Produkter

Amningsutmaningar

Amning när du eller ditt barn är sjuka

Dags att läsa: 7 min.

Du kanske undrar om det är säkert att amma när du eller ditt barn är sjuka. Den goda nyheten är att amning under sjukdom kan ge många fördelar för er båda – läs vidare för att ta reda på mer.

Visste du att amning minskar risken för att ditt barn blir sjukt? Det skyddar inte barnet helt mot sjukdomar, men de skyddande egenskaperna hos bröstmjölk innebär att ammande barn blir sjuka mer sällan1 och blir friska snabbare jämfört med barn som matas med mjölkersättning.

Bröstmjölk har även antibakteriella och virushämmande egenskaper.2 Beroende på hur länge du ammar löper ditt barn mindre risk att drabbas av förkylning, influensa, öron- och luftvägsinfektioner och av illamående och diarré.1 Forskare undersöker även bröstmjölkens potential för att motverka olika sjukdomar, och det gäller allt från bindhinneinflammation till cancer.3,4

Bör jag amma mitt barn när det är sjukt?

Ja. När du ammar ditt barn när det är sjukt har det en större chans att återhämta sig snabbare, och amningen fungerar även som tröst för barnet. Din bröstmjölk innehåller antikroppar, vita blodkroppar, stamceller och skyddande enzymer som bekämpar infektioner och kan underlätta läkning.1,5,6 Den innehåller även en ständigt skiftande blandning av vitaminer och näringsämnen som hjälper barnet att tillfriskna så snabbt som möjligt. Det innebär även färre sjukdagar och läkarbesök för er båda.7

– Amning ger ditt barn allt det behöver när det är sjukt – det fungerar som medicin, föda, vätska och tröst. Det är det bästa på hela jorden för ditt barn, säger Sarah Beeson, sjuksköterska från Storbritannien.

Det som är häpnadsväckande är att bröstmjölkens sammansättning förändras när ditt barn är sjukt. Om du drabbas av en bakterie- eller virusinfektion så bildar din kropp antikroppar som bekämpar dessa infektioner. Dessa antikroppar förs sedan vidare till ditt barn via din mjölk.8 Nivåerna av immunstärkande celler i din mjölk, så kallade leukocyter, ökar också kraftigt när ditt barn är sjukt.5

Bröstmjölk är även den perfekta födan för barn med oroliga magar eftersom den är väldigt lättsmält.

– Min dotter drabbades av norovirus när hon var tolv månader gammal, och bröstmjölk var det enda hon kunde behålla, säger Maya, tvåbarnsmamma från Spanien. Hon hade avvants naturligt och ammade en gång när det var läggdags, men tillgång-och-efterfrågan-effekten hos amning var häpnadsväckande. Inom två dygn hade jag nått ofantliga mjölkproduktionsnivåer! Det gjorde att min lilla flicka slapp få dropp.

Tänk på att du kan behöva ändra ditt amningsmönster när ditt barn är sjukt. Till exempel kan ett förkylt barn vilja amma oftare men under en kortare tid. Anledningen kan vara att det söker tröst eller att det kan vara svårare att ta suggrepp med täppt näsa. Om barnets näsa är tilltäppt kan det även föredra att amma i upprätt läge, så prova olika amningsställningar.

Vad händer om mitt barn verkar för sjukt för att amma?

Ibland kan barn som verkar mycket sjuka inte ha den aptit och den energi som krävs för att amma. Om du har svårt att få barnet att amma ska du rådfråga vårdpersonal, amningsrådgivare eller amningsspecialist för att förhindra att barnet drabbas av uttorkning.

Du kan även få rådet att pumpa ur lite mjölk och mata barnet med en spruta, en kopp eller med en annan metod som du tycker kräver minst ansträngning från barnet. Om du pumpar ur vid den tidpunkt som du normalt skulle ha ammat så håller du även din mjölkproduktion på en stadig nivå.

Om du oroar dig över ditt barns hälsa eller mjölkintag ska du alltid omgående rådfråga läkare.

Går det bra att amma även om jag är sjuk?

Det är kanske det sista du vill göra när du är sjuk, men vid de vanligaste sjukdomarna är det bäst att fortsätta amma. Om du är förkyld eller har influensa, diarré, kräkningar eller mastit kan du fortsätta att amma som vanligt. Ditt barn kan inte smittas via din bröstmjölk – faktum är att bröstmjölken innehåller antikroppar som minskar risken för att barnet smittas av samma sjukdom.

– Att amma när man är sjuk är både säkert och förnuftigt. Av alla personer i din närhet löper ditt barn minst risk att bli sjukt när du är orolig i magen eller förkyld, eftersom det redan har haft nära hudkontakt med dig och får i sig en daglig dos av de skyddande antikropparna i din mjölk, säger Sarah Beeson.

Det kan emellertid vara extremt utmattande att amma när man är sjuk. Du måste först sköta om dig själv för att sedan kunna sköta om ditt barn. Få i dig tillräckligt med vätska, ät när du har möjlighet och kom ihåg att din kropp behöver extra mycket vila. Kryp upp i soffan tillsammans med ditt barn, och be familj och vänner hjälpa dig att sköta barnet i ett par dagar så att du kan fokusera på att friskna till.

– Oroa dig inte över din mjölkproduktion – den kommer inte att påverkas. Sluta bara inte att amma abrupt eftersom du då riskerar att drabbas av mastit, tillägger Sarah.

God hygien är viktig för att minimera smittorisken. Tvätta händerna med tvål och vatten både innan och efter att du ammar, lagar mat, äter mat, går på toaletten och byter blöjor. Håll en näsduk för näsan när du nyser eller hostar, eller gör det i armbågsvecket (inte i händerna) om du inte har någon näsduk med dig, och tvätta eller desinficera alltid händerna när du har hostat, nyst eller snutit dig.

Kan jag ta läkemedel när jag ammar?

Du kan ta paracetamol, ibuprofen och vissa antibiotika när du ammar,9,10 förutsatt att du rådfrågar vårdpersonal och följer doseringsanvisningarna. Observera att ibuprofen är kontraindicerat för mammor med astma.

Förr brukade mammor få rådet att undvika aspirin, men en färsk studie har visat att låga doser troligtvis är säkert när du ammar.11 Höga doser aspirin har däremot kopplats till Reyes syndrom, en sällsynt men allvarlig sjukdom hos barn,12 så det är bäst att rådfråga vårdpersonal innan du beslutar dig för att ta aspirin.

Starkare receptbelagda smärtstillande läkemedel, som kodein och tramadol, rekommenderas inte när du ammar.10 Eftersom riktlinjer och rekommendationer ständigt ändras ska du vända dig till vårdpersonal eller apotekspersonal som kan ge dig information om specifika mediciner om du oroar dig över något.

Vissa förkylnings- och hostmediciner innehåller avsvällande eller slemlösande medel som kan minska din mjölkproduktion. Undvik att ta mediciner som innehåller fenylefrin, fenylpropanolamin eller guaifenesin.9 Undvik även mediciner som orsakar dåsighet när du ammar.

– Kontrollera innehållsförteckningen på förpackningen och rådfråga vårdpersonal om du är osäker, säger Sarah. Om ditt barn föds för tidigt, har låg födelsevikt eller har någon sjukdom ska du vända dig till vårdpersonal innan du tar något läkemedel under tiden du ammar – även paracetamol.

– När du pratar med läkare eller apotekspersonal ska du alltid berätta att du ammar för att de ska kunna föreslå det bästa alternativet, tillägger hon.

Vad gäller vid långvarig medicinering?

Om du tar mediciner mot diabetes, astma, depression eller andra kroniska sjukdomar kan fördelarna hos amning väga tyngre än riskerna. – Amning går oftast bra vid nästan alla sjukdomar, med undantag av vissa sällsynta åkommor. Du vet vilka dina vanliga mediciner är, och under graviditeten bör du ha möjlighet att diskutera med din läkare eller specialist om hur du ska ta dem. Det finns riktlinjer för riskfaktorer för olika mediciner och dessa är tillgängliga för all vårdpersonal, säger Sarah. Du ska under alla omständigheter diskutera detta med din läkare eller vårdpersonal.

– Jag tog höga doser av epilepsiläkemedel men jag kunde fortfarande amma, säger Nicola, enbarnsmamma från Storbritannien. Jag övervakades av min neurolog för att det skulle finnas en balans mellan min sons säkerhet och en låg anfallsrisk. Anfall kan utlösas av sömnbrist, och jag ammade dag och natt men skötte om mig ordentligt, och det gjorde även min man. Det har varit en positiv erfarenhet.

Vad händer om jag blir inlagd på sjukhus?

Oavsett om du genomgår schemalagd eller akut behandling finns det sätt att säkerställa att ditt barn får fortsätta ta del av alla fördelar hos bröstmjölk och att du kan fortsätta amma när du skrivs ut.

– Pumpa ur och frys in din bröstmjölk så att någon annan kan ge den till ditt barn. Öva på att pumpa ur i förväg och se till att informera vårdpersonalen om att du är ammande mamma när du bokar tid och sedan igen när du läggs in, säger Sarah.

– Om ditt barn är litet kan det kanske få vara kvar hos dig. Fråga även om du kan få träffa en amningsrådgivare eller amningsspecialist – de kommer att vara goda förespråkare för dig, särskilt om du ligger på en allmän avdelning. Om du ligger på akuten, se till att vårdpersonalen känner till att du har ett ammande barn – det är kanske inget de tänker på annars.

Om du genomgår en operation med lokal eller allmän bedövning så betyder det inte att du måste avbryta pumpningen eller ”pumpa och dumpa” din bröstmjölk. När du känner dig tillräckligt frisk för att hålla ditt barn efter operationen kommer mängden bedövningsmedel i din bröstmjölk att ha sjunkit till minimala nivåer och det bör nästan alltid vara säkert att amma.10 Du bör emellertid alltid rådfråga vårdpersonal, amningsrådgivare eller amningsspecialist i alla dessa situationer.

Finns det några situationer då jag inte ska amma?

Det finns vissa situationer då det är säkrast att tillfälligt sluta amma och pumpa ur och slänga mjölken för att upprätthålla din produktion tills behandlingen har avslutats. Det gäller bland annat om du genomgår strålbehandling eller kemoterapi mot cancer, har herpesutslag på bröstet eller har drabbats av en infektion som tuberkulos, mässling eller blodförgiftning, som kan överföras via din mjölk.13,14 Sök expertråd när det handlar om ditt medicinska tillstånd och om det är bäst att fortsätta eller sluta amma.

Relaterade produkter

Freestyle™ Hands-free bärbar elektrisk dubbelbröstpump

Testvinnaren Freestyle™ Hands-free är Medelas minsta och första bärbara elektriska hands-free dubbelbröstpump, utformad så att du kan fortsätta med andra sysslor medan du pumpar. 

Läs mer
Breast milk storage bags

Förvaringspåsar för bröstmjölk

Medela förvaringspåsar för bröstmjölk är hygieniska och enkla att använda och utgör ett praktiskt sätt att förvara, bära och värma utpumpad bröstmjölk.

Läs mer

Safe & Dry™ amningsinlägg för engångsbruk

Medelas superabsorberande amningsinlägg för engångsbruk är utformade för rikligt mjölkläckage – i synnerhet kort efter förlossningen – och håller dig torr, bekväm och säker både dag och natt.

Läs mer

Freestyle™ Hands-free bärbar elektrisk dubbelbröstpump

Testvinnaren Freestyle™ Hands-free är Medelas minsta och första bärbara elektriska hands-free dubbelbröstpump, utformad så att du kan fortsätta med andra sysslor medan du pumpar. 

Läs mer
Breast milk storage bags

Förvaringspåsar för bröstmjölk

Medela förvaringspåsar för bröstmjölk är hygieniska och enkla att använda och utgör ett praktiskt sätt att förvara, bära och värma utpumpad bröstmjölk.

Läs mer

Safe & Dry™ amningsinlägg för engångsbruk

Medelas superabsorberande amningsinlägg för engångsbruk är utformade för rikligt mjölkläckage – i synnerhet kort efter förlossningen – och håller dig torr, bekväm och säker både dag och natt.

Läs mer

Skaffa appen!

Medela Family-appen hjälper dig att hålla reda på ditt barns behov från graviditet till dagis.


  • Graviditet

  • Amning

  • Pumpning

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Amningstips

Vad är ”normalt” när det gäller amning?

Läs mer
Amningstips

Amning under den första månaden: vad du kan förvänta dig

Läs mer
Amningstips

Bröstmjölksproduktion: hur tillgång och efterfrågan fungerar

Läs mer
Amningstips

Vad är ”normalt” när det gäller amning?

Läs mer
Amningstips

Amning under den första månaden: vad du kan förvänta dig

Läs mer
Amningstips

Bröstmjölksproduktion: hur tillgång och efterfrågan fungerar

Läs mer
References

1 Victora CG et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016;387(10017):475-490.

2 Lönnerdal B. Bioactive proteins in breast milk. J Paediatr Child Health. 2013;49 Suppl 1:1-7.

3 Australian Breastfeeding Association [Internet]. Topical treatment with breastmilk: randomised trials. [cited 2018 Apr 4]. Available from https://www.breastfeeding.asn.au/tropical-treatment-with-breastmilk-randomised-trials

4 Ho JCS et al. HAMLET–A protein-lipid complex with broad tumoricidal activity. Biochem Biophys Res Commun. 2017;482(3):454-458.

5 Hassiotou F et al. Maternal and infant infections stimulate a rapid leukocyte response in breastmilk. Clin Transl Immunology. 2013;2(4):e3.

6 Hassiotou F, Hartmann PE. At the dawn of a new discovery: the potential of breast milk stem cells. Adv Nutr. 2014;5(6):770-778.

7 Ladomenou F et al. Protective effect of exclusive breastfeeding against infections during infancy: a prospective study. Arch Dis Child. 2010;95(12):1004-1008.

8 Hanson LA. Breastfeeding provides passive and likely long-lasting active immunity. Ann Allergy Asthma Immunol. 1998;81(6):523-533.

9 Hale TW, Rowe HE. Medications and Mothers' Milk 2017. 17th ed. New York, USA: Springer Publishing Company; 2017. 1095 p.

10 Reece-Stremtan S et al. ABM Clinical Protocol# 15: Analgesia and anesthesia for the breastfeeding mother, Revised 2017. Breastfeed Med. 2017;12(9):500-506.

11 Datta P et al. Transfer of low dose aspirin into human milk. J Hum Lact. 2017;33(2):296-299.

12 Morello O. Safe in breastfeeding [Internet]. Italy: Orfeo Morello; 2016. Aspirin: Can I take aspirin while breastfeeding? [cited 2018 Apr 4]. Available from: https://www.safeinbreastfeeding.com/aspirin/

13 Lamounier JA et al. Recommendations for breastfeeding during maternal infections. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):181-188.

14 Hema M et al., Management of newborn infant born to mother suffering from tuberculosis: Current recommendations & gaps in knowledge. Indian J Med Res. 2014;140(1):32-39.

Varför välja Medela?

Vetenskapen om omsorg

I över 60 år har vårt företag ägnat sig åt vetenskapen att göra den mest känsliga formen av vård enkel, intuitiv och effektiv.

Läs mer på