Produkter

Särskilda amningsbehov

Mata bröstmjölk till för tidigt fött barn

Dags att läsa: 8 min.

Det är särskilt viktig att för tidigt födda barn får i sig bröstmjölk, men direkt amning kan vara en utmanande uppgift. Läs våra expertråd som hjälper dig att ge ditt för tidigt födda barn alla fördelar hos din bröstmjölk

Om ditt barn föds före 37:e graviditetsveckan klassas det som för tidigt fött.1 Man vet inte alltid varför barn föds för tidigt, men det finns vissa faktorer som ökar risken. Några av dessa är graviditet med tvillingar eller fler barn, vissa hälsotillstånd som påverkar mamman eller fostret, eller om mamman fött för tidigt vid en tidigare graviditet.

Eftersom för tidigt födda barn har spenderat mindre tid än de ska i livmodern, så behöver de växa lite till, och de kan då vara extra känsliga mot sjukdomar och infektioner. De kan även behöva läggas in på den neonatala intensivvårdsavdelningen.

Varför är bröstmjölk så viktigt för ett för tidigt fött barn?

Bröstmjölk är viktigt för en optimal tillväxt och utveckling hos fullgångna barn, och det är ännu viktigare för för tidigt födda barn.

Viktiga faktorer, som DHA (en fettsyra som är väsentlig för en normal utveckling av hjärna och ögon) och immunoglobulin G (en antikropp), transporteras från mamman till fostret via moderkakan under hela graviditeten.2,3 Eftersom för tidigt födda barn anländer för tidigt har de inte hunnit få dessa viktiga faktorer i livmodern, men mjölken hos mammor med för tidigt födda barn innehåller mer fett och sekretoriskt immunoglobulin än mjölken hos mammor till fullgångna barn.4

Dessutom är mag-tarmkanalen hos för tidigt födda barn omogen, vilket kan orsaka svårigheter med matsmältningen och upptagningen av näringsämnen. Därför behöver de föda som är enkel att bearbeta för deras ömtåliga magar. Din bröstmjölk innehåller enzymer som underlättar barnets matsmältning,5 samt en epidermisk tillväxtfaktor som hjälper tarmarna att mogna.6 Tarmarna hos för tidigt födda barn som huvudsakligen matas med bröstmjölk är avsevärt mindre genomträngliga än hos för tidigt födda barn som huvudsakligen matas med mjölkersättning. Det innebär att färre (potentiellt sjukdomsframkallande) partiklar kan tränga igenom tarmväggen och in i blodomloppet.7

Bröstmjölk är mycket viktigt för för tidigt födda barn. Såpass viktigt att om de av någon anledning inte kan få i sig tillräckligt med mjölk från den egna mamman så kan de matas med donerad mjölk från andra ammande mammor, i stället för att matas med mjölkersättning.

Gör bröstmjölk att för tidigt födda barn blir friskare?

Din bröstmjölk innehåller skyddande ämnen som kan bidra till att förebygga allvarliga tillstånd som ditt för tidigt födda barn är mottagligt för,8 som svåra infektioner, 9 prematuritetsretinopati (som kan orsaka synförlust)10 och bronkopulmonell dysplasi (en kronisk lungsjukdom).11

Ju mer bröstmjölk ditt barn får i sig, desto lägre är sjukdomsrisken.12 Varje ytterligare 10 ml mjölk per dag, per kg av barnets vikt, minskar risken för sepsis med 19 %.9 Risken för nekrotiserande enterokolit (NEC), en potentiellt dödlig tarmsjukdom, är också upp till tio gånger lägre hos för tidigt födda barn som får i sig bröstmjölk jämfört med dem som matas med mjölkersättning.13 Så varje droppe är värdefull!

Viktigast av allt är att för tidigt födda barn som matas med mjölk från sin egen mamma i genomsnitt skrivs ut två veckor tidigare än de som matas med mjölkersättning.14 De löper även nästan 6 % lägre risk att läggas in på sjukhuset på nytt under det första året.15

Långsiktigt har bröstmjölk även visat sig förbättra den psykiska och fysiska utvecklingen. Forskning har visat att barn med låg födelsevikt som matades med bröstmjölk på intensivvården har ett försprång på så mycket som fem IQ-poäng jämfört med dem som inte fick bröstmjölk15 – samt har en bättre hjärtfunktion senare i livet.17

Kommer jag att producera mjölk om mitt barn föds oväntat tidigt?

Ja – mammor är redo att producera mjölk i mitten av graviditeten. När moderkakan stöts ut efter förlossningen faller nivåerna av graviditetshormonet progesteron, vilket gör det möjligt för dina bröst att börja producera colostrum, din första mjölk. Vanligtvis utlöses mammans mjölkproduktion av att hennes nyfödda barn tar suggrepp om hennes bröst och suger rytmiskt, men om ditt barn föds för tidigt kanske det inte kan amma till en början.

Du kan simulera de sinnesförnimmelser som sätter igång mjölkproduktionen genom att stimulera dina bröst och bröstvårtor med händerna, eller med en bröstpump, vilket kan hjälpa dig att pumpa ur den näringsrika colostrum till ditt barn18 – se nedan för mer information om vad du kan göra om ditt nyfödda barn inte kan amma än.

Modersmjölken rinner vanligtvis till omkring två till fyra dagar efter förlossningen men om du fött för tidigt kan den ibland försenas. En färsk studie har emellertid visat att mjölken rann till vid förväntad tid hos mammor som pumpade ur inom en timme efter förlossningen.19 Det är därför det är viktigt att börja pumpa ur mjölk så tidigt som möjligt.

Hur kan jag förbereda mig om jag vet att mitt barn kommer att födas för tidigt?

Besök den neonatala intensivvårdsavdelningen för att bekanta dig med miljön och se hur personalen tar hand om för tidigt födda barn. Det är även en god idé att ta reda på hur bröstmjölk produceras och pumpas ur, och att förstå hur viktig den är både som näring och som medicin för dessa barn.

Du behöver pumpa ur lika ofta som ett friskt nyfött barn normalt skulle ha ammat. Det innebär att du pumpar varannan till var tredje timme – med andra ord, minst åtta till tolv gånger om dygnet.

Vissa mammor ger små mängder utpumpad bröstmjölk i barnets mun med hjälp av en spruta. Man kan också föra in en bomullspinne indränkt med bröstmjölk i barnets mun.22 Detta gör det möjligt för ditt barn att smaka på din mjölk – vilket kan göra det lättare att gå vidare till exklusiv amning – och täcker barnets mun med de immunitetsstärkande, skyddande komponenterna i din mjölk. Det finns många sätt du kan involvera dig på, så fråga din vårdpersonal vad du kan göra för ditt barn. 

Barn med mycket låg födelsevikt, under 1,5 kg, behöver ofta extra protein, kalcium och fosfor, så förutom modersmjölk får de även berikning. Berikningarna kan vara baserade på människomjölk eller komjölk.


Vad händer om mitt barn inte kan amma från bröstet?

Många barn som föds före vecka 34 har svårt med att samordna sitt sugmönster, sin sväljning och sin andning. Tills ditt barn är redo att amma kommer sjukvårdspersonal försiktigt att placera en sond genom barnets näsa eller mun så att det kan matas. Ditt barn kan få alla sina måltider på detta sätt tills det är redo att börja amma från ditt bröst.

Om ditt barn är för svagt för att ta suggrepp och amma kan du använda sjukhusets eller förlossningsklinikens bröstpump som då får ”agera som barn”. Stimulering av dina bröst med forskningsbaserad initieringsteknik20 – som efterliknar sugmönstret hos människobarn – under de första timmarna21 är viktigt för att din mjölkproduktion ska initieras och upprätthållas.

Du behöver pumpa ur lika ofta som ett friskt nyfött barn normalt skulle ha ammat. Det innebär att du pumpar varannan till var tredje timme – med andra ord, minst åtta till tolv gånger om dygnet.

Vissa mammor ger små mängder utpumpad bröstmjölk i barnets mun med hjälp av en spruta. Man kan också föra in en bomullspinne indränkt med bröstmjölk i barnets mun.22 Detta gör det möjligt för ditt barn att smaka på din mjölk – vilket kan göra det lättare att gå vidare till exklusiv amning – och täcker barnets mun med de immunitetsstärkande, skyddande komponenterna i din mjölk. Det finns många sätt du kan involvera dig på, så fråga din vårdpersonal vad du kan göra för ditt barn. 

Barn med mycket låg födelsevikt, under 1,5 kg, behöver ofta extra protein, kalcium och fosfor, så förutom modersmjölk får de även berikning. Berikningarna kan vara baserade på människomjölk eller komjölk.

Har du några tips för urpumpning av mjölk?

Om ditt barn förväntas stanna kvar på den neonatala intensivvårdsavdelningen ett tag rekommenderar neonatologer att man använder en dubbelbröstpump för att pumpa ur mjölk till barnet – jag rekommenderar alltid Medela Symphony. Dubbelpumpning gör det inte bara möjligt att pumpa ur snabbare, det driver även i genomsnitt ut 18 % mer mjölk än pumpning från ett bröst i taget.23

Jag uppmuntrar även mammor att hitta den mest bekväma perioden att pumpa ur. Det är allmänt känt att den bästa tiden att pumpa ur är omedelbart efter eller under långvarig hud-mot-hud-kontakt med ditt barn (se nedan för mer information om denna ”känguruvård”) eller när du befinner dig vid barnets säng och samtidigt kan titta på det medan du pumpar ur. Oxytocin, hormonet som framkallar din utdrivningsreflex, frigörs när du tittar, vidrör, luktar på och tänker på ditt barn,24 så personalen på den neonatala intensivvårdsavdelningen bör kunna erbjuda en bekväm och avslappnad miljö där du kan göra allt detta.

Vad är känguruvård för för tidigt födda barn?

Känguruvård innebär att föräldrarna har hud-mot-hud-kontakt med sitt nyfödda barn genom att hålla det mot sitt bara bröst under längre perioder, och detta kan ha många fantastiska fördelar för dig, ditt barn och din mjölkproduktion. Hud-mot-hud-kontakt hjälper till att lugna ned och reglera ditt barns andning och hjärtslag, samt håller det varmt och låter det vila nära dig eller din partner. Känguruvård är även kopplat till bättre hälsa hos för tidigt födda barn.25 Hos mammor är det kopplat till högre volymer av urpumpad mjölk26 och längre amningsvaraktighet.27 Att ha hud-mot-hud-kontakt minst 30 till 60 minuter före ett amningstillfälle gör att barnet har tid att vakna upp och känna sig hungrigt i stället för att behöva stressa.

Vad gör jag om personalen på den neonatala intensivvårdsavdelningen erbjuder mjölkersättning?

Tveka inte att berätta för dem att du vill ge ditt barn bröstmjölk, inte mjölkersättning. Om din bröstmjölk inte räcker till för ditt barn, be personalen på den neonatala intensivvårdsavdelningen om mer hjälp för att öka din mjölkproduktion.

Det är normalt att mammor till barn på den neonatala intensivvårdsavdelningen känner sig oroade eller stressade. Dessa negativa känslor kan ibland påverka mjölkproduktionen, därför är det mycket viktigt att be om hjälp när du behöver det. Kom ihåg, du har rätt att be om hjälp. Vårdpersonalen kan skicka dig vidare till rätt person som kan ge dig amningshjälp, till exempel en amningsrådgivare.

Hur fungerar det med mjölkbanker för donerad bröstmjölk?

American Academy of Pediatrics har fastställt att om ett barns mamma inte har egen bröstmjölk, trots avsevärt stöd med amningen, ska barnet få pastöriserad donerad bröstmjölk.28 Certifierade mjölkbanker har höga standarder när det gäller kontroll och testning av potentiella donatorer, pastörisering och testning av mjölk innan den används på sjukhus för att minska risken för överföring av infektioner.

Hur kan jag skifta från urpumpning till direkt amning?

Om ditt barn är stabilt nog för att kunna hållas hud-mot-hud, oavsett fosterålder, så kanske det söker sig till ditt bröst för att öva på sitt sugmönster (icke-näringsmässigt). Det är en perfekt introduktion till att börja lära sig hur det ska amma innan det är helt redo att samordna sugning, sväljning och andning.

Barn älskar lukten av bröstmjölk, så om du pumpar ur lite mjölk på bröstvårtan innan du placerar barnet vid bröstet kan det göra det lättare för barnet att hitta bröstvårtan och vilja suga. Det kanske till och med kan få i sig lite mjölk när det tar suggrepp. Oroa dig inte om barnet inte verkar klara av så mycket – det lär sig sakta men säkert. Till slut kan det kanske suga en eller två gånger och sedan amma helt. Tills dess kan ditt barn matas med mjölk genom en sond medan du håller det nära ditt bröst, eftersom detta kan hjälpa barnet att förknippa en mätt mage med ditt bröst och din mjölk.

Icke-näringsmässig amning kan börja så snart du känner dig bekväm med känguruvård, förutsatt att ditt barn inte har bradykardi (långsam hjärtrytm) eller bristande syremättnad. Barnet kan sedan gå vidare till att amma när det klarar av det. Det kommer gradvis att bygga upp tillräckligt med styrka för att bibehålla ett längre suggrepp och få i sig mer mjölk över tid.

Relaterade produkter
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony bröstpump (för sjukhus och uthyrning)

Symphony bröstpump är baserad på årtionden av forskning och är utformad för att hjälpa dig att pumpa ur tillräckligt med mjölk för att kunna ge ditt barn en kost bestående av enbart bröstmjölk.

Läs mer

FingerFeeder

Med FingerFeeder kan barnet matas med små volymer vätska. Mängden colostrum, bröstmjölk eller tillskott kan regleras noggrant. 

Läs mer

Matningsbägare

Matningsbägaren är ett prisvärt alternativ för kortvarig matning med bröstmjölk, näringstillskott eller läkemedel. Matningsbägaren är fri från bisfenol A (BPA).

Läs mer
Symphony® No. 1 hospital pump

Symphony bröstpump (för sjukhus och uthyrning)

Symphony bröstpump är baserad på årtionden av forskning och är utformad för att hjälpa dig att pumpa ur tillräckligt med mjölk för att kunna ge ditt barn en kost bestående av enbart bröstmjölk.

Läs mer

FingerFeeder

Med FingerFeeder kan barnet matas med små volymer vätska. Mängden colostrum, bröstmjölk eller tillskott kan regleras noggrant. 

Läs mer

Matningsbägare

Matningsbägaren är ett prisvärt alternativ för kortvarig matning med bröstmjölk, näringstillskott eller läkemedel. Matningsbägaren är fri från bisfenol A (BPA).

Läs mer

Skaffa appen!

Medela Family-appen hjälper dig att hålla reda på ditt barns behov från graviditet till dagis.


  • Graviditet

  • Amning

  • Pumpning

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Amningstips

Amning under den första månaden: vad du kan förvänta dig

Läs mer
Amningstips

Amning under den första månaden: vad du kan förvänta dig

Läs mer
References

1 World Health Organization. Geneva, Switzerland; 2018. Media Centre: Preterm birth fact sheet; November 2017 [26.03.2018]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/

2 Duttaroy AK. Transport of fatty acids across the human placenta: a review. Prog Lipid Res. 2009;48(1):52-61.

3 Palmeira P et al. IgG placental transfer in healthy and pathological pregnancies. Clin Dev Immunol. 2012;2012: 985646.

4 Underwood MA. Human milk for the premature infant. Pediatr Clin North Am. 2013;60(1):189-207.

5 Pamblanco M et al. Bile salt‐stimulated lipase activity in human colostrum from mothers of infants of different gestational age and birthweight. Acta Paediatr. 1987;76(2):328-331.

6 Dvorak B. Milk epidermal growth factor and gut protection. J Pediatr. 2010;156(2):S31-35.

7 Taylor SN et al. Intestinal permeability in preterm infants by feeding type: mother's milk versus formula. Breastfeed Med. 2009;4(1):11-15.

8 Newburg DS. Innate immunity and human milk. J Nutr. 2005;135(5):1308-1312.

9 Patel AL et al. Impact of early human milk on sepsis and health-care costs in very low birth weight infants. J Perinatol. 2013;33(7):514-519.

10 Zhou J et al. Human milk feeding as a protective factor for retinopathy of prematurity: a meta-analysis. Pediatrics. 2015;136(6):e1576-1586.

11 Patel AL et al. Influence of own mother's milk on bronchopulmonary dysplasia and costs. Arch Dis Child Fetal Neonat Ed. 2017;102(3):F256-F261.

12 Meier PP et al. Improving the use of human milk during and after the NICU stay. Clin Perinatol. 2010;37(1):217-245.

13 Lucas A, Cole TJ. Breast milk and neonatal necrotising enterocolitis. Lancet. 1990;336(8730-8731):1519-1523.

14 Schanler RJ et al. Randomized trial of donor human milk versus preterm formula as substitutes for mothers' own milk in the feeding of extremely premature infants. Pediatrics. 2005;116(2):400-406.

15 Vohr BR et al. Beneficial effects of breast milk in the neonatal intensive care unit on the developmental outcome of extremely low birth weight infants at 18 months of age. Pediatrics. 2006;118(1):e115-123.

16 Victora CG et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016;387(10017):475-490.

17 Lewandowski AJ et al. Breast milk consumption in preterm neonates and cardiac shape in adulthood. Pediatrics. 2016;138(1):pii:e20160050.

18 Meier PP et al. Which breast pump for which mother: an evidence-based approach to individualizing breast pump technology. J Perinatol. 2016;36(7):493-499.

19 Parker LA et al. Effect of early breast milk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low birth weight infants: a pilot study. J Perinatol. 2012;32(3):205-209.

20 Meier PP et al. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol. 2012;32(2):103-110.

21 Parker LA et al. Association of timing of initiation of breastmilk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low-birth-weight infants. Breastfeed Med. 2015;10(2):84-91.

22 Lee J et al. Oropharyngeal colostrum administration in extremely premature infants: an RCT. Pediatrics. 2015;135(2):e357-366.

23 Prime PK et al. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med 2012; 7(6):442–447.

24 Uvnäs Moberg K, Prime DK. Oxytocin effects in mothers and infants during breastfeeding. Infant 2013; 9(6):201–206.

25 Boundy EO et al. Kangaroo mother care and neonatal outcomes: a meta-analysis. Pediatrics. 2015;137(1): e20152238.

26 Acuña-Muga J et al. Volume of milk obtained in relation to location and circumstances of expression in mothers of very low birth weight infants. J Hum Lact. 2014;30(1):41-46

27 Nyqvist KH et al. Towards universal kangaroo mother care: recommendations and report from the first European conference and seventh international workshop on kangaroo mother care. Acta Paediatr. 2010;99(6):820-826.

28 American Academy of Pediatrics - Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics. 2012;129(3):e827-841.

 

Varför välja Medela?

Vetenskapen om omsorg

I över 60 år har vårt företag ägnat sig åt vetenskapen att göra den mest känsliga formen av vård enkel, intuitiv och effektiv.

Läs mer på