Produkter

Bröstmjölkens fördelar

Bröstmjölkens sammansättning: Vad innehåller bröstmjölk?

Dags att läsa: 6 min.

Bröstmjölk är fullspäckad med näringsämnen som skyddar ditt barn, men visste du att bröstmjölkens sammansättning varierar över tid? Ta reda på vad bröstmjölk innehåller och hur den förändras för att uppfylla ditt barns näringsmässiga behov.

Bröstmjölk är barnets första föda och innehåller därför grundläggande viktiga näringsämnen, såsom kolhydrater, proteiner, fetter samt vatten för att barnet inte ska få vätskebrist.1 Men bröstmjölk är ingen vanlig föda; den har mer än bara ett näringsmässigt värde.

Vad består bröstmjölk av?

Här är några andra av bröstmjölkens beståndsdelar som överförs till barnet vid varje amningstillfälle, varav många inte kan reproduceras på annat sätt.

 • Miljontals levande celler. Dessa omfattar vita blodkroppar som stärker immunförsvaret och stamceller som hjälper organ att utvecklas och läkas.2
 • Fler än 1 000 proteiner3 som hjälper ditt barn att växa och utvecklas, aktiverar immunsystemet och utvecklar och skyddar neuronerna i barnets hjärna.
 • Alla dessa bröstmjölkproteiner är uppbyggda av aminosyror. Det finns fler än tjugo av de här sammansättningarna i din bröstmjölk. Vissa av dem, nukleotider, ökar i volym under natten, och forskare tror att de bidrar till att framkalla sömn.4,5
 • Fler än 200 komplexa sockerarter, oligosackarider6, som fungerar som prebiotika och främjar tillväxten av goda bakterier i barnets mage. De förhindrar även att infektioner överförs till blodomloppet och minskar risken för hjärninflammation.
 • Fler än 40 enzymer.7 Enzymer är proteiner som katalyserar, dvs. snabbar upp kemiska reaktioner i kroppen. De som finns i din mjölk underlättar barnets matsmältning, förstärker immunsystemet och underlättar kroppens absorbering av järn.
 • Tillväxtfaktorer (hormonlika signalämnen) som bidrar till en hälsosam utveckling.1 Dessa påverkar många delar av barnets kropp, som tarmarna, blodkärlen, nervsystemet och de hormonproducerande körtlarna.
 • På tal om hormoner – bröstmjölk innehåller massor av dem!7 Dessa smarta kemiska budbärare skickar meddelanden mellan vävnaderna och organen för att se till att de fungerar som de ska. Vissa hormoner reglerar barnets aptit och sömnmönster, och andra hjälper till att stärka bandet mellan er.
 • Vitaminer och mineraler – näringsämnen som främjar hälsosam tillväxt och organfunktion samt hjälper till att bygga upp barnets tänder och skelett.1
 • Antikroppar, som även kallas för immunoglobuliner. Det finns fem grundläggande varianter av antikroppar och alla finns i bröstmjölk.8 De skyddar ditt barn mot sjukdomar och infektioner genom att bidra till att bekämpa bakterier och virus.
 • Du kanske har hört talas om långkedjiga fettsyror eftersom de spelar en viktig roll i uppbyggandet av barnets nervsystem, och bidrar till en hälsosam utveckling av hjärna och ögon.9 Ja, du gissade rätt! Det finns ett antal sådana i din bröstmjölk också.
 • 1 400 mikroRNA:er som bidrar till genregleringen och hjälper till att förhindra utveckling av sjukdomar, förstärker barnets immunsystem och spelar en viktig roll vid omformningen av bröstet.10

Hur lång denna uppräkning än ter sig så är detta bara några enstaka av de ingredienser som finns i din bröstmjölk, och forskarna upptäcker hela tiden fler. Nivåerna av dessa ingredienser däremot kan variera över tid, beroende på barnets ålder och behov.

Låt oss börja från början ...


De första dagarna: Colostrum

Den första mjölken som du producerar efter förlossningen kallas för colostrum. Denna mjölk är tjockflytande och klibbig och kallas ofta för ”flytande guld”. Det beror inte enbart på att den är gulaktig eller orangeaktig till färgen, utan på att den är så viktig för att nära och skydda ditt känsliga, nyfödda barn.

I början producerar du väldigt små mängder, endast 40 till 50 ml om dygnet11, men eftersom barnets mage inte är större än en spelkula, räcker det gott och väl. Colostrum är även väldigt lättsmält. När vi talar om colostrum är det kvalitet, och inte kvantitet som gäller.

Sammansättningen i colostrum

Colostrum har samma ingredienser som den senare mjölken kommer att ha – det är bara mängden av dessa ingredienser som skiljer sig åt, eftersom colostrum är specialanpassat för det nyfödda barnets behov.

Colostrum kallas till exempel ofta för ett naturligt vaccin eftersom det innehåller så höga nivåer av antikroppar och vita blodceller. Dessa beståndsdelar är viktiga för att skydda ditt barn mot infektioner och sjukdomar så fort det har lämnat livmoderns lugna och säkra vrå.

De skyddande egenskaperna hos colostrum är även viktiga för barnets matsmältningssystem. Barn föds med en genomsläpplig tarmvägg som colostrum täcker och förseglar.12,13 Detta är synnerligen viktigt om ditt barn är för tidigt fött, eftersom det då löper större risk att drabbas av den farliga tarmsjukdomen nekrotiserande enterokolit (NEC).13

Colostrum är även rikt på mineraler och vitaminer, och har en högre koncentration av vitamin A, E och K än mogen mjölk. Andelen protein är också högre i colostrum.1 Colostrum har även en laxerande effekt så att ditt barn kan få ut sin första avföring, som kallas mekonium eller barnbeck.14

De följande två veckorna: Övergångsmjölk

Under barnets första levnadsvecka, ungefär två till fyra dagar efter förlossningen, ändras bröstmjölkens kvantitet. Du kanske känner att brösten blir fylligare och fastare, en förändring som även kallas att mjölken ”rinner till”. Den tredje dagen dricker ditt barn ungefär 300–400 ml bröstmjölk per dygn, och den femte dagen har denna mängd ökat till 500–800 ml, så det är inte så konstigt om du känner att dina bröst blir större!11

Mjölken som du producerar från dag fem till dag fjorton kallas för övergångsmjölk.15 Som namnet antyder innebär det att mjölken övergår från colostrum till mogen mjölk. Den blir krämigare i färg och struktur, och får en högre halt av fett, kalorier och laktos (en naturlig sockerart), vilket gör den till den perfekta födan för det snabbt växande nyfödda barnet.

Den är dock fortfarande fullspäckad med skyddande antikroppar, levande celler, goda bakterier och andra bioaktiva ingredienser som hjälper till att hålla barnet friskt.15

Fyra veckor och därefter: Mogen mjölk

Bröstmjölken mognar fullt ut när ditt barn når fyra veckors ålder. Nu är mjölken rik på proteiner, vitaminer, mineraler och massor av bioaktiva komponenter, som hormoner, tillväxtfaktorer, enzymer och levande celler, som bidrar till barnets hälsosamma tillväxt och utveckling.7

Från den fjärde veckan och därefter håller sig det näringsmässiga innehållet och mängden ingredienser i den mogna mjölken på en relativt konstant nivå. Bröstmjölkens sammansättning kan emellertid fortfarande förändras från dag till dag, och från amning till amning.

Om du eller ditt barn till exempel blir sjuka producerar era kroppar antikroppar för att bekämpa sjukdomen, och de blir då en del av din mjölk. Och när ditt barn börjar upptäcka världen och stoppar leksaker i munnen stiger nivån av bakteriebekämpande enzymer i din mjölk.16 Denna förändring i bröstmjölkens sammansättning visar på vilket sätt mjölken anpassas till barnets föränderliga behov.

Vad är förmjölk och eftermjölk?

Du kanske har märkt att bröstmjölken verkar tjockare och krämigare mot slutet av amningen. Detta sker på grund av att fettsammansättningen gradvis ökar under tiden amningen pågår som en del av mjölkens rörelseprocess genom bröstet. Denna senare mjölk brukar kallas för eftermjölk, medan den första mer vattniga mjölken kallas för förmjölk. Av namnen att döma kan man tro att det finns en punkt där förmjölk omvandlas till eftermjölk, men så är inte fallet. Omvandlingen sker gradvis.15 Både förmjölken och eftermjölken är viktiga delar av en komplett amning, och rika på vitaminer, mineraler, protein och sockerarter.

Fettinnehållet i din bröstmjölk har att göra med hur pass tömt bröstet är. Brösten är mer fyllda i början av vissa amningar (mjölk med lägre fetthalt) och mer tömda i början av andra (mjölk med högre fetthalt). Bry dig därför inte så mycket om detta med förmjölk och eftermjölk, i slutänden kommer ditt barn att ha fått i sig ungefär samma mängd fett totalt sett per dygn.17

Bröstmjölkens sammansättning efter sex månader

Du kanske undrar vad som händer med din mjölk om du fortsätter att amma under en längre tid. Kan din kropp verkligen fortsätta att producera mjölk av så hög kvalitet i flera månader, eller till och med år, i rad? Underskatta inte dina bröst!

Du kommer visserligen att introducera fast föda när barnet är sex månader gammalt, för att fylla på barnets lager av vissa näringsämnen som t.ex. järn,18 men bröstmjölk kommer likväl att utgöra den största delen av barnets diet.

När barnet är sju månader gammalt kommer det fortfarande att få i sig 93 % av sitt kaloriintag via bröstmjölken. Vid elva till sexton månaders ålder kommer omkring hälften av barnets kaloriintag att komma från bröstmjölk.19

Både du och ditt barn kan därför fortsätta att njuta av amningens fördelar under många månader framöver.

References

1 Ballard O, Morrow AL. Human milk composition: nutrients and bioactive factors. Pediatr Clin North Am. 2013;60(1):49-74.

2 Hassiotou F et al. Cells in human milk: state of the science. J Human Lact. 2013;29(2):171-182.

3 Beck KL, et al. Comparative proteomics of human and macaque milk reveals species-specific nutrition during postnatal development. J Proteome Res. 2015;14(5):2143-2157.

4 Zhang Z et al. Amino acid profiles in term and preterm human milk through lactation: a systematic review. Nutrients. 2013;5(12):4800-4821.

5 Sánchez CL et al. The possible role of human milk nucleotides as sleep inducers.Nutr Neurosci. 2009;12(1):2-8.

6 Moukarzel S, Bode L. Human milk oligosaccharides and the preterm infant: a journey in sickness and in health. Clin perinatol. 2017;44(1):193-207.

7 Hamosh M. Bioactive factors in human milk. Pediatric Clinics. 2001;48(1):69-86.

8 Brandtzaeg P. The mucosal immune system and its integration with the mammary glands. The J Pediatr. 2010;156(2):S8-15.

9 Uauy R et al. Essential fatty acids in early life: structural and functional role. Proc Nutr Soc. 2000;59(1):3-15.

10 Alsaweed M et al. Human milk cells and lipids conserve numerous known and novel miRNAs, some of which are differentially expressed during lactation. PLoS One. 2016;11(4):e0152610.

11 Neville MC et al. Studies in human lactation: milk volumes in lactating women during the onset of lactation and full lactation. Am J Clin Nutr. 1988;48(6):1375-1386.

12 Marchbank T et al. Pancreatic secretory trypsin inhibitor is a major motogenic and protective factor in human breast milk. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2009;296(4):G697-703.

13 Herrmann K, Carroll K. An exclusively human milk diet reduces necrotizing enterocolitis. Breast Med. 2014;9(4):184-190.

14 Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding: A guide for the medical profession; 2011. 1114 p.

15 Martin CR et al. Review of infant feeding: key features of breast milk and infant formula. Nutrients. 2016;8(5):279.

16 Montagne P et al. Changes in lactoferrin and lysozyme levels in human milk during the first twelve weeks of lactation. InBioactive components of human milk 2001 (pp. 241-247). Springer, Boston, MA.

17 Kent JC, et al. Volume and frequency of breastfeedings and fat content of breast milk throughout the day. Pediatrics. 2006;117(3):e387-395.

18 Kuo AA et al. Introduction of solid food to young infants. Matern child health J. 2011;15(8):1185-1194.

19 Dewey KG et al. Breast milk volume and composition during late lactation (7-20 months). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1984;3(5):713-720.

Relaterade produkter

Hydrogelinlägg

Om du ammar och har ömma eller spruckna bröstvårtor ger Medela hydrogelinlägg omedelbar lindring och stödjer läkningsprocessen.

Läs mer

Freestyle™ Hands-free bärbar elektrisk dubbelbröstpump

Testvinnaren Freestyle™ Hands-free är Medelas minsta och första bärbara elektriska hands-free dubbelbröstpump, utformad så att du kan fortsätta med andra sysslor medan du pumpar. 

Läs mer

Hydrogelinlägg

Om du ammar och har ömma eller spruckna bröstvårtor ger Medela hydrogelinlägg omedelbar lindring och stödjer läkningsprocessen.

Läs mer

Freestyle™ Hands-free bärbar elektrisk dubbelbröstpump

Testvinnaren Freestyle™ Hands-free är Medelas minsta och första bärbara elektriska hands-free dubbelbröstpump, utformad så att du kan fortsätta med andra sysslor medan du pumpar. 

Läs mer

Skaffa appen!

Medela Family-appen hjälper dig att hålla reda på ditt barns behov från graviditet till dagis.


 • Graviditet

 • Amning

 • Pumpning

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Bröstmjölkens fördelar

Vad är övergångsmjölk?

Läs mer
Bröstmjölkens fördelar

Varför är colostrum så viktigt?

Läs mer
Bröstmjölkens fördelar

Bröstmjölk jämfört med mjölkersättning: Vilka likheter finns det?

Läs mer
Bröstmjölkens fördelar

Vad är övergångsmjölk?

Läs mer
Bröstmjölkens fördelar

Varför är colostrum så viktigt?

Läs mer
Bröstmjölkens fördelar

Bröstmjölk jämfört med mjölkersättning: Vilka likheter finns det?

Läs mer

Varför välja Medela?

Vetenskapen om omsorg

I över 60 år har vårt företag ägnat sig åt vetenskapen att göra den mest känsliga formen av vård enkel, intuitiv och effektiv.

Läs mer på