Produkter

Amning

Sugtag

Dags att läsa: 3 min.

I de flesta fall är amning något man måste lära sig. Mammor kan därför behöva få tips om bra sugtag, om hur hon kan placera barnet vid bröstet och om hur ett amningstillfälle kan avslutas. Ett bra amningssugtag ger en bra mjölköverföring, som tömmer bröstet tillräckligt mycket för att mjölkproduktionen ska fortsätta att fungera. Ett bra sugtag förebygger dessutom smärta i bröstvårtorna. Det övergripande målet för sugtaget är att hela bröstvårtan och en så stor del som möjligt av vårtgården/bröstvävnaden ska vara i barnets mun.

Metoder för att skapa amningssugtag

En vanlig ställning för att skapa ett bra sugtag är följande: Mamman sitter upprätt eller ligger på sidan med barnet vänt mot bröstet. Barnets näsa är placerad nära bröstvårtan, nacken är något sträckt och axlar och höfter är i linje med varandra. I denna ställning kan barnet få sugtag på bröstet genom att hålla munnen vidöppen och låta hakan leda vägen.

När barnet ska lära sig att amma kan mamman hålla i eller stötta upp bröstet för att underlätta sugtag. Vanliga tekniker för att hålla i bröstet är till exempel C-greppet: en hand används, fyra fingrar placeras under bröstet och tummen placeras ovanpå det.

Vissa barn släpper bröstet spontant när de är mätta. Annars kan mamman bryta vakuumet eller sugtaget genom att försiktigt föra in ett finger i barnets ena mungipa.

En annan metod för att skapa sugtag går ut på att försöka utlösa en primitiv sugtagsreflex hos det nyfödda barnet. Den här metoden innebär att mamman halvligger med barnet på magen (”laidback”) och låter barnet själv ta sugtag. Vissa anser att den här sugtagsmetoden är mer naturlig för både mamma och barn jämfört med inlärda tekniker.


Tecken på att barnet har fått ett bra sugtag

Om barnet har fått ett bra sugtag bör dess haka vidröra bröstet, munnen bör vara vidöppen och läpparna utvikta. Barnet börjar suga i omväxlande korta och långa intervaller och pausar då och då. Dessutom ska mamman inte känna någon smärta vare sig före, under eller efter amningen.

Tecken på att sugtaget inte är riktigt korrekt kan vara att klickljud hörs från barnet, att läpparna är invikta eller att barnet rör mycket på huvudet. Mamman kan också uppleva smärta i bröstvårtan. Felaktigt sugtag kan leda till flera problem på längre sikt, till exempel skador på och smärta i bröstvårtorna, låg mjölkproduktion eller otillräcklig viktökning hos barnet.

Abstracts från studier

Optimal positions for the release of primitive neonatal reflexes stimulating breastfeeding

Despite widespread skills-teaching, 37% of UK mothers initiating breastfeeding stop by six weeks suggesting a need to reappraise current support strategies. Rooting, sucking and swallowing ...

Colson SD, Meek JH, Hawdon JM (2008)


 Early Hum Dev. 84(7):441-9Newborn behaviour to locate the breast when skin-to-skin: a possible method for enabling early self-regulation

The aim of this study was to provide a more detailed analysis of the infant's behavioural sequence that begins immediately after birth and terminates with ...

Widström AM, Lilja G, Aaltomaa-Michalias P, Dahllöf A, Lintula M, Nissen E (2011)

 Acta Paediatr. 100(1):79-85

Referenser

American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. Breastfeeding Handbook for Physicians 2006).

Colson, S.D., Meek, J.H. & Hawdon, J.M. Optimal positions for the release of primitive neonatal reflexes stimulating breastfeeding. Early Hum Dev. 84, 441-449 (2008).

Cadwell, K. Latching-On and Suckling of the Healthy Term Neonate: Breastfeeding Assessment. J Midwifery Womens Health. 52, 638-642 (2007).

Henderson, A., Stamp, G., Pincombe, J. Postpartum positioning and attachment education for increasing breastfeeding: a randomized trial. Birth 2001;28(4):236–42.