormonet prolaktin är som högst. Ju oftare du avlägsnar mjölk, desto bättre. Efter två eller tre dagars regelbunden pumpning bör du se en avsevärd ökning av din mjölkproduktion. Om du vill få tips om hur du får fram mer mjölk vid varje pumpning, läs bröstpumpningstips.

Hands-on-pumpning för att öka mängden utpumpad mjölk

Om ditt barn inte ammar direkt vid bröstet eller om du inte kan pumpa ur tillräckligt med mjölk kan en teknik som kallas ”hands-on-pumpning” vara till hjälp. Tekniken har visat sig öka mängden mjölk som pumpas ur under en pumpningsomgång.11,12 Hela processen tar ungefär 25 till 30 minuter. Kom ihåg, ju mer tömda dina bröst är, ju snabbare kommer de att producera mjölk.

Följ dessa enkla steg:

 • Massera dina bröst.
 • Dubbelpumpa och använd en pumpnings-BH så att du har händerna fria.
 • Tryck ihop dina bröst i några sekunder med fingrarna och tummen under tiden du pumpar ur. Släpp och upprepa. Gör kompressioner på båda brösten tills mjölkflödet avtar och börjar sippra.
 • Massera dina bröst igen.
 • Avsluta genom att pumpa ur för hand eller genom enkelpumpning, gör bröstkompressioner och växla från det ena bröstet till det andra för att tömma brösten så mycket som möjligt.

När ditt barn börjar gå upp i vikt och du har ökat din mjölkproduktion kan du börja med helamning.

References

1 Pang WW, Hartmann PE. Initiation of human lactation: secretory differentiation and secretory activation. J Mammary Gland Biol Neoplasia. 2007;12(4):211-221.

2 Vanky E et al. Breastfeeding in polycystic ovary syndrome. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(5):531-535.

3 Neifert MR et al. Lactation failure due to insufficient glandular development of the breast. Pediatrics. 1985;76(5):823-828.

4 Neifert M et al. The influence of breast surgery, breast appearance, and pregnancy-induced breast changes on lactation sufficiency as measured by infant weight gain. Birth. 1990;17(1):31-38.

5 C Tawia S, McGuire L. Early weight loss and weight gain in healthy, full-term, exclusively-breastfed infants. Breastfeed Rev. 2014;22(1):31-42.

6 Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding: A guide for the medical profession. 7th ed. Maryland Heights MO, USA: Elsevier Mosby; 2010. 1128 p.

7 World Health Organisation. [Internet]. Child growth standards; 2018 [cited 2018 Feb]

8 Keith DR et al. The effect of music-based listening interventions on the volume, fat content, and caloric content of breast milk-produced by mothers of premature and critically ill infants. Adv Neonatal Care. 2012;12(2):112-119

9 Meier PP et al. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol. 2012;32(2):103-10.

10 Prime DK et al. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med. 2012;7(6):442-447.

11 Stanford University School of Medicine [Internet]. Stanford, CA, USA: Maximizing Milk Production with Hands-On Pumping; 2017. [Accessed 30.04.2018].

12 Morton J et al. Combining hand techniques with electric pumping increases milk production in mothers of preterm infants. J Perinatol. 2009;29(11):757-764.

Relaterade produkter

Freestyle™ Hands-free bärbar elektrisk dubbelbröstpump

Testvinnaren Freestyle™ Hands-free är Medelas minsta och första bärbara elektriska hands-free dubbelbröstpump, utformad så att du kan fortsätta med andra sysslor medan du pumpar. 

Läs mer
3in1 Nursing and Pumping Bra

3-i-1 amnings- och pumpnings-BH

Pumpa och amma bekvämt med Medelas amnings- och pumpnings-BH. 3-i-1-designen gör att den är mångsidig och den är dessutom lätt, har hög andningsbarhet och är utformad med Adaptive Stretch™ som ger en perfekt passform.

Läs mer

Ekologisk Nipple Balm

Under de första dagarna och veckorna, då man ammar ofta, drabbas många kvinnor av ömma bröstvårtor och torr hud.

Läs mer
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony bröstpump (för sjukhus och uthyrning)

Symphony bröstpump är baserad på årtionden av forskning och är utformad för att hjälpa dig att pumpa ur tillräckligt med mjölk för att kunna ge ditt barn en kost bestående av enbart bröstmjölk.

Läs mer

Freestyle™ Hands-free bärbar elektrisk dubbelbröstpump

Testvinnaren Freestyle™ Hands-free är Medelas minsta och första bärbara elektriska hands-free dubbelbröstpump, utformad så att du kan fortsätta med andra sysslor medan du pumpar. 

Läs mer
3in1 Nursing and Pumping Bra

3-i-1 amnings- och pumpnings-BH

Pumpa och amma bekvämt med Medelas amnings- och pumpnings-BH. 3-i-1-designen gör att den är mångsidig och den är dessutom lätt, har hög andningsbarhet och är utformad med Adaptive Stretch™ som ger en perfekt passform.

Läs mer

Ekologisk Nipple Balm

Under de första dagarna och veckorna, då man ammar ofta, drabbas många kvinnor av ömma bröstvårtor och torr hud.

Läs mer
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony bröstpump (för sjukhus och uthyrning)

Symphony bröstpump är baserad på årtionden av forskning och är utformad för att hjälpa dig att pumpa ur tillräckligt med mjölk för att kunna ge ditt barn en kost bestående av enbart bröstmjölk.

Läs mer

Skaffa appen!

Medela Family-appen hjälper dig att hålla reda på ditt barns behov från graviditet till dagis.


 • Graviditet

 • Amning

 • Pumpning

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Amningstips

Bröstmjölksproduktion: hur tillgång och efterfrågan fungerar

Läs mer
Pumpningstips

Dubbelpumpning: Mer mjölk på kortare tid

Läs mer
Bröstmjölkens fördelar

Vad ska du äta under amningen?

Läs mer
Amningstips

Bröstmjölksproduktion: hur tillgång och efterfrågan fungerar

Läs mer
Pumpningstips

Dubbelpumpning: Mer mjölk på kortare tid

Läs mer
Bröstmjölkens fördelar

Vad ska du äta under amningen?

Läs mer

Varför välja Medela?

Vetenskapen om omsorg

I över 60 år har vårt företag ägnat sig åt vetenskapen att göra den mest känsliga formen av vård enkel, intuitiv och effektiv.

Läs mer på